Kor langt er Norge på langs?

Avstanden mellom Kinnarodden og Lindesnes er 1748 kilometer, men lengste avstand mellom to punkter på fastlandet er avstanden mellom Lista og Kavringen, en liten odde like nordvest for bysenteret i Vardø, som er 1790 kilometer.

Hvor langt er fastlands Norge?

Arealfordeling. Kongeriket Norge består av hovedlandet (323 787 km² på fastlandet med nærliggende øyer), Svalbard (61 022 km²) og Jan Mayen (377 km²).

Hvor mange km er Norges kyst?

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada – hele 100 915 kilometer med alle øyer.

Kor langt er Norge på langs? – Related Questions

Hvor langt er Sverige på langs?

Grensa mot Norge er 1619 kilometer lang, mot Finland 586 kilometer.

Hvilket land er lengst unna Norge?

New Zealand er det lengste du kan komme unna Norge og landet blir derfor en eksotisk destinasjon i seg selv.

Hvor mange kilometer er Norge på det smaleste?

På sitt bredeste er Norge 431,7 kilometer bredt. På sitt smaleste er Norge 1,6 kilometer bredt. Av kystlinjen vår på 103 000 kilometer, befinner 71 963 av disse kilometrene seg på øyer.

Hva regnes som kyst?

Kyst eller kystlinje er den delen av (fast)land som grenser mot hav. Kysten og omkringliggende områder på begge sider av kystlinjen er viktige deler av lokale økosystem, da blandingen av fersk- og saltvann har mange næringsstoffer for livet i havet og på land.

Hvor er kysten i Norge?

Norskekysten er kystlinjen Norge har mot Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Bare kysten på fastlandet er regnet med, ikke Svalbard.

Hvor mange land har ikke kyst?

Det er 44 innlandsstater i verden, det vil si at de ikke har kystlinje. Historisk sett har en slik posisjon blitt ansett som en ulempe, fordi landet ikke får tilgang til havets ressurser og internasjonal sjøhandel.

Hva er verdens lengste land?

Nordmenn: “Norge er verdens lengste land” Virkeligheten: Chile.

Hva er det største landet i verden?

Liste over land etter areal
Nr.LandAreal i km²
1Russland17 075 200
2Canada9 984 670
3USA9 833 517
4Kina9 596 960

Hva er det minste landet i verden?

Vatikanstaten

Ca. 1800 innbyggere. Ligger i Roma, og ble uavhengig av Italia i 1929. – Foruten å være verdens minste stat, så er det også det eneste landet i verden hvor det så å si er umulig å overnatte, sier Garfors.

Hvilket land er best å vokse opp i?

Nordiske land på topp

Norge scorer høyest på de seks faktorene som er avgjørende for å gi barn god livskvalitet: sosiale velferdsordninger, utdanning, helse, økonomi, samfunn og miljø. Danmark og Nederland er også blant topp-tre-landene, viser rapporten.

Er Polen større enn Norge?

I areal er Polen noe mindre enn Norge. I nord har landet en kystlinje på 524 kilometer langs Østersjøen. Sør for kysten finnes to store sjøområder: De masuriske sjøer og De pommerske sjøer.

Hvilke land i verden har flest innbyggere?

Mest befolkede land

De fem mest befolkede landene i verden er Kina, India, USA, Indonesia og Pakistan. Kina og India har begge befolkninger i milliardklassen. Kina har 1 448 471 404 innbyggere og India 1 406 631 781.

Når ble vi 1 milliard?

Milepæler
Befolkning1 milliard2 milliarder
År18041927
Antall år til neste milliard12334

Leave a Comment