Hva erstatter Meldeboka?

1. august 2022 gikk Trondheim kommune over til ny foreldreportal for foresatte i barnehage, SFO og skole. Dette betyr at Meldeboka appen ikke lengre er i bruk og du må laste ned en ny app eller logge deg inn via nettleser.

Hva kalles en person fra Trondheim?

Trondheim
Trondheim kommune Tråanten tjïelte
LandNorge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnTrondhjemmer, trondheimer

Hva heter Trondheim før?

Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem.

Hva erstatter Meldeboka? – Related Questions

Hvor mange videregående skoler er det i Trøndelag?

Det er 32 offentlige og 8 private videregående skoler i Trøndelag i 2021. Antall elever var 17 071 elever og 5 489 lærlinger og lærekandidater. Totalt antall personer i videregående opplæring svinger rundt 21 800 i de siste tiåret. Det tilbys 14 utdanningsprogrammer i Trøndelag.

Hvor mange mot skoler er det i Norge?

MOT har i 2019 inngått partnerskap med ca. 275 ungdomsskoler og videregående skoler og ca. 100 kommuner i Norge. Omtrent 67 000 ungdommer i Norge har MOTs program på sin skole.

Hvor mange skoler er det i Norge?

Til sammen var det 2 776 grunnskoler i Norge skoleåret 2020–21. Det er 252 færre skoler enn for ti år siden. Tendensen går mot færre og større skoler i Norge.

Hvor mange kommuner er det i Trondheim?

Trondheimsregionen
Basisdata:
Kommuner:8
Befolkning:
Innbyggere279 234 (1. januar 2021)
Rank i Norge4

Kor mange bur det i Trondheim?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Har Trondheim vært Norges hovedstad?

Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede. Byen var Norges hovedstad i perioden 1030–1217.

Er Trondheim den største byen i Norge?

Dette er Norges 20 største byer:

Oslo (1 043 168) Bergen (265 470) Stavanger/Sandnes (229 911) Trondheim (191 771)

Er Trondheim Norges eldste by?

Mye tyder på at Trondheim er landets eldste eksisterende by. Arkeologiske funn viser at det har vært annen bebyggelse enn gårdsbruk ved Nidelvas munning før den tid, trolig sjøbuer for handelsvirksomhet. Den tidligste bebyggelsen vokste fram ved Skipakrok, like ovenfor dagens Bakke bru.

Hva er den minste byen i Norge?

Kolvereid ligger på eidet mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda i Ytre Namdal. Nærøy kommune vedtok bystatus for Kolvereid fra 2002, og den har i dag (2020) status som Norges minste by.

Hvem er størst Bergen eller Trondheim?

Norges 100 største tettsteder
NrTettstedFolkemengde
1Oslo1 043 168
2Bergen265 470
3Stavanger/Sandnes229 911
4Trondheim191 771

Hva er den 5 største byen i Norge?

Faktaboks
TettstedInnbyggertall (2021)
Oslo1 043 168
Bergen265 470
Stavanger/Sandnes229 911
Trondheim191 771

Leave a Comment