Når brant Drammen teater?

Teatret ble regnet som et av de vakreste i Norden. Drammens Teater ble totalt ødelagt av en påsatt brann i 1993.

Hvor mange plasser i Drammen teater?

Små justeringer har resultert i 39 nye sitteplasser i Drammens Teater i sommer. DRAMMEN: – Det er utrolig hva man kan gjøre ved å bygge noen nye trapper og flytte et par avsatser, sier Vegar Foss Andersen markeds – og informasjonssjef i Drammens Teater, fornøyd. Nå har teatret økt kapasiteten til totalt 430 plasser.

Hva skjer i Drammen 24 september?

24. september går blant annet Globusfestivalen, en internasjonal mat- og kulturfestival, av stabelen. En festival Louise Winness Prestgard i Byen Vår Drammen (BVD) beskriver som vår «andre nasjonaldag». – Det kommer mat fra alle verdensdeler, så det blir 35 matboder.

Hva kan man finne på i Drammen?

Det er mange måter å oppleve Drammensregionen på. Bli med på guidet omvisning i Bragernes kirke, på Drammens museum, eller besøk Friluftsmuseet, Gulskogen gård eller Fossekleiva på Berger på egenhand. Prøv fiskelykken i Hokksund, gå Kjøsterudjuvet eller prøv downhill i Skimore Drammen.

Når brant Drammen teater? – Related Questions

Hva er Drammen kjent for?

Drammen er kjent for festivaler, konserter og Drammens Teater, Norges flotteste og en av landets største svømmehaller.

Hvorfor flagger vi i dag Drammen?

DRAMMEN: Mandag vaier det norske flagg langs hele bybrya i Drammen. Bakgrunnen er markering av Nordens dag. 23. mars hvert år markeres denne dagen for inngåelse av helsingforsavtalen i 1962, dette er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag, ifølge foreningen Norden.

Når stenges Bybrua Drammen?

Den ble midlertidig stengt for vanlig trafikk like etter (på grunn av byggearbeider) og deretter stengt for godt. 18. mai 2022 ble brua stengt da den skal rives og erstattes med en ny bru som etter planen stå klar til bruk høsten 2025. I september 2022 var bybrua revet, bare pilarer gjenstår.

Hvorfor heter Drammen Drammen?

Navnet. Bynavnet kommer fra Drafn, det norrøne navnet på den indre delen av Drammensfjorden. Trolig kom dette i sin tur fra Drǫfn, som var navnet på Drammenselva.

Når startet bosetting i Drammen?

Den første bydannelsen oppstod ved munningen av Drammenselva, Bragernes nord for munningen og Strømsø sør for denne. Byens folketall vokste gjennom hele 1800-tallet, spesielt i siste halvdel, da det ble anlagt en rekke treforedlingsbedrifter. Veksten var mer moderat etter 1900.

Hva er dårlig med Drammen?

Drammen har stor barnefattigdom, lav arbeidsdeltakelse, forurensning, lavt utdanningsnivå og høy andel på sosialhjelp og store inntektsforskjeller. Mens medianinntekten på Fjell er 263.000 kroner i året, er medianinntekten på Bragernes og Toppenhaug det dobbelte.

Hvorfor blir Drammen hatet?

Hatet mot Drammen kommer av at Drammen har brukt altfor mye tid og penger på å snakke seg selv opp. Folk er lei av å høre skryt om byen, sier Tangen. Omdømmeprosjektet var et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen næringsforening og Byen Vår Drammen. Kampanjen foregikk fra 2005–2016.

Hvor mange bor det i Drammen 2022?

Tettstedets samlede befolkning er på 111 036 innbyggere per 1. januar 2022. Drammen kommune hadde 100 581 innbyggere etter kommunesammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020, og var dermed den sjuende største i landet, etter folketall.

Hva het Drammen før?

juni 1811 ble Bragernes og Strømsø offisielt slått sammen til en by. kommer av Drofn, Drafn eller Dramn. Disse navnene ble i middeladeren brukt om hele vassdraget fra Vikersund til Svelviksundet. Rundt år 1600 får selve fjorden betegnelsen Drammen, mens elva ble kalt Eikerelven eller Storelven.

Hva er den største byen i Norge?

Tettstedet Oslo er nr. 1 av landets tettsteder, med hensyn til befolkningens størrelse, tettstedets areal og befolkningstetthet. Noen kommuner har flere tettsteder inne blant de 100 største. Det gjelder blant annet Kristiansand, Tromsø, Drammen og Bergen.

Hva er de største byene i Norge?

Dette er Norges 20 største byer:
  • Oslo (1 064 235)
  • Bergen (267 117)
  • Stavanger/Sandnes (231 693)
  • Trondheim (194 860)
  • Fredrikstad/Sarpsborg (118 992)
  • Drammen (111 036)
  • Porsgrunn/ Skien (94 709)
  • Kristiansand (65 506)

Leave a Comment