Når kan man heve kjøpet på bil?

Kan man trekke seg fra bilkjøp?

Vi får ofte henvendelser fra klienter som lurer på om kjøperen kan trekke seg fra kjøpet. Den klare hovedregelen er at man ikke kan trekke seg fra det som er avtalt. Avtaler skal holdes, og som regel kan man ikke fri seg fra avtalen, med mindre dette fremgår av kontrakten partene har inngått.

Hva sier kjøpsloven om angrefrist?

Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett i 14 dager. Dette gjelder ved handel fra alle EØS-land. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av varer løper fra dagen etter at varen er mottatt.

Kan man heve et bilkjøp?

Når det foreligger en mangel kan du som regel kreve retting, omlevering, prisavslag eller erstatning om det er aktuelt. Om du ønsker å heve kjøpet – altså levere tilbake bilen mot å få pengene igjen – må mangelen være “vesentlig”. Det finnes ingen generell angrerett på bilkjøp.

Når kan man heve kjøpet på bil? – Related Questions

Kan man angre bilkjøp hos forhandler?

Angrerett har du normalt ikke ved kjøp av bil fra forhandler, med noen få unntak. Enkelte forhandlere har en form for avtalt angrerett, og det er også mulig et fåtall selger bilen på en måte som oppfyller kravene i angrrett – loven. Det må altså skilles mellom heving av bilkjøp og bruk av angrerett.

Har man angrerett ved kjøp av bruktbil?

I kjøpsloven er det til beklagelse for kjøper ingen angrerett ved bruktbilkjøp. Dette er fordi det overordnede utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Du har dermed som den klare hovedregel ingen angrerett etter et bruktbilkjøp.

Hvor lenge kan man heve kjøpet?

Etter kjøpsloven er fristen på 2 år, mens forbrukerkjøpsloven har en ytterligere 5 års frist for varer som er ment å vare lenger enn 2 år. For å kunne heve kjøpet, må du reklamere innenfor begge fristene.

Hvilke avtaler gir ikke angrerett?

Loven inneholder krav til avtalen, og gir forbrukeren rett til å gå fra avtalen i 14 dager (angrerett). Loven gjelder ikke for avtaler om salg av varer og tjenester fra salgsautomater og automatiserte forretningslokaler, avtaler om salg av fast eiendom, se lov 3. juli 1992 nr.

Hva er skjulte feil og mangler bil?

En skjult feil eller mangel er et avvik fra det avtalte som ikke viser seg ved overlevering, men kommer til syne i ettertid. Selv om mangelen først skulle vise seg senere, kan kjøper fortsatt ha sitt mangelskrav i behold.

Hvor lenge kan man heve kjøpet?

Etter kjøpsloven er fristen på 2 år, mens forbrukerkjøpsloven har en ytterligere 5 års frist for varer som er ment å vare lenger enn 2 år. For å kunne heve kjøpet, må du reklamere innenfor begge fristene.

Hvor lenge etter kjøp kan man heve kjøpet?

Du kan reklamere opptil fem år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment å vare. Det er to års klagefrist ved kjøp fra privatperson.

Hvilke vilkår må være oppfylt for at du kan heve kjøpet ved mangel?

Ellers kan det i hovedsak oppstilles tre vilkår som må være oppfylt for at forbrukeren skal kunne heve et kjøp.
  • Tingen må være beheftet med en kjøpsrettslig mangel.
  • Selger ikke kunne reparere tingen.
  • Mangelen må ikke være «uvesentlig»

Hvordan heve en bil?

For at det skal være mulig å heve et bilkjøp må noen absolutte forutsetninger være tilstede:
  1. Det må foreligge en mangel.
  2. Kontraktsbruddet må være vesentlig.
  3. Reklamasjonen må være inngitt rettidig.
  4. Det må være mulig å tilbakelevere bilen i vesentlig samme stand som den var ved kjøpet.

Hva er skjulte feil og mangler bil?

En skjult feil eller mangel er et avvik fra det avtalte som ikke viser seg ved overlevering, men kommer til syne i ettertid. Selv om mangelen først skulle vise seg senere, kan kjøper fortsatt ha sitt mangelskrav i behold.

Kan man returnere bruktbil?

Det er i utgangspunktet ikke angrerett på bruktbilkjøp. Angreretten er for øvrig en rett til å angre et kjøp og returnere en vare for pengene tilbake, uten å måtte oppgi en grunn.

Hva er vesentlig dårligere stand bil?

(c) – «vesentlig dårligere stand»

Bokstav (c) tar sikte på de tilfeller hvor kjøper har fått «katta i sekken». Selger kan ikke fraskrive seg all ansvar for at tingen holder en viss minstestandard. Det avgjørende er om tingen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å regne med.

Hva er vanlig å prute på bil?

Da har de ofte gått langt. Det finnes i utgangspunktet ingen maksgrense for pruting. Men klarer du å prute ned en bil fra 150.000 til 100.000 kroner, er du god. Da er det nok mer sannsynlig at den er feilpriset i utgangspunktet.

Når verkstedet ødelegger bilen?

Du må du alltid klage til verkstedet som har utført tjenesten innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Hovedregelen er at fristen for å klage går ut to år etter at oppdraget ble avsluttet. Dersom resultatet av arbeidet som er utført er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Kan man avbestille ny bil?

Det følger av forbrukerkjøpsloven at dersom du har inngått avtale om kjøp av bil fra en forhandler, så kan du avbestille bilen før levering. Dette følger av forbrukerkjøpslovens § 41. Selgeren kan ved bruk av angreretten ikke fastholde kjøpet eller kreve betaling.

Er en kjøpekontrakt bindende?

Den klare hovedregelen er at partene er bundet når kjøpekontrakt er signert. I visse tilfeller kan kjøper også anses forpliktet før kjøpekontrakt er signert.

Leave a Comment