Hva heter de 5 største isbreene i Norge?

Liste over isbreer i Norge
NavnAreal (km²)Fylke
Jostedalsbreen474Vestland og Innlandet
Vestre Svartisen219Nordland
Søndre Folgefonna164Vestland
Østre Svartisen148Nordland

Hva slags type bre er Jostedalsbreen?

Jostedalsbreen
isbre
TypePlatåbre
Areal487 km²
Lengd60 km

Hva er verdens største isbreer?

Lambertbreen i Øst-Antarktis er verdens største isbre. Den er 14 millioner kvadratkilometer. Det er så stort at hele Norge kunne fått plass 36 ganger.

Hva heter de 5 største isbreene i Norge? – Related Questions

Er det isbreer i Sverige?

Sulitjelmaisen (lulesamisk: Sálajiegŋa) er en isbre som dekker store deler av Sulitjelmamassivet på grensen mellom Norge og Sverige. Med et areal på 44 km² er den Skandinavias niende største isbre. Flateinnholdet er fordelt med 3/4 på norsk side og 1/4 på svensk side.

Har Danmark isbreer?

Geologisk består mesteparten av Danmark av unge avleiringer fra kritt, tertiær og kvartær. De fleste bergartene er løse, og høydedragene i landet er dannet ved at isbreer under siste istid skjøv de løse bergartene sammen i hauger og rygger.

Hva heter den største isbreen i Europa?

Austfonna ligger på Svalbard og er den tredje største iskalotten i verden etter Antarktis og Grønland. Austfonna er dermed Europas største isbre.

Hvilket land har flest isbreer?

De fleste isbreene ligger i Antarktis og på Grønland, men de gigantiske ismassene finnes på nesten alle kontinenter. Pakistan er det landet i verden utenfor nord- og sørpolen som har flest isbreer – nærmere bestemt 7253 stykker.

Hvor mange isbreer har blitt borte siden 2006?

364 kvadratkilometer isbre har forsvunnet i landet vårt siden forrige måling i 2006. Det tilsvarer et område på størrelse med Mjøsa. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) registrerer for første gang at 20 isbreer i Norge nå er smeltet bort.

Hva heter Islands største isbre?

Vatnajökull er en isbre i det sørøstlige Island. Den er 8300 kvadratkilometer stor og Islands største og Europas nest største bre.

Er det insekter på Island?

Krypdyr og amfibier mangler. Det er ingen «farlige» insekter blant de vel 1000 insektartene, men myggen kan enkelte steder være plagsom.

Hvilken kjent isbre ligger i Jostedalen?

Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet. Breen har sin største utstrekning på 100 kilometer i retning fra sørvest mot nordøst, mens bredden er 10–15 kilometer. Den egentlige Jostedalsbreen mellom Lodalskåpa og skaret nord for Jostefonn har et areal på 415 kvadratkilometer.

Hvor lang er Norges største isbre?

De største breene på Norges fastland
Isbrekm2
Svartisen, vestre190
Folgefonna, søndre154
Svartisen, østre125
Blåmannsisen81

Hvor gammel er Isbreene vi har i Norge i dag?

De fleste breene smeltet helt ned for 5000 – 8000 år siden, for så å bygge seg opp igjen. Det vil si at de over 1 600 breene i Norge er tusenvis av år gamle – de var gamle da vikingene herjet, og har sett konger og århundrer komme og gå.

Kan du finne isbreer i Norge?

I Noreg er det om lag 1600 isbrear, med eit samla areal på rundt 2700 kvadratkilometer.

Hva er en isbre laget av?

En isbre er en masse av is og snø som sakte beveger seg. Det er nettopp isens tyngde og bevegelse som forårsaker endringer i landskapet. Isen dannes på grunn av tining og frysing av snø, i tillegg til at trykket som påføres når det er store mengder snø gjør at snøkrystaller omstruktureres til iskrystaller.

Kan man drikke isbre vann?

Du må aldri drikke sjøvann eller brakkvann; det inneholder så mye salt at du faktisk blir mer tørst og dehydrert enn om du lar være å drikke. Du bør heller ikke drikke smeltevann fra isbreer, som kan inneholde store mengder bakterier og støv.

Hvorfor beveger isbreer seg?

En isbre eller jøkel er en stor, langvarig masse av is som er blitt til på landjorden og som beveger seg på grunn av gravitasjon og som gjennomgår indre deformasjon.

Leave a Comment