Når bruker man lenger og lengre?

Sier ordet noe om et verb eller om tid, skal du bruke lenger. Sier det noe om et substantiv eller et pronomen, bruker du lengre.

Hvordan bøye langt?

Lengre er komparativ av adjektivet lang (og langt), som står til et substantiv:
 1. en lang gang i et langt hus — en lengre gang i et lengre hus. Lenger er komparativ av langt i adverbial funksjon, altså adjektivet når det står til et verb:
 2. å gå langt — å gå lenger.
 3. lenge å vente — lenger å vente.

Hvor lenge eller hvor lang tid?

Lenge er et adverb, og det refererer bare til tid. Det betyr ”lang tid”. Det er vanligere å bruke lenge enn lang tid.

Når bruker man lenger og lengre? – Related Questions

Hva er et adverb?

Adverb er ord som sier noe om verb, adjektiv, andre adverb eller setninger. Flere av disse ordene kan gjøre språket levende og tydelig. Et adverb modifiserer (legger ekstra informasjon til) et verb, et adjektiv, et annet adverb eller en hel setning.

Hva er adjektiv på norsk?

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin.

Kan man skrive blåe?

Korte adjektiv som ikke slutter på –e:

Vi kan si: den blå bilen – og: den blåe bilen. Adjektivet “blå” har to former i bestemt form.

Hvordan bøye ordet rød?

Adjektiv – Gradbøying
 • Positiv: rød.
 • Komparativ: rødere.
 • Superlativ: rødest.

Er blå et adjektiv?

AdjektivRediger

Mange skandinavere har blå øyne.

Når bruker man adjektiv?

Adjektiv er ord som beskriver substantiv og pronomen. Vi bøyer adjektiv etter substantivet/pronomenets kjønn, i entall og flertall, og i ubestemt og bestemt form.

Hva gjør adjektiv med en tekst?

Adjektiv er ord som enkelt sagt beskriver substantiv. Adjektivene gjør at noe spesielt med substantivet blir framhevet, for eksempel fargen, størrelsen eller hvordan noe kjennes ut.

Hva er forskjellen på substantiv og adjektiv?

Substantiv (Nomen) er Navn paa en Ting: en «Skole», et «Huus, et «Skib» og en «Ring». Adjektiv lærer oss Nomenets Art, som: «stor» og «liden», «lodden» og «bart».

Hvordan bruker adjektiv?

De fleste adjektiv slutter på ‑t når de beskriver substantiv i ubestemt form intetkjønn og ‑e når de beskriver substantiv i ubestemt form flertall. Adjektivet kan stå før substantivet, eller etter være/bli. Bilen er dyr. Senga er dyr.

Hvordan bøyer man gammel?

gammel
 1. gammelt.
 2. flertall. gamle.
 3. komparativ. eldre.
 4. superlativ. eldst.

Er dyr et substantiv?

Substantiv blir også kalt navnord. De er navn på personer, steder, dyr, gjenstander, følelser og ideer.

Er kald et adjektiv?

AdjektivRediger

Som har lav temperatur. Det er kaldt ute. Som ikke er åpen; uvennlig, lukket.

Hvordan bøye et kjøkken?

 1. Ubestemt form (ent. ): (eit) kjøkken.
 2. Bestemt form (ent. ): kjøkkenet.
 3. Ubestemt form (fl.): ( fleire) kjøkken.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) kjøkkena / kjøkkeni.

Hvordan bøye å kalle?

Aktiv verbbøying av å kalle
 1. Infinitiv: Å kalle.
 2. Presens partisipp: kallende.
 3. Perfektum partisipp: kalt.

Hvordan bøyer man god?

Adjektiv – Gradbøying
 1. Positiv: god.
 2. Komparativ: bedre.
 3. Superlativ: best.

Hvordan bøyer man sol?

GrammatikkRediger
Bøyning (regelrett substantiv hokjønn)
ei solsolasolene
en solsolensolene
For genitiv av substantiv, se eieform.

Leave a Comment