Hvem sitter på Ila fengsel?

124 er innsatt der, og 230 er ansatt der. De innsatte bor i en celle på 8-9 kvm og deler do, dusj, kjøkken og stue med de andre på avdelingen. De fleste bor på Ila i mange år, og noen tilbringer nesten hele sitt voksne liv der. Selv om cellene er like i utgangspunktet får de et sterkt personlig preg etter hvert.

Når ble Ila fengsel bygget?

Ila fengsel ble opprinnelig bygget som kvinnefengsel i årene 1938 til 1939 og sto ferdig til bruk i 1940 da Norge kom med i andre verdenskrig og ble okkupert av Tyskland. Fengslet ble brukt til å huse norske krigsfanger fra 1940 og ble tatt i bruk som konsentrasjonsleir av tyskerne i 1941, under navnet Grini fangeleir.

Er det lov å snuse i fengsel?

Det er røykeforbud innendørs i fengslet, men innsatte kan røyke på utvalgte uteområder og tidspunkter. Det er mulig å få kjøpt sigaretter og snus i fengselsbutikken. Klær og sko til bruk under soning (max.

Hvem sitter på Ila fengsel? – Related Questions

Er det lov med mobil i fengsel?

Mobiltelefon og liknende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt. Det samme gjelder for tilhørende utstyr til dette. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan det bare gis tillatelse til bruk av privat datautstyr og lignende i helt spesielle opplæringssituasjoner der det er dokumentert ekstraordinære behov.

Kan man ringe innsatte i fengsel?

Telefoni. Innsatte har i utgangspunktet adgang til å ha telefonkontakt med personer utenfor fengselet. I fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal innsatte gis adgang til å føre én eller flere telefonsamtaler av til sammen inntil 20 minutters varighet pr. uke, dersom kapasitetsmessige forhold ikke er til hinder for det.

Hvor er det lov med snus?

Også da Norge ble medlem av EØS ble det forhandlet frem et unntak fra snusforbudet. Dermed er Norge og Sverige de eneste landene i Europa hvor produksjon og import av snus er tillatt. Lukte- og tyggetobakk er også tillatt. Som besøkende kan du imidlertid ta med deg “rimelig mengde snus til eget forbruk”.

Hvor er det ikke lov å snuse?

Island, Singapore og Sri Lanka er de eneste reisemålene du ikke kan ha med deg snus til. Forbudet i disse landene gjelder alle snusprodukter, både porsjon og løs.

Hva er 1 år i fengsel?

Debatt om fengselsår. I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Hva kan man sende til innsatte i fengsel?

– Sendinger som ikke er merket med innsattes navn og fødselsdato, vil bli sendt i retur.
  • Julen 2022 – viktig informasjon:
  • Det er ikke tillatt å sende blomster, ting som kan konsumeres, eller kremer og lignende.
  • Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, cd-er (kun originale), bøker eller spill.

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Innsatte som har kortere dommer, kan søke om økonomisk sosialhjelp for å dekke sin andel av husleien. Innsatte kan også søke om livsopphold til utgifter som anses som nødvendige, men som man ikke har midler til å dekke selv, og som ikke dekkes av kriminalomsorgen.

Hvor mye penger får man i fengsel?

Får den innsatte lønn? Innsatte mottar dagpenger når de er i fengsel (per 2020 er ordinær dagpengesats kr 72 per dag), og de har som regel mulighet til å handle fra butikk med penger de har på sin konto.

Kan man ha internett i fengsel?

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett. Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.

Kan man se på TV i fengsel?

Det vil ofte også være TV på felles oppholdsrom eller lignende. Dersom du tenker på om man kan ha med seg sin egen TV på rommet, så er det kriminalomsorgen som ut fra hensynet til ro, sikkerhet og orden gir bestemmelser om hvilke gjenstander som det er tillatt å ta med inn og ut av fengsel.

Hvor mye koster en dag i fengsel?

Norge betaler nest mest per innsatt i året i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2.700 kroner dagen i 2017. Bare Sverige har høyere fangeutgifter enn Norge. Der koster en fange drøyt 3.600 kroner per døgn, mens danskene betaler i underkant av 2.000 kroner per fange i døgnet.

Leave a Comment