Når kommer Strømstøtten 2022?

Strømstøtten utbetales på etterskudd – strømstøtten for november kommer på fakturaen du mottar i desember. På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021.

Hva blir strømstøtte september 2022?

Med unntak av månedene – september, oktober, november, og desember i 2022 vil strømstøtten være på 90 prosent og ikke 80 prosent. I 2023 vil strømstøtten være 90 prosent fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende månedene vil den være 80 prosent.

Hva blir Strømstøtten for september?

Hvor mye får jeg i strømstøtte? For desember 2021 får du dekket 55 prosent av av gjennomsnittsprisen for måneden som overstiger 70 øre/kWh (uten moms). For januar 2022 – august 2022 får du dekket 80 prosent. For september-desember 2022 vil du få dekket 90 prosent.

Når kommer Strømstøtten 2022? – Related Questions

Hva blir Strømstøtten for juli 2022?

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre). Dermed ender støtten fra staten på 192,77 øre/kWt i det ​sørligste prisområdet. Prisområdene NO1 og NO5 får 96,89 øre/kWt i støtte i juli.

Hva blir Strømstøtten for oktober?

Strømstøtte, oktober 2022

På strømregninga fra oktober dekker staten 90% av det som overstiger 70 øre (eks moms) i gjennomsnittlig spotpris der du bor – inntil et forbruk på 5000 kWt.

Hvor ser man Strømstøtten?

Det er kun når strømprisen er over 70 øre/kWh at du mottar strømstøtte. Du kan følge med på spotprisen og strømstøtten i Elvia-appen og på Min side.

Hvor mye strøm støtte får jeg?

Du kan få 90 % i strømstøtte når spotprisen på strøm er høy. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået.

Hva er Strømstøtten for januar?

Strømstøtten beregnes ut i fra snittprisen i ditt prisområde for den gjeldende måneden. I desember 2021 dekket strømstøtten 55% av alt over 70 øre/kWh eks. moms. Fra januar 2022 ble 80% av alt over 70 øre dekket, og fra og med september 2022 dekkes 90% av alt over 70 øre.

Hvor mye strøm støtte får jeg?

Du kan få 90 % i strømstøtte når spotprisen på strøm er høy. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået.

Hvordan regne ut strømstøtte?

Regn ut din strømstøtte
  1. Strømstøtteordningen fungerer slik at du får tilbakebetalt 90 prosent* av gjennomsnittlig strømpris for ditt prisområde på det som overstiger 70 øre per kWh (eks.
  2. I Norge har vi fem prisområder for strøm.
  3. Så hvilken avtale du har, hva du betaler eller din månedlige snittpris har ingenting å si.

Hvordan blir Strømstøtten utbetalt?

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato.

Hva blir Strømstøtten i juli?

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre). Dermed ender støtten fra staten på 192,77 øre/kWt i det ​sørligste prisområdet. Prisområdene NO1 og NO5 får 96,89 øre/kWt i støtte i juli.

Hva blir Strømstøtten for august 2022?

Den gjennomsnittlig strømprisen for august 2022 endte på 543,11 øre øre/kWt for prisområde NO2 (sørvest), inkludert moms! Dermed blir strømstøtten i det sørligste prisområdet hele 364,69 øre/kWt.

Hva blir Strømstøtten for mai?

I mai var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rundt 165 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir rundt 95 øre/kWh. Her finner du oversikt over gjennomsnittlig spotpris uten mva og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

Hvem får hjelp til strømregning?

Ta kontakt med Nav eller Husbanken

Du finner mer om hvilke kriterier som gjelder og hvordan du går frem på nav.no. Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan også bostøtte fra Husbanken være aktuelt. Stortinget har utvidet ordningen ut hele 2022, slik at flere kan ha rett til støtte.

Hva betyr 90 prosent strømstøtte?

Staten dekker 90 prosent av den gjennomsnittlige strømprisen i løpet av en måned, men bare av den delen som overstiger 87,5 øre (70 øre pluss moms). For å gjøre det ekstra komplisert er strømstøtten på vinteren 90 prosent, mens den på sommeren bare er 80 prosent.

Hva koster en dusj med strømstøtte?

Spotprisen på strøm kan være 6 kr/kWh i utgangspunktet, men med 80–90 % strømstøtte blir snittprisen under 3 kroner per kWh. 25 liter vann til dusjing koster da under 3 kroner, ikke 30 kr.

Er strømstøtte kun på nettleie?

Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale. Selv om fastprisavtalen er lavere enn støttesatsen, skal det mye til før du får betalt for å bruke strøm. Det er fordi du betaler energileddet i nettleien i tillegg til strømpris.

Hvor mye koster 1000 kWh strøm?

Hvor mye koster 1000 kWh strøm?
kWh/øre125 øre250 øre
1000 kWh2701 170
2500 kWh6752 925
4000 kWh1 0804 680

Leave a Comment