När byggdes Nidarosdomen?

Vilken är Nordens största kyrka?

Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes 1435 men torn uppfördes först senare under 1400-talet. De nuvarande tornspirorna är 118,7 meter höga. Hur den medeltida domkyrkan såg ut är inte känt.

Vilket namn hade tidigare Trondheim?

Trondheim (tidigare även Trondhjem eller Nidaros) är en tätort och stad i Trøndelag fylke i Norge.

Vad flyter genom Trondheim?

– Nidälven, Nidelva, som flyter genom Trondheim hyllas i sången “Nidälven, stilla och vacker du är ” (här spelad av en enbent norsk sjöman). Den har blivit något av en signaturmelodi för Trondheim.

När byggdes Nidarosdomen? – Related Questions

Vad heter Norges tredje folkrikaste stad?

3. Stavanger/Sandnes. Stavanger/Sandness är Norges tredje största tätortsområde, som inkluderar kommunerna Stavanger, Sandnes, Sola och Randaberg. Här bor det 225 020 invånare enligt senaste statistik från norska SSB.

Vad betyder Nidelva?

Nidelva kan syfta på: Nidelva (Agder) – en älv i Aust-Agder, Norge. Nidälven (Tröndelag) – en älv som rinner genom Trondheim i Norge. Nidälven stilla och vacker du är – en sång med koppling till Trondheim.

Vad heter fjorden vid Trondheim?

Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden är Norges tredje längsta och sträcker sig 13 mil från Agdenes fyr till Hjellebotn. Den yttersta biten är 3-5 km bred och längre in breddar den sig och böjer av åt öster mot Trondheim och vidare inåt landet.

Vad bör man se i Trondheim?

I centrum är domkyrkan Nidarosdomen en mäktig syn, och den har dessutom en historia som gör den till ett av Europas populäraste pilgrimsmål. Bland stadens mest besökta museer finns Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum och Erkebispegården.

Vilka länder flyter Rhen genom?

Den sträcker sig ända från de schweiziska alperna till Rotterdam i Nederländerna, där den flyter ut i Nordsjön. På den 1 230 kilometer långa resan finns mycket att se och uppleva. Även om Rhen ofta anses vara enbart en tysk flod, flyter den också genom Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Frankrike och Nederländerna.

Vad heter de båda floder som flyter samman i Berlin?

Spree i centrala Berlin. 29 m ö. h. Genom Dahme och Oder-Spreekanalen har Spree förbindelse med Oder, så att Elbes och Oders flodsystem sammanlänkas.

Har vi några floder i Sverige?

– Nej. När vi namnger större vattendrag i våra kartor skriver vi älv, exempelvis Klarälven, säger hon. Nu vet vi i alla fall att det inte finns svenska floder enligt Lantmäteriverket.

Vad betyder Berlin?

Stadens namn. Den vanligaste förklaringen till namnet Berlin är att det kommer av berl-, som betyder ‘träsk’ eller ‘våtmark’ på den västslaviska dialekt som talades i området före den tyska kolonisationen under 1200-talet. Detta kan möjligen syfta på de våtmarker som då fanns i området omkring nuvarande Alexanderplatz.

Vilken flod ändar i Oder?

Oder startar i Tjeckien och bildar i sitt nedre lopp, tillsammans med bifloden Neisse, gräns mellan Tyskland och Polen så när som de sista cirka 80 km längst norrut. Floden mynnar i Stettiner Haff (Oderlagunen) norr om Szczecin och bildar där de tre grenarna Dziwna, Świna och Peenestrom som flyter ut i Östersjön.

Varför heter det inte flod i Sverige?

Det finns inte någon entydig indelning av vattendrag, men man kan göra en viss indelning i fråga om storlek och strömhastighet. Flod brukar beteckna de största vattendragen. Älv används om floder i Sverige, Norge och Finland som oftast är större än en bäck eller å. Å är storleksmässigt oftast mellan bäck och älv.

Vilken är världens mest vattenrika flod?

Amazonfloden (portugisiska: Rio Amazonas, spanska: Río Amazonas) är en flod i Sydamerika. Det är världens mest vattenrika flod, med ett totalt flöde som är större än de åtta näst största floderna tillsammans, och en av jordens två längsta floder.

Vilken är Sveriges största flod Bifurkation?

Ett vattendrag kan delas upp i två olika grenar, en förgrening. En förgrening som för med sig vatten från ett vattendrag till ett annat brukar kallas bifurkation. Sveriges mest kända bifurkation är Tärendöälven, där ungefär hälften av Torneälvens vatten förs över till Kalixälven.

Vad heter Sveriges älvar?

Geografisk sortering
  • Torne älv.
  • Kalix älv.
  • Råne älv.
  • Lule älv.
  • Pite älv.
  • Skellefte älv.
  • Ume älv.

Vad heter det när två älvar möts?

Den punkt där vattendraget når ett större vattendrag, en stor sjö eller havet, kallas för vattendraget mynning. Där två vatten- drag möts, kallas det största av dem för huvudgren och det mindre för biflöde.

I vilket land ligger Europas längsta flod?

Volga (ryska: Во́лгаLyssna (info)) är Europas längsta och mest vattenrika flod. Den har sina källor i Valdajhöjderna (cirka 210 meter över havet) i Ryssland, cirka 400 kilometer nordväst om Moskva, och mynnar ut i Kaspiska havet efter 3 690 kilometer.

Leave a Comment