Er noe åpent 2 juledag?

På julaften skal faste utsalgssteder stenge kl. 16, og de skal også være stengt 1. og 2. juledag.

Hvor lenge har polet åpent?

Vinmonopolet åpningstider – generelt

Den generelle regelen for de ordinære og maksimale åpningstidene på vanlige hverdager er mellom klokken 08:30 og 18:00.

Hvilke dager må Vinmonopolet holde stengt?

Departementet kan bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager. Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

Er noe åpent 2 juledag? – Related Questions

Når er polet åpent i jula?

Hvorfor er Vinmonopolet stengt på julaften? Vinmonopolets rolle er å begrense skadevirkningene av alkohol, og våre åpningstider er fastsatt av Stortinget. Vi er stengt på julaften og 17. mai for å bidra til en trygg og god feiring for alle, spesielt barna.

Når stenger alkoholsalget på julaften?

Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15.

Hvilke dager er det ikke lov å servere alkohol?

Det er forbudt å skjenke brennevin på søndager, samt nærmere bestemte helligdager, høytidsdager og valgdager. Skjenketiden for øl og vin følger i utgangspunktet skjenkestedets åpningstid. Etter forskrift gitt med hjemmel i hotelloven er normaltiden fra kl. 06.00 til 01.00.

Hvor lenge er Vinmonopolet åpent på lørdag?

Stortinget vedtok i juni 2020 at Vinmonopolet kan ha åpent til kl. 16 på lørdager. Bakgrunnen for Stortingets beslutning var endrede handlevaner i befolkningen. Folk handler stadig senere på lørdager, og mange av Vinmonopolets butikker – særlig i byene – var fulle av kunder når de måtte stenge kl.

Hvor lenge kan utesteder servere alkohol?

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl 03:00.

Hvor mye alkohol er det lov å kjøpe på polet?

Det er ingen lov som regulerer hvor mye alkohol man kan kjøpe på samme tid i Norge. Du kan derfor kjøpemye alkohol du vil. Hvis butikken mistenker at du skal gi alkoholen videre til mindreårige, så kan de likevel la være å selge det til deg.

Kan 18 åringer drikke 40?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

Hva koster det å fortolle 1 flaske vin?

Informasjon om avgiftssatsar for alkohol for 2022
Alkoholhaldig drikkVolumprosent alkoholKroner
Lettøl og annaover 0,7 t.o.m. 2,73,31 pr. liter
Lettøl og annaover 2,7 t.o.m. 3,712,44 pr. liter
Øl og annaover 3,7 t.o.m. 4,721,55 pr. liter
Vin og sterkølover 4,7 t.o.m. 22,04,82 pr. volumprosent og liter

Er førerkort på mobil gyldig legitimasjon på polet?

Digitalt førerkort er gyldig som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som legitimasjon i andre tilfeller. Heller ikke på Vinmonopolet.

Kan man kjøpe alkohol med utgått pass?

Hei. Et utgått pass regnes ikke som gyldig legitimasjon. Butikken kan derfor nekte deg å kjøpe varer som krever at du legitimerer deg.

Hva betyr kode 140 i førerkortet?

januar 2005 (kode 140) Du kan kjøre motorredskap uten begrensing på vekten eller hvor fort det kan kjøre.

Er bankkort ID-kort?

Sikkerhetssjef Kurt Thomassen i Meny viser til følgende aksepterte dokumenter: gyldig bankkort med bilde, førerkort (både norske og europeiske), pass, IDkort (norske og europeiske), Forsvarets og Postens IDkort, utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

Hva koster pass i 2022?

1.000 kroner. Søknadsgebyret er det samme for barn og voksne.

Kan man bruke utgått bankkort som legitimasjon?

Det fremgår av listen at som gyldig legitimasjon godtas blant annet pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde. Som utgangspunkt må legitimasjonen fortsatt være gyldig og ikke utgått, for å kunne brukes som gyldig legitimasjon. Et utgått bankkort med bilde regnes derfor ikke som gyldig legitimasjon.

Kan man reise med utgått pass?

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise.

Hvordan få pass raskt?

Det aller viktigste tipset akkurat nå: Hvis du ikke får time på ditt nærmeste passkontor, anbefaler politiet at du sjekker andre passkontorer i nærheten. Politiet legger fortløpende ut ledige timer på nett, og politiet anbefaler at du sjekker jevnlig.

Leave a Comment