Hva er Ishavskatedralen kjent for?

Tromsdalen kirke, også kalt Ishavskatedralen, ble innviet den 19. november 1965. Arkitekten, Jan Inge Hovig, lyktes med å skape et mesterverk. Kirken er et seilingsmerke som kan sees både fra Tromsøysundet, fra brua og under landing med fly.

Hva heter katedralen i Tromsø?

Tromsdalen kirke, kjent under navnet Ishavskatedralen, er en langkirke i Tromsø., som har tilnavnet etter sin karakteristiske form; de lyse feltene og selve formen gir assosiasjoner til isfjell.

Hva heter kirka i Tromsø?

Det heter egentlig Tromsdalen kirke

Det egentlige navnet er Tromsdalen kirke, og kirken er en vanlig sognekirke for fastlandet i Tromsø. Den påfallende formen og dristige arkitekturen gjorde at kirken med en gang etter åpningen i 1965 ble kalt Ishavskatedralen.

Hva er Ishavskatedralen kjent for? – Related Questions

Hva er den største kirka i Norge?

Kongsberg kirke sies gjerne å være Norges største sognekirke målt i antall sitteplasser, skjønt det har variert noe, og det kan være vanskelig å fastslå korrekt antall. Kirkesøk og de fleste andre kilder opererer med 2 400, mens Wikipedia hevder at maksimalt 1 100 er tillatt innenfor dørene i dag.

Hva er Tromsø mest kjent for?

Populære attraksjoner inkluderer Ishavskatedralen, opplevelsessenteret Polaria og Polarmuseet. Det er også et bredt kulturtilbud i Tromsø og hvert år kommer besøkende fra hele verden til Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen.

Hva betyr navnet Tromsø?

Navnet Tromsø kommer av norrønt Trums, som opprinnelig har vært navnet på Tromsøya. Navnet er ikke sikkert tolket, men det synes å være enighet om at det har sammenheng med norrønt straumr, ‘strøm’ eller ‘strømmende vann’ å gjøre. Dette er et førsteledd som også er brukt om øyer og elver flere andre steder i landet.

Kor i kirka?

Kor er i en kirke den del av bygningen hvor alteret står. Koret er som regel beliggende mot øst, og er gjerne hevet opp fra menighetens del av kirkerommet. Koret var i eldre kirker vanligvis forbeholdt geistligheten og var også kalt presbyterium.

Hvorfor går man i kirka?

– Det er mange som går i kirken fordi det er tradisjon. Man skal i bryllup, dåp og konfirmasjoner, og har ikke noe ønske om å styrke troen. Det er mange ikke-troende deltagere i gudstjenestene, og det er greit. Gudstjenesten skal være et møtested for alle, sier biskop Sommefeldt.

Kor Tromsdalen?

Barnekoret Nattergalene

Koret øver hver onsdag kl. 1215-1315 i underetasjen på Tromsdalen kirke – enten i menighetssalen eller aktivitetsrommet. Koret synger på gudstjenester 3-4 ganger i året.

Kor betyr?

Et kor er en gruppe mennesker som synger sammen i en organisert form. Kor kan synge med instrumentledsagelse eller uten (a cappella), enstemmig (unisont) eller med ulik grad av flerstemmighet. Det er vanlig at et kor har en dirigent som leder øvelser og konserter. I mindre grupper kan lederen være en av sangerne.

Kor i Levanger?

Levanger kantori er et ambisiøst kammerkor på 24 sangere som søker å synge god sakral musikk, klassisk og samtidsmusikk. Levanger kantori ble opprettet i 2005 av Knut Ola Vang. Koret overtok da funksjonen til Levanger kirkekor som ble opprettet av Paul Okkenhaug i 1974.

Hvor ligger Tromsdalen?

Tromsdalen ligger på fastlandet øst for bysenteret. Gjennom dalen renner Tromsdalselva fra Tromsdalsvatnet på vestsida av Tromsdalstinden. Elva renner mot nordvest og munner ut i Tromsøysundet like nord for Tromsøbrua.

Hva koster det å ta fjellheisen i Tromsø?

Det koster 210 kroner å ta Fjellheisen tur-retur. Turistene synes prisene er stive på Tromsøs turistmagnet. Turistene strømmer til Fjellheisen for å nyte det gode været i Tromsø – men det er ikke alle som er helt fornøyd med prisnivået.

Hvor mange innvandrere er det i Tromsø?

Vi er 77 731 innbyggere (per 2. kvartal 2022), noe som gjør oss til den niende største kommunen i Norge. Vi har innbyggere fra over 120 nasjoner. Den utenlandske befolkningen utgjør 15,2 % av det totale innbyggertallet.

Hvor ofte går Fjellheisen?

Banene går hver hele og halve time i åpningstiden. Hvis det er mange besøkende, vil banen gå ekstra turer mellom de ordinære turene.

Hvor mye koster en gondol?

Prisar skisenter 2022/2023
VaksneBarn 0-6 år4)
Enkelttur Gondol200,-Gratis
Toppturkort Bavallen (Ekspressheis, Slettafjell, Horgaletten)260,-Gratis
Toppturkort gondol (Gondol t/r, Slettafjell, Horgaletten)440,-Gratis
Klippekort 10 turar (Voss Gondol tek 3 klipp pr veg)680,-

Hvem eier Fjellheisen?

Fjellheisen eies av Skips AS Nordfisk, som tidligere het Brødrene Jakobsens Rederi AS.

Hvor mange trinn Sherpatrappa Svolvær?

Følg stien opp gjennom småskogen til starten av sherpatrappa. Denne følges 503 trinn opp mot Heia. Etter trappa følges stien videre. Den er svært tydelig og delvis kloppet.

Leave a Comment