Er polet stengt i påsken?

Skjærtorsdag, langfredag og første og andre påskedag er helligdager og alle Vinmonopol og øvrig alkoholsalg er stengt.

Er Vinmonopolet stengt på påskeaften?

Polet er åpent pinseaften.

Når stenger alkoholsalget påsken?

PÅSKEN 2022

På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.

Er polet stengt i påsken? – Related Questions

Er polet åpent påskeaften?

Vinmonopolets åpningstider påsken 2021

Det betyr at du får en luke midt i påsken til å etterfylle om godsakene tar slutt skjærtorsdag eller langfredag: Polet holder åpent mellom klokken 10 og 15 påskeaften.

Hva er stengt i påsken?

Stengt eller åpent? Påsken i Norge kalles ofte den stille uke, og på langfredag er offentlige kontorer, banker og de aller fleste butikker stengt. Unntakene er såkalte Brustad-buer eller storkiosker, bensinstasjoner og hagesenter, som har åpent alle helligdagene i påsken, om enn med noe kortere åpningstider.

Når stenger ølsalget påskeaften 2022?

PÅSKEN 2022

18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Hvor lenge er butikken åpen på påskeaften?

Ifølge helligdagsfredloven skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. Påskeaften skal de stenge kl 1600. I lovens §5 er det listet opp en del unntak fra denne hovedregelen.

Kan man kjøpe alkohol på langfredag?

Skjenking av brennevin er forbudt på søndager, 1. og 17. mai, nyttårsdag, langfredag, første påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag og første juledag, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg.

Når stenget alkoholsalget?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00.

Når åpner ølsalget i Trondheim?

§ 3. Salgstid for øl
Mandag – fredagkl. 09.00-20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdagkl. 09.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaftenkl. 09.00-15.00

Når stenger ølsalget 16 april?

– 15. april) er ølsalget stengt. Påskeaften (lørdag 16. april) er ølsalget åpent fra 09.00 til 18.00.

Hvor sent kan man kjøpe øl?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

Kan man drikke seg full på lettøl?

Lettøl inneholder opptil 2,5 % alkohol, så om man drikker mye eller fort nok kan man bli full. En mann på 75 kg som drikker 3 liter lettøl (med 2,5 % alkohol) vil få over 1 i promille. De aller fleste vil være tydelig beruset med 1 i promille.

Er det lov å selge alkohol på julaften?

Det er tillatt å selge øl i tidsrommet kl. 08.00–20.00 på hverdager og kl. 08.00–18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Er det lov å servere alkohol på søndager?

Skjenketid for alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol er fra kl. 09.00–01.00 søndag til torsdag. Fredag og lørdag 09.00–02.00.

Er det lov å drikke medbrakt alkohol på hotell?

Hei! Dersom hotellet har skjenkebevilgning gjelder denne for hele området, også rommene. Dette er uavhengig av om rommene har minibar eller ikke. Det er hotellene selv som har ansvar for å overholde alkoholloven og de kan innføre regler og gebyrer for gjester som bryter disse reglene.

Kan gjestene drikke medbrakt alkohol på et skjenkested?

Gjester kan ikke ta med medbragt alkohol og drikke dette på skjenkested. Gjester kan heller ikke ta med seg alkohol som er kjøpt på skjenkestedet jf. alkoholforskriften § 4-4 (lovdata.no).

Hvorfor kan man ikke kjøpe øl etter 20?

Tidene for salg av alkohol skal altså være med på å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Den preventive effekten er så klart viktig, for ikke alle klarer å holde kontrollen på sitt eget forbruk av alkohol, og ender som misbrukere.

Kan 18 åringer drikke 40?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

Leave a Comment