Hva er en forvaltningsavtale på strøm?

Med en forvaltningsavtale gir man i praksis strømleverandør fullmakt til å kunne foreta strøminnkjøp på dine vegne. Strøminnkjøpene gjøres basert på strømselskapenes egne analyser og markedsprognoser. Ofte vil strømleverandøren bytte mellom de forskjellige avtaleformene for å oppnå ønsket resultat.

Hvem står bak Fjordkraft?

Fjordkraft
Fjordkraft AS
Etablert2001
Eier(e)Folketrygdfondet
MorselskapEviny
DatterselskapTrøndelagKraft

Hva betyr spot med forvaltning?

Strømavtalen de omtaler er «Spot Forvaltning», som går ut på at deres forvaltere gjør innkjøp av strøm til en bestemt pris fram i tid med mål om å slå spotprisen og tilby kundene billigere strøm. – Vi ønsker å kutte kundens pristopper, slå markedsprisen og tilby en god strømavtale over tid.

Hva er en forvaltningsavtale på strøm? – Related Questions

Er det lønnsomt med spotpris?

Spotpris har vist seg å være den mest lønnsomme avtaleformen, og er også anbefalt av Forbrukerrådet. Strømleverandører regner spotpris på ulike måter. Noen leverandører vil fakturere for snittprisen i månedene som har vært, mens andre vil fakturere den faktiske prisen som var i de timene som du brukte strømmen.

Hvilken strømavtale bør jeg velge?

Spotprisavtaler er det de fleste eksperter anbefaler og er billigst over tid. Har du behov for mer forutsigbarhet og trygghet om hva du skal betale for strømmen hver måned, bør du vurdere fastpris avtale. En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på strøm over kontraktsperioden.

Hvilken strømavtale lønner seg hos Fjordkraft?

Strømavtale med spotpris

Dette abonnementet har vist seg å være billigst over tid, men siden prisen på strøm hele tiden forandrer seg, vil også strømregningene dine være forskjellige fra gang til gang.

Hvem har den billigste strømavtalen?

Agva Kraft og Vibb har de billigste spotprisavtalene akkurat nå

Hvorfor velge Fjordkraft?

Vi er Trygg strømhandel-sertifisert av DNV. Fjordkraft er godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Denne ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Hva betyr ordet spot?

På engelsk betyr ‘to spot‘ å få øye på, oppdage, og det er lett å fornorske det til ‘spotte’ selv om altså den betydningen er «opptatt». Ikke desto mindre er verbet hyppig brukt i den meningen i ungdomsnorsk.

Hvordan fungerer spot pris?

Spotpris er prisen per kWh for levering av strøm det neste døgnet, og er den markedsprisen strømleverandørene kjøper inn strømmen for på kraftbørsen. Med en spotprisavtale betaler du som kunde samme pris for strøm som det strømleverandørene kjøper kraften for på kraftbørsen NordPool.

Hva betyr selges til spot?

Spotprisavtale, ofte kalt “Strøm til innkjøpspris”, er en strømavtale som følger prisen i markedet. I Norge kjøper strømselskapene strømmen fra NordPool strømbørs, der alle betaler lik pris. Strømprisen varierer fra time til time avhengig av tilbud og etterspørsel.

Er spotpris samme for alle?

Spotprisen varierer time for time, og derfor varierer også hvilken pris du som kunde må betale med en spotprisavtale. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, i tillegg til andre faktorer som har innvirkning på prisvariasjonene.

Hva er forskjell på spotpris og innkjøpspris?

En spotprisavtale er basert på den samme prisen leverandørene kjøper inn strømmen for. Forskjellen på spotpris og innkjøpspris er at spotprisen beregnes ut ifra en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens innkjøpspris/timespot er den faktiske prisen som gjelder per time.

Har alle strømselskaper samme spotpris?

Spot er markedsprisen for strøm. Det vil si innkjøpsprisen alle strømselskaper betaler for strømmen, og den er lik for alle selskaper, alltid. Ingen har en bedre eller dårligere spotpris, for denne prisen bestemmes av markedsplassen Nord Pool, som alle strømleverandører må handle gjennom.

Hvor mye påslag har Fjordkraft?

Det følger med et påslag per kWh på 3.90 øre og et fast månedsbeløp på 39 kr(priser per 14.07.2021).

Hvor mye tjener staten på strøm?

Det betyr store ekstra inntekter til staten. Oppdaterte anslag i det ferske statsbudsjettet viser ekstra inntekter fra strøm på 79,2 milliarder kroner i år og 73 milliarder neste år. Dette er regnet i faste 2023-kroner, slik at den generelle prisveksten er tatt ut av tallene.

Hva tjener strømleverandører penger?

Det eneste strømleverandørene tjener penger på er et månedsgebyr (administrative avgifter), påslag per kWh og eventuelle tjenester kundene selv velger å kjøpe i tillegg til avtalen sin.

Hvem tjener mest på strøm i Norge?

Staten tjener aller mest. Ifølge beregninger NRK har hentet inn fra Energi Norge gir strømsjokket 25 milliarder kroner ekstra i statskassa første halvår. Men også kommunene som eier kraftselskapene håver inn.

Hvor kjøper Fjordkraft strøm fra?

Strøm og strømleverandør

Har du valgt Fjordkraft som din strømleverandør er det oss du kjøper strømmen av. Som alle andre strømleverandører kjøper vi strøm på den nordiske strømbørsen og selger den videre til deg som kunde. Du står fritt til å velge hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe strømmen av.

Leave a Comment