Hva er tregrensa i Norge?

I Norge varierer tregrensa fra landsdel til landsdel. På den nordlige halvkulen faller tregrensas høyde fra ekvator mot nord, men er høyest i de høyeste fjellområdene. Derfor er det naturlig at tregrensa i Norge er høyest i Jotunheimen, noen få steder opp mot 1300 moh. – men som regel ikke høyere enn 1150 moh.

Hvor går skoggrensa?

En vanlig definisjon på skoggrensa er det området der avstanden mellom enkelttrær ikke overstiger 30 m, og trærne har en høyde på minst 3 m. Den klimatiske skoggrensa – dvs. den høyden skoggrensa ville hatt om temperaturen alene avgjør – ligger noe høgere enn den aktuelle skoggrensa på et sted.

Hva mener man med skoggrense?

skoggrense. Skoggrensa er grensa for så tette samlinger av trær at de kan kalles skog. Dette gjelder opp mot fjellet eller ut mot kysten. På samme måte som for tregrensa, vil det i stor grad være de klimatiske vekstfaktorene som bestemmer skoggrensa.

Hva er tregrensa i Norge? – Related Questions

Hva er de vanligste tresortene i Norge?

Gran, furu og bjørk dominerer

Disse tre artene utgjør tilsammen over 90 prosent av stående skogvolum i Norge. De fleste av de øvrige artene finnes i små og fragmenterte populasjoner.

Hva påvirker tregrensa?

Det er mange variable som kovarierer med høyde og breddegrad. Faktorer er forskjell i daglengde, årstids- og døgnvariasjon i temperatur, solinnstråling, luftfuktighet og nedbør, vind, tørke, beiting, snødekke og næringsinnhold i jorda. Den vertikale temperaturgradienten påvirkes av fjellets størrelse.

Hva vil skje med skoggrensa når gjennomsnittstemperaturen i Norge stiger?

– Om det kun var klimaendringer som påvirket skoggrensa, så skulle skogen klatret opp i fjellet relativt raskt. Men det ser vi stort sett ikke. Høyere skoggrense vil være negativt for blant annet villrein og fjellrev som trenger store åpne områder.

Hvor høyt over havet ligger tregrensen i Sør-Norge?

Tregrense i Norge

I Norge ligger tregrensen høyest i Jotunheimen, for eksempel i Utladalen, på 1200 m over havet, mens den bare er et par hundre meter ut mot kysten på Vestlandet.

Hva regnes som høyfjell?

Høyfjellet (også kalt for den høyalpine sonen) er den delen av fjellet der det ikke finnes sammenhengende vegetasjon. Stein og ur dominerer, men det kan finnes noe spredt vegetasjon.

Hvor høyt er et fjell?

Det er i Norge ingen spesifikk høyde som avgjør om en høyde er en ås eller et fjell, men i Storbritannia er det 2000 fot (610 meter). Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, mens det høyeste fjellet i verden er Mount Everest.

Hva er verdens farligste fjell?

K2 regnes av mange som verdens farligste fjell å klatre i. I august 1986 mistet 13 klatrere fra flere ulike ekspedisjoner livet under en sterk storm på fjellet.

Hva heter Norges 5 høyeste fjell?

Liste over Norges høyeste topper
NavnHøyde (meter over havet)
Galdhøpiggen2 469
Glittertinden2 452 (Cirka 2457 med isbre)
Store Skagastølstind2 405
Store Styggedalstind2 387

Hva er Norges 3 høyeste fjell?

Over 2400 meter
Nr.NavnAndre opplysninger
1GaldhøpiggenHøyeste topp i Norge, Innlandet og Lom
2Glittertinden
3Store SkagastølstindHøyeste topp i Vestland, Luster og Årdal

Hvor mange 2000m topper i Norge?

august 2020 nådde Linn Therese Helgesen (15) toppen av Visbretinden (2234 meter over havet) i Jotunheimen, og har med det besøkt alle landets 377 topper over 2000 meter.

Hva er det minste fjellet i Norge?

Fjellet heter Fedjebjørnen og rager bare 42 meter over havet rundt øya.

Hvor lang tid tar det å gå Glittertind?

Topptur til Glittertind (2465 moh)

Enkel tur som passer for alle. 3 timer opp og 2 timer ned.

Kan man kjøre bil til Glitterheim?

For å komme til Glitterheim Turisthytte kan man enten gå fra nærliggende hytter som Gjendesheim, Memurubu eller Spiterstulen. Man kan også kjøre bil via Lom eller Valdresflya, til Randsverk. Der betaler man bomavgift og kjører de siste høydemetrene opp til parkeringsplassen.

Leave a Comment