Hva skjer hvis det blir streik i SAS?

Hvis du ikke kommer deg hjem fra reisen din, skal flyselskapet sørge for mat, drikke og eventuelt hotellopphold. Dersom SAS ikke ordner dette til deg, kan du booke deg inn på et hotell selv og kreve utgiftene refundert, skriver Forbrukerrådet. SAS opplyser om at ombooking av billetter ikke er mulig på flyplassen.

Hva dekker flyselskapet ved streik?

Blir du rammet av streik i et flyselskap, er det flyselskapets ansvar å ta vare på deg. Er flyavgangen forsinket mer enn fem timer eller kansellert på grunn av streik, kan du enten få pengene tilbake, eller kreve alternativ transport så raskt som mulig – eller ved en senere anledning om du ønsker det.

Hva skjer med billetter hvis SAS streiker?

Dersom SAS-flyet blir kansellert og du ikke mottar ombooking fra SAS vil du få dekket mellomlegget mellom opprinnelige og nye billetter. Det gjelder billetter i samme serviceklasse, eller de rimeligste du finner.

Hva skjer hvis det blir streik i SAS? – Related Questions

Hvilke rettigheter har jeg ved flystreik?

Du er berettiget til kompensasjon fra flyselskapet på opptil €600 hvis du er mer enn tre timer forsinket ved ankomst til din endelige destinasjon på grunn av strek blant selskapets flypersonell. Kompensasjonsbeløpet avhenger av distansen på flyreisen din og varigheten av forsinkelsen.

Kan det bli tvungen lønnsnemd i SAS streiken?

NTNU-forsker Ingar Kaldal påpeker at tvungen lønnsnemnd kan bli tatt i bruk i SASstreiken hvis den kommer til å ramme mer enn vanlig flytrafikk. – For eksempel ved at ambulansefly settes på bakken, eller at medisiner ikke kommer fram i tide på grunn av kanselleringer, sier han til NTB.

Hva koster SAS streiken?

SAS anslår at streiken koster 100–130 millioner kroner per dag. SAS har krevd effektiviseringer på 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset gjennom redningsplanen «SAS Forward».

Er det bare norske SAS piloter som streiker?

Det er til sammen rundt 900 piloter, fra Norge, Sverige og Danmark, som tas ut i streik. I Norge har Norsk Flygerforbund levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har levert for 148. En storstreik blant SASpilotene vil ramme rundt 250 avganger, ifølge nyhetsbyrået TT.

Hvorfor går SAS-pilotene i streik?

I kjernen av konflikten mellom SAS og pilotene er strategien selskapet valgte da pandemien traff og inntektene stupte i 2020. Da SAS nedbemannet under krisen mistet 560 piloter jobben, og de aller fleste fikk dem ikke tilbake etter pandemien. Dette til tross for løfter om garantert gjenansettelse fra SAS-ledelsen.

Hva skjer om jeg blir tatt ut i streik?

Dersom du er tatt ut i streik, løses du fra plikten til å arbeide, men skal stå til forbundets disposisjon den tiden du i utgangspunktet skulle ha brukt hos arbeidsgiver. Under streiken er det kun eventuell streikekomite og de tillitsvalgte som har kontakt med arbeidsgiver. Utbetalingen av lønn stopper.

Hva har du krav på når flyet blir kansellert?

Hvis flyet blir innstilt skal flyselskapet tilby deg tre alternativer: refusjon, ombooking så snart som mulig, eller ombooking på et senere tidspunkt.

Hvordan få refundert flybilletter SAS?

Slik søker du om refusjon
  1. Gå til Mine bestillinger.
  2. Angi bestillingsreferanse og etternavn, eller logg inn.
  3. Åpne bestillingen og klikk på “Kanseller & refusjon».
  4. Velg reisende og flyvninger du ønsker refusjon for, og klikk på “Fortsett”.

Hvor mye koster SAS streiken?

15 dager med streik, 380 000 berørte passasjerer, 3700 kansellerte flygninger og cirka 1,5 milliarder kroner i kostnader.

Hvor mye tjener en kaptein i SAS?

En flykaptein i SAS Scandinavia med 10 år i lufta tjener 990.506 kroner. En flykaptein med samme erfaring i SAS Connect tjener like over 899.190. Etter 17 år i lufta som flykaptein i SAS Scandinavia tjener man 1.155.534 kroner. I SAS Connect tjener man 1.078.410.

Hvor mye tjener SAS pilotene?

Minst 4 år ansiennitet: 513 000. Minst 8 år ansiennitet: 549 000. Minst 10 år ansiennitet: 602 000.

Hvor mye får man ved streik?

Det er Forbundsstyret i Fagforbundet som fastsetter hvor stort streikebidraget skal være. Vanligvis er dette 70 prosent av lønnen. Streikebidraget er skattefritt, noe som betyr at du vil få utbetalt omtrent det samme som din vanlige lønn.

Er streikebidrag skattefritt?

Du får streikebidrag fra Utdanningsforbundet

Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke Utdanningsforbundet om å få dekket tapet. Streikebidraget er en kompensasjon for bortfall av nettolønn, og er skattefritt i henhold til skatteloven.

Kan man jobbe under streik?

Det er bare organiserte arbeidstakere som etter plassoppsigelsen er tatt ut i streik som kan delta i konflikten. Andre arbeidstakere, uorganiserte eller andre som ikke uttrykkelig er tatt ut i streik, har både rett og plikt til fortsatt å utføre sitt arbeid i henhold til arbeidsavtalen.

Hva er jobben til en streikevakt?

Streikevaktenes oppgaver er å markere streiken, dele ut informasjonsmateriell, informere publikum og ikke-streikende ansatte, samt følge med på trafikken inn og ut av bedriften.

Kan man nekte å streike?

Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, plikter å fortsette sitt arbeide som normalt. De er ikke streike-brytere. Enhver arbeidstaker har rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid. Arbeidstakere kan ikke beordres til å opptre illojalt overfor sine kolleger.

Leave a Comment