Har ikke fastlege Trondheim?

Har du ikke skaffet deg fastlege enda kan du ved behov kontakte Øya Legesenter. De tar imot studenter som ikke har fastlege i byen. Legene skal alltid prioritere egne listepasienter først. Det kan skje at legene ikke har ledige akuttimer samme dag dersom de allerede har fylt opp ø-hjelpstimene med egne pasienter.

Er det mulig å ha to fastleger?

Siden fastlegeordningen i Norge tilsier at man kun skal ha én fastlege som er ansvarlig for oppfølging av helse, må studenter i dag velge mellom å ha denne tilgangen hjemme eller i studiebyen.

Hvor kan man lese om fastleger?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Har ikke fastlege Trondheim? – Related Questions

Hvor lang ventetid hos fastlege?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold. Som vurderingene viser er det mange som setter pris på nettopp det.

Hvem tildeler fastlege?

Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til kommunen.

Hvor mye tjener en fastlege?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Hvor mange fastleger mangler vi?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mange i Norge har ikke fastlege?

Ved utgangen av 4. kvartal 2018 er 100 lister uten fast tilknyttet lege. 2,0 prosent av listene står nå uten fast tilknyttet lege, og det er til sammen 55 042 innbyggere som er tilknyttet disse listene.

Hvor mange fastleger i Trondheim?

Legesentre i Trondheim. I Trondheim er det i dag 168 fastleger fordelt på 37 legesentre.

Hvor mye tjener en fastlege i Norge?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvem går mest til legen?

I gjennomsnitt konsulterte vi fastlegen 2,6 ganger, men det er stor forskjell mellom kjønnene. Kvinner går generelt mer til fastlegen enn menn og særlig når de er mellom 16 og 49 år. Da har de nesten dobbelt så mange konsultasjoner som menn.

Hvor mye tjener en lege i måneden?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hva slags type lege tjener mest?

Fastleger tjener mest

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Hvor ofte bør man gå til legen?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hvor mye koster en full helsesjekk?

Ordinær medlemspris er kr 1 584, og inkluderer blant annet labprøver og EKG.

Har ikke råd til å gå til legen?

Om du ikke har økonomisk mulighet til å betale for nødvendig helsetjenester, kan du kontakte sosialkontoret. Der kan du få hjelp til å søke om økonomisk stønad til å dekke utgifter til blant annet lege, psykolog og fysioterapeut og til nødvendige medisiner.

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen?

Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvor mye koster en time hos fastlegen?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Leave a Comment