Hva heter konserthuset i Kristiansand?

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog og Digital.

Når åpnet Kilden Kristiansand?

6. januar 2012
Kilden teater og konserthus / Åpnet

Hva kostet kilden?

Kulturhuset Kilden i Kristiansand blir dyrere og vil nå koste 1,29 milliarder kroner. Kilden teater- og konserthus i Kristiansand vil koste nesten 200 millioner kroner mer enn beregnet.

Hva heter konserthuset i Kristiansand? – Related Questions

Hva er Norges eldste teater?

Det første profesjonelle teater i Norge ble Christiania Offentlige Theater som den svenske skuespilleren Johan P. Strömberg åpnet i 1827. Dette ble etterfulgt av Christiania Theater (1837–1899), lenge med danske teaterfolk i spissen og dansk som herskende scenemål.

Hva skjer i Kristiansand 11 desember?

 • 11 Dec 2022.
 • Julekonsert med Søm kirkekor. Sun 19:30.
 • Sun 19:30. Søm Kirke. Kristiansand S.

Hva betyr ordet teater?

Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Hvem eier det norske teater?

Som det eneste større teatret i Norge er Det Norske Teatret privateid. Staten gir omtrent 100 millioner kroner i årlig tilskudd. Bondeungdomslaget i Oslo er største eier; ellers eier ulike mållag og lokallag i Noregs Ungdomslag resten. Teatret fikk Spellemannprisen 1979 i åpen klasse for Så lenge skuta kan gå.

Hvor gammelt er Teater?

Antikken. Teaterlignende rom med rektangulær grunnplan finnes på Kreta, for eksempel Knossos fra omtrent 1600 fvt. I gresk arkitektur var teatret et byggverk uten tak; det vokste frem av Dionysos-kultens mysteriespill, som var fullt utviklet rundt år 500 fvt.

Hvem spiller i tid for glede?

I rollene
 • Laila Goody. Ei mor/Ei anna mor.
 • Ane Dahl Torp. Ei enke/Ein enkemann.
 • Jon Bleiklie Devik. Ein farlaus/Ein morlaus.
 • Kjersti Dalseide. Ei syster/Ei anna syster.
 • Kyrre Hellum. Ein nabo/Ein annan nabo.
 • Vetle Bergan. Ein nabo/Ein annan nabo.
 • Oddgeir Thune. Ein annan farlaus/Ei anna morlaus.
 • Preben Hodneland. Eit eg/Eit anna eg.

Hvor mange plasser i Drammen Teater?

Små justeringer har resultert i 39 nye sitteplasser i Drammens Teater i sommer. DRAMMEN: – Det er utrolig hva man kan gjøre ved å bygge noen nye trapper og flytte et par avsatser, sier Vegar Foss Andersen markeds – og informasjonssjef i Drammens Teater, fornøyd. Nå har teatret økt kapasiteten til totalt 430 plasser.

Hva kalles en person fra Drammen?

januar 2022. Innbyggerne i Drammen kalles drammensere.

Hva skal man ha på seg på Teater?

Det er ingen kleskode på teateret. Dersom du vil pynte deg litt ekstra kan du gjøre det, men da for din egen eller selskapets skyld.

Hva het Drammen før?

juni 1811 ble Bragernes og Strømsø offisielt slått sammen til en by. kommer av Drofn, Drafn eller Dramn. Disse navnene ble i middeladeren brukt om hele vassdraget fra Vikersund til Svelviksundet. Rundt år 1600 får selve fjorden betegnelsen Drammen, mens elva ble kalt Eikerelven eller Storelven.

Hva er dårlig med Drammen?

Drammen har stor barnefattigdom, lav arbeidsdeltakelse, forurensning, lavt utdanningsnivå og høy andel på sosialhjelp og store inntektsforskjeller. Mens medianinntekten på Fjell er 263.000 kroner i året, er medianinntekten på Bragernes og Toppenhaug det dobbelte.

Leave a Comment