Er det lov å bade i Jonsvatnet?

Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt. Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir (som bålbrenning og lignende) innenfor en sone på 100 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.

Når ble Jonsvatnet drikkevann?

8.1 Jonsvatnet vannkilde og Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg. Jonsvatnet er hovedvannkilde for Trondheim vannverk. Jonsvatnet (Storvatnet og Kilvatnet) ble etablert som vannkilde for de østlige deler av Trondheim kommune i 1964. Litjvatnet ble ansett som en del av drikkevannskilden fra 1991.

Hvor er Jonsvatnet?

Jonsvatnet er et vann lengst øst i Trondheim kommune i Trøndelag. Arealet er 14,3 km2, omkretsen er 43,6 km, og vannet ligger 148 meter over havet.

Er det lov å bade i Jonsvatnet? – Related Questions

Hvor langt er det rundt Jonsvatnet?

Hele runden rundt Jonsvatnet via Bratsberg er ca. 40 km lang, og består av kupert og variert terreng. Ønsker du en litt kortere sykkeltur, velger du Fv 877 forbi Litlvatnet. Denne strekningen er 26 km, og kalles “kortversjonen”.

Hvor dyp er Jonsvatnet?

Jonsvatnet
Høyde148 moh.
Omkrets43,57 km
Dybde94,4 m (maks) 36 m (snitt)
Nedbørfelt79,25 km²

Hvorfor har det blitt vannmangel i Oslo?

Lite nedbør over lang tid, og nødvendig nedtapping for rehabilitering, har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig. I tillegg er Gjerdingen, et stort vann i Maridalsvassdraget som står for hele 15 % av magasinfyllingen, nedtappet på grunn av damrehabilitrering.

Hvor får Oslo vannet sitt fra?

Oslo har to vannbehandlingsanlegg; ett på Skullerud og ett på Oset ved Maridalsvannet. Oset forsyner Oslos innbyggere med 90 % av det totale vannforbruket. Skullerud forsyner Oslo øst med de resterende 10 %. Skullerud forsyner områdene Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell, samt Ski kommune.

Kan man drikke vannet i Oslo?

Vann– og avløpsetaten i Oslo har funnet bakterier i vannet og anbefaler derfor innbyggerne i deler av bydel Nordstrand å koke drikkevannet.

Hvor kommer vannet i springen fra?

Drikkevann kan hentes fra overflatevann og grunnvann. Både overflatevann og grunnvann kan være gode drikkevannskilder, dersom det ikke er forurenset av for eksempel industri, landbruk eller avløpsvann.

Kan man drikke kokt vann i Spania?

Ifølge Spanias offisielle turistinformasjon, er vannet i springen trygt å drikke i hele landet, Kanariøyene inkludert. De skriver videre at de har en rekke systemer som garanterer en god kvalitet på vannet. Samtidig er det vanlig å drikke flaskevann i en del kystområder og på øyene.

Kan man drikke vann fra vasken i Danmark?

Når folk sier dette, skyldes det ofte at vi i Danmark er så heldige å ha noe av det reneste drikkevannet i verden, sammenlignet med andre land. Dette fører til at vi stort sett drikker vann fra springen, og til tider de vanlige merkene med masseprodusert vann som finnes i supermarkedene.

Kan man drikke vannet fra springen i Sverige?

Drikkevann. Vannet kan drikkes direkte fra kranen. I fjellet drikker man gjerne vannet direkte fra bekker og vann.

Hvorfor kan man ikke drikke vann fra springen i Spania?

De enorme nedbørsmengdene som har kommet flere steder i Spania de siste dagene. Bidrar til at kvaliteten på drikkevannet forringes noe. I flere kommuner i Spania anbefaler man at du ikke drikker vann rett fra springen. Sjekk kommunens hjemmeside der du bor om du er i tvil.

Kan man drikke vannet i USA?

Ofte trygt i Vest-Europa

– I de fleste vesteuropeiske land vil man trygt kunne drikke vannet rett fra kranen uten å risikere noen helseskade. Dette gjelder generelt sett også USA, Canada og New Zealand, forteller han.

Leave a Comment