Når hentes hageavfall i Trondheim?

Bli med på Trondheim Renholdsverk (TRV) sin årlige hageavfallsaksjon i april – mai, og på høsten. Brune papirsekker til hageavfall kan kjøpes på forskjellige utsalgssteder og blir hentet av TRV på din hjemmeadresse.

Er hageavfall restavfall?

Hageavfall. Hageavfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Det skal ikke legges i restavfallsbeholderen.

Hva er grovavfall Trondheim?

Grovavfall er avfall som ikke får plass i dunkene dine eller ting som du vil gi til ombruk. Veilederen forteller hva og hvor mye vi henter, samt hvor tungt avfallet kan være. Plassere avfallet ved kjørbar vei den dagen du har bestilt henting. (Vi henter ikke inne i carport eller garasje.)

Når hentes hageavfall i Trondheim? – Related Questions

Hva regnes som grovavfall?

Grovavfall er avfall som som ikke får plass i restavfallsdunken. Eksempler på grovavfall: kvist- og hageavfall. jern, metall.

Hva menes med grovavfall?

Grovavfall er avfall som som ikke får plass i restavfallsdunken og som heller ikke kan leveres på returpunktene. Eksempler på grovavfall: kvist- og hageavfall. jern, metall.

Hva er farlig avfall Trondheim?

Farlig avfall kan være
  • Batterier.
  • Blekemidler, klor, salmiakk.
  • Bil- og båtpleiemidler.
  • Emballasje for farlig avfall.
  • Hele lyspærer og sparepærer.
  • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
  • Kvikksølvtermometer.
  • Lysrør (legges i orginalemballasje og plasseres ved siden av boksen.)

Hva skal i våtorganisk avfall?

Matavfall er også kjent som våtorganisk avfall, og er organisk nedbrytbart avfall. Tørkepapir som Lotus Torky skal også sorteres som matavfall hvis det er matrester i papiret. Blant tingene som skal sorteres som matavfall finner du: Skrell og skrotter.

Hvem tar imot brukte møbler i Trondheim?

Brukbare møbler og ting kan kun leveres til BrukOm mottak på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Her leverer du også tekstiler til gjenbruk og gjenvinning.

Hvor kaste elektronikk Trondheim?

I alle våre Power butikker kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE) produkter som vi sender videre til resirkulering. Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som EE-avfall når de skal kasseres.

Hvor kaste gammel TV?

Lever ødelagt elektronikk i butikker som selger samme type produkt du skal levere inn eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hvor kaste ødelagte klær Trondheim?

Trondheim Renholdsverks returpunkt er plassert rundt omkring i alle bydelene; ofte ved butikker, parkeringsplasser eller bensinstasjoner. Her kan du levere glass- og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering av farlig avfall.

Hvor kaste gardiner?

Tekstiler, klær og sko
  1. Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  2. Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kaste hullete sokker?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Hva er en moderne avfallsløsning?

Hvor kan man kaste undertøy?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Kan man gi hullete klær til Fretex?

«Hele/brukbare OG ødelagte klær og andre tekstiler kan leveres i UFF- og Fretex-containere rundt i byen, eller til en mini-/gjenbruksstasjon» står det der.

Kan man kaste klær i rest?

Små mengder tekstiler og klær som ikke kan rengjøres kastes i restavfallet. Større mengder leveres du til en gjenvinningsstasjon.

Kan man gi bøker til Fretex?

Fretex setter stor pris på å motta nyere bøker, musikk, filmer og leker. Dette kan du levere i en av våre butikker. Flere Fretexbutikker har store medie- og barneavdelinger. Bøker som ikke blir solgt i butikken går til energigjenvinning.

Hva tar ikke Fretex imot?

Fretex ønsker klær, tekstiler, sko, belter, skjerf, smykker og annet tilbehør som er helt, rent og tørt. Alt av tilbehør til klær og tekstiler er fine gaver, som kan leveres i boksene. Ødelagt tilbehør eller ødelagte sko kan vi dessverre ikke bruke.

Leave a Comment