Hva er prisen på bensin i dag?

Produktpriser (Bulk)
ProduktEks. mvaInkl. mva
Bensin 95 E516,25 kr/l20,31 kr/l
Fyringsolje Bio 100*16,92 kr/l21,15 kr/l
HVO Anleggsdiesel 100 Sommer22,40 kr/l28,00 kr/l
HVO Anleggsdiesel 100 M-19*22,90 kr/l28,63 kr/l

Hva heter Esso nå?

Esso er et internasjonalt varemerke som blir brukt av det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil og tilknyttede selskap, tidligere kjent som Standard Oil Company of New Jersey (skiftet navn til Exxon i 1972).

Hvor mange Esso stasjoner er det i Norge?

Vårt nettverk. Esso I Norge og Europa

Med 244 stasjoner i Norge og 12,985 stasjoner i Europa er du aldri langt unna neste fyllepunkt.

Hva er prisen på bensin i dag? – Related Questions

Hvem eier Esso Norge?

I 2017 solgte Esso Norge sine bensinstasjoner til det irske selskapet DCC plc.

Hvor kjøper Norge bensin fra?

Handelen med råolje og drivstoffprodukter skjer som regel i dollar. Selskapene i Norge kjøper drivstoff fra raffinerier eller terminaler her i landet, eller importerer fra utlandet. Prisen i norske kroner vil dermed også bli påvirket av dollarkursen. Tilbud og etterspørsel vil også være en påvirkende faktor.

Hvilke bensinstasjoner er det flest av i Norge?

Det er Statoil Fuel & Retail som har flest bensinstasjoner i Norge med 446 (11 færre enn i 2012), fulgt av Shell med 386 stasjoner og Uno-X som økte med ni stasjoner ifjor til 340.

Hvilket land kommer Esso fra?

Esso
EigarExxon Mobil
Bransjepetroleumsverksemd
LandUSA
HovudkontorIrving i Texas

Hvor lages bensin og diesel i Norge?

For å gjøre om råolje til diesel og bensin, må oljen raffineres. Norges eneste raffineri ligger på Mongstad, nord for Bergen på Vestlandet. Raffineriet kan lage mer enn all bensinen vi bruker i løpet av ett år. Men kapasiteten er under halvparten av dieselen vi forbruker, i følge Equinor.

Hvor lages bensin i Norge?

I Norge finnes det per 2022 ett raffineri: Equinor-raffineriet på Mongstad i Hordaland (kapasitet ti millioner tonn/år). Esso-raffineriet på Slagentangen i Vestfold (kapasitet 5,6 millioner tonn/år) ble lagt ned i 2021. Et tredje anlegg, Shell-raffineriet på Sola, ble nedlagt i 2000.

Hvem leverer mest gass til Europa?

Gassproduksjonen på norsk sokkel har i år økt med rundt 8 prosent fra 2021. 95 prosent av norsk gass går til EU. Storbritannia, Tyskland og Frankrike er det største kjøperne.

Hvem har mest olje i verden?

Hvem produserer olje? USA produserte mest olje i 2021, etterfulgt av Saudi-Arabia og Russland.

Hvorfor har bensin så dyrt i Norge?

Prisøkningen vi har sett den siste tiden, skyldes økning i oljeprisen. Det fører til at innkjøpsprisen for bensin og diesel blir høyere for bensinkjedene. Det forklarer Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. – Rett før jul var oljeprisen 75 dollar per fat, nå er den rundt 100 dollar.

Hvem har dyrest bensin i verden?

Ifølge Tjønneland koster én liter bensin i Zimbabwe rundt 3,5 amerikanske dollar. Det tilsvarer en literpris på 30 norske kroner.

Hva kostet bensinen i 1985?

1975, 19760,90
1981, 19821,411,45
1. januar 1983-30. november 19831,551,60
1. desember 1983-31. desember 19841,701,75
19851,751,75

Hvilket land har billigst drivstoff?

Venezuela har verdens billigste bensin, der høyoktanbensin koster om lag 15 øre literen – en hundredel av norsk pumpepris. I Saudi-Arabia og Iran må befolkningen punge ut med 50 øre for literen, men også i land som Kina er bensinen billig.

Hva koster bensin i Russland?

Russland – bensinpriser: Prisoversikten er for perioden 29-august-2022 til 05-desember-2022. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 51.65 (Russian Rouble), med en minimal verdi på 51.60 (Russian Rouble) d.

Russland Bensinpriser, 05-desember-2022.

Russland BensinpriserLiterGallon
RUB51.600195.327
USD0.8143.081
EUR0.7782.945

Hvor mye koster diesel i Russland?

Russland – dieselprisen: Prisoversikten er for perioden 19-september-2022 til 26-desember-2022. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 54.97 (Russian Rouble), med en minimal verdi på 53.95 (Russian Rouble) d.

Hvor mye koster en liter diesel i USA?

USA – dieselprisen: Prisoversikten er for perioden 12-september-2022 til 19-desember-2022. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 1.34 (U.S. Dollar), med en minimal verdi på 1.21 (U.S. Dollar) d. 19-desember-2022 og en maksimal verdi på 1.41 (U.S. Dollar) d.

Hvilket land har høyest bensinpris?

Den høyeste bensinprisen finner man nå i Hong Kong, etterfulgt av Jemen, Nederland, Norge og Island, ifølge Dagen Industri.

Leave a Comment