Når er Fadderuka 2022?

Når starter fadderuka 2022 Trondheim?

Fadderuka er alltid to uker til tross for navnet, og i 2022 arrangeres den fra 15. til 28. august.

Når er fadderuka i Trondheim?

Fadderuken 2021 MiT

45 gira faddere står klare til å ta dere imot mandag 16. august for å vise dere alt som er bra ved å være student ved NTNU og hvor fin Trondheim by er! Fadderuka byr på vennskap, minner og gir deg en fin start på studenttilværelsen.

Når starter fadderuken 2022 NTNU?

Nye studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har studiestart 15. August.

Når er Fadderuka 2022? – Related Questions

Hvordan melde seg på fadderuka?

Du melder deg som fadder mot slutten av vårsemesteret, ved skolen, fakultetet eller instituttet du går på. Er det mangel på faddere ved et fakultet, kan du få muligheten til å være fadder og bli kjent med studenter på andre studier enn ditt eget.

Er fadderuke obligatorisk?

Fadderuken er som regel ikke obligatorisk, men sjekk ved skolen der du skal starte om hvordan fadderuka legges opp, og om den er obligatorisk for deg som skal gå samlings-basert studie.

Når starter studieåret 2022 UIT?

UiTs felles digitale semesteråpning skjer på uit.no/startsida mandag 9. august klokken 10. Dagen etter er det rektors offisielle åpning av det akademiske året 2021/22.

Når starter universitet 2022?

Høstsemester 2022

01.08. -20.08. Enkeltemneopptak: Enkeltemner med oppstart høst 2022 kan søkes i søknadsweb. Fortløpende opptak inntil ledige plasser er fylt.

Hva gjør man i fadderuken?

Fadderen gir deg gode råd om byen og universitetet, hjelper deg med praktiske ting og informerer om alt som skal skje i Fadderuka: immatrikuleringsfesten, rebusløp i byen, stand up-show, quiz, arrangementer med linjeforeninger, temafest og andre spennende aktiviteter.

Når er fadderuka 2022 Oslo?

Fadderullan 2022 arrangeres 15. – 22. august.

Hvor viktig er fadderuka?

Fadderuken er ekstremt viktig for trivsel! Undersøkelser viser at mange presterer bedre på studiene dersom de har en god studiestart der man får seg venner og et nettverk på universitetet. Det er viktig å legge godt til rette for at de nye studentene raskt skal kunne bli kjent med sine medstudenter og universitetet.

Når er fadderuka på Lillehammer?

Fadderuka arrangeres fra onsdag 17. august til søndag 21. august 2022.

Når starter fadderuka UIA?

Mandag 15. august 2022 er det studiestart med oppstartsmøte for studieprogrammet ditt, fadderordning og sosiale aktiviteter.

Hvor mye koster det å gå på UiA?

Skolepengene for 2022/23 er på ca. USD 11 500 per semester (15 units) for studenter fra UiA.

Når har man fadderuke?

Fadderuke er en slags velkomstuke man feirer når man starter ved universiteter eller annen høyere utdanning. Som det ligger i navnet så var den en uke. Russetiden er altså for å feire at skolegangen er over og fadderuken feirer man for å bli kjent med de man skal starte på et studie sammen med.

Når starter studieåret 2022 NTNU?

Studiekalender for 2022/23
Dato
08.–19.08Utsatt eksamen (“kont”)
15.08Velkomstseremoni (immatrikulering). For detaljert informasjon om studiestart, se ditt studieprogram.
16.–17.08Teknostart / Oppstartsmøter med fakulteter og institutter
18.08Bli kjent med studielivet og studentfrivilligheten ved NTNU

Hvor mange går på NTNU Trondheim?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
RektorAnne Borg
Beliggenhet Trondheim kommune, Gjøvik, Ålesund
Studenter41 971 (2019)
Ansatte7 401 (årsverk) (2019)

Har NTNU skolepenger?

Studieavgift. Dette er et betalingsstudium, og den samlede studieavgiften er på kr. 56 400,-. Studieavgiften deles opp i 4 terminer og studenten vil motta faktura på kr 14 100,- i forkant av hvert semester.

Er det høstferie på NTNU?

NTNU har ikke offisielt høstferie, men noen studier har det som kalles en ‘studiefri’ eller ‘forelesningsfri’ uke på samme tidspunkt som høstferien.

Når er høstferien 2022 Trondheim?

Høstferie 2022 i Trondheim er fra 10. oktober til og med 16.

Leave a Comment