Hva er Norges minste øy?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hva er Norges minste bygd?

Utsira er den nest minste kommunen i landet etter areal og den minste etter folketal. Utsira blei oppretta som kommune i 1924 ved deling av den dåverande Torvastad kommune. Sidan har kommunen hatt uendra grenser.

Er Svalbard Norges største øy?

En øy er et landområde omgitt av vann på alle sider. Norges største øyer er på Svalbard og Spitsbergen på 37 673 kvadratkilometer er den største av dem.

Hva er Norges minste øy? – Related Questions

Er Barentsburg norsk?

Barentsburg er en russisk gruveby på Spitsbergen, Svalbard. Barentsburg ligger ved Grønfjorden, en sørlig gren av Isfjorden rundt 10 km innenfor munningen og 60 km vest for Longyearbyen.

Kan man dø på Svalbard?

Det er forbudt å dø i Longyearbyen. Gamle og syke sendes bort, for skulle man være så uheldig å dø der, vil ingen gravlegge deg, skriver BBC. Det bekrefter Irene Gustafsson ved Svarlbard Turistkontor til Dagbladet.no. – Det er ikke heldig å begrave folk her, for permafrosten presser de døde opp igjen.

Hvor stort er Norge inkludert Svalbard?

Kartverkets arealstatistikk viser at Noreg, inkludert Svalbard og Jan-Mayen, er 385 207 kvadratkilometer. Største kommune er 1500 gonger større enn den minste.

Hvor stort er Svalbard i forhold til Norge?

Svalbard er stort

På kartet så ser øygruppa gjerne lita ut, men det er langt frå sanninga. Samla så måler Svalbard heile 61 022 km2. Det er større enn Hedmark og Oppland fylke samanlagd, eller større enn heile Danmark med nesten 20 000 km2.

Hvilken øy er Norges største?

Hinnøya (nordsamisk: Iinnasuolu) er Fastlands-Norges største øy, med et areal på 2 204,49 km² og en befolkning på 31 851 (2006). (Tre øyer på Svalbard er større).

Hva er Norges nest største øy?

Største øyer
RangNavnAreal (km²)
1Hinnøya2204,49

Hvilket land har mest øyer i verden?

Det største antallet øyer, som ofte er korallrev, finnes i Stillehavet. Sverige, Norge og Finland er de land i verden som har flest øyer. Norge hadde ved beregning i 2011 239 057 øyer totalt og 81 192 skjær. Andre øyrike land er Indonesia, Filippinene, Canada og Chile.

Hvem er verdens største øy?

Grønland er verdens største øy.

Hvilken øy i Norge har flest innbyggere?

Karmøy har 33 027 innbyggjarar (2020), og er dimed også Sør-Noregs mest folkerike øy. Det har vore stor vekst i folketalet sidan 1960-åra. Karmøy har fastlandssamband ved bru på E134 over Karmsundet.

Hva er Norges største bygd?

Norges 100 største tettsteder
NrTettstedFolke- mengde
1Oslo1 064 235
2Bergen267 117
3Stavanger/Sandnes231 693
4Trondheim194 860

Hva heter Danmarks nest største øy?

De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster.

Hvorfor er Bouvetøya norsk?

Ingen gjorde formelt krav på øya før den første Norvegia-ekspedisjonen, under kaptein Harald Horntvedts ledelse, gjorde landgang på øya 1. desember 1927 og annekterte den for Norge. Ved kongelig resolusjon av 23. januar 1928 ble Bouvetøya trukket inn under norsk statshøyhet, og i 1930 ble øya gitt status som biland.

Hvor mye av Antarktis eier Norge?

Dronning Maud Land ble annektert av Norge 14. januar 1939 og utgjør sammen med Bouvetøya og Peter I Øy Norges tre biland i Antarktis og Subantarktis. Landområdet utgjør om lag en seksdel av Antarktis og er nesten sju ganger større enn det norske fastlandet.

Leave a Comment