Hva heter alle stavkirkene i Norge?

Stavkirkene er de ypperste bevarte byggverkene i tre som er skapt i vår kulturkrets i middelalderen.
  • Lom Stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.
  • Lomen Stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.
  • Nore Stavkirke.
  • Reinli Stavkirke.
  • Ringebu Stavkirke.
  • Rollag Stavkirke.
  • Rødven Stavkirke.

Hva er den eldste stavkirken i Norge?

Urnes stavkirke, Luster

Hvis du bare skal besøke én norsk stavkirke, bør du velge Urnes. Denne fantastiske kirken er oppført på UNESCOs verdensarvliste, den stammer fra 1130 og er den eldste stavkirken i Norge.

Hvor er det stavkirker i Norge?

De eksisterende stavkirkene er konsentrert om de øvre dalstrøkene på Østlandet (Gudbrandsdalen, Numedal, Hallingdal, Valdres og Telemark) og de indre fjordstrøkene på Vestlandet. Unntak er særlig de to stavkirkene som er flyttet til Bergen og Oslo, og Grip stavkirke som ligger på en fraflyttet øy i havet.

Hva heter alle stavkirkene i Norge? – Related Questions

Hvor mange kirker finnes det i Norge?

Kirken er menighetens gudshus, et sted hvor mennesker kan søke Gud og oppleve tilhørighet og fellesskap. I Norge finnes det om lag 1620 kirkebygg som faller inn under denne definisjonen.

Hvorfor heter det stav kirke?

Stavkirkene har fått sitt navn etter de bærende, loddrette stavene i veggkonstruksjonene (norrønt: stafr = stav, stolpe). Stavkirker kan deles inn i ulike hovedtyper. Fra enkle konstruksjoner til kirker der skip og kor har et opphøyd midtrom.

Finnes det stavkirker i andre land?

Etter middelalderens slutt, ble nye kirker reist i lafteverk og blant annet i Sverige ble begrepet stavkirke koblet til alle kirker med stående materiale. Nå finnes det få stavkirker utenfor Norge, men i middelalderen fantes de over hele Nordvest-Europa.

Finnes det stavkirker i Sverige?

I middelalderen fantes det stavkirker mange steder nord i Europa. I Sverige var det kanskje et par tusen slike kirker. Der finnes det kun én igjen. Den ligger i Hedared i Västra Götaland.

Hvor mange stavkirker er det i Valdres?

Stavkirkene er en spesielt verdifull del av den norske bygningsarven, og hele 6 av de 28 bevarte stavkirkene finner du i Valdres. Det betyr at Valdres er den regionen i Norge med størst konsentrasjon av stavkirker. Det finnes også to middelalderkirker og en kirkeruin i Valdres.

Hvem brant ned stavkirker?

Varg Vikernes ble tiltalt for brannen, men ikke dømt. Senere brant også en garasje som oppbevarte delene av kirken som var blitt reddet under brannen.

Hvem døde i kirkebrannen i Grue?

De omkomne
Nr.NavnAlder
1Dines Guldberg Høegh49 ½ år
2Arne Hansen50 år
3Hans Olsen68 år
4Peder Hansen7 år

Hvor mange kirker ble brent?

Trekirken ble bygget i 1760. Artikkelen er flere år gammel. I perioden 1970-1999 brant 33 kirker ned til grunnen i Norge. Satanister var skyld i mange av disse, den mest kjente er Varg Vikernes, kjent som «Greven».

Når brant Edøy gamle kirke?

Kyrkja vart nedlagt i 1885, og ho brann etter eit lynnedslag den 14. januar 1887. Alt treverk og interiør anna enn altartavla og nokre få andre gjenstandar gjekk tapt.

Hvem brant ned Såner kirke?

Aarseth og Vikernes var tidligere venner og musikalske meningsfeller, og sentrale i det satanistiske miljøet i Norge på 90-tallet. Våren 1994 ble Vikernes dømt for det bestialske draper, og for å ha brent ned Åsane kirke i Bergen, Skjold kirke i Vindafjord og Holmenkollen kapell i Oslo.

Hva skjedde med Mårup kirke?

mars 2008 ble kirken benyttet til gudstjeneste for siste gang. Fra samme år har kirken blitt gradvis tatt ned slik at det kun står murveggene tilbake. Da Mårup kirke ble nedlagt som sognekirke i 1928 flyttet man inventaret over til menighetens nye kirke; Lønstrup kirke.

Hvorfor står det en kirke på Kongsvinger?

Fremveksten av en bebyggelse tilknyttet Kongsvinger festning på vestsiden av Glåma gjorde at kirken ble liggende på «feil» side av elven. Det var risikabelt å krysse elven når isen var utrygg. Grunnet dette, og de stadige oversvømmelsene, ble det i 1697 igangsatt oppføring av en ny kirke nedenfor festningen.

Hva er verdens største kirke?

Basilique Notre-Dame de la Paix er verdens største kirke. Den ligger i Elfenbenskystens hovedstad Yamoussoukro.

Leave a Comment