Hvor mange plasser i Kilden?

Kilden er landets nest største scenehus etter Operaen i Oslo, og rommer fire spesialutstyrte saler med kapasitet fra 100 til 1100 mennesker. Kilden har et bruttoareal på 16500 kvadratmeter og er med dette et godt synlig signalbygg for kultur på Sørlandet.

Hvor mange år er kilden?

Bygget og arkitekturen

Kilden teater og konserthus sto ferdig i 2012, og har siden blitt belønnet for innovative, vakre og spennende løsninger. Byggteknisk og akustisk er konsertsalen en av Europas mest avanserte rom for levende musikk.

Hva heter Kristiansands nye teater og konserthus?

For å tydeliggjøre dette skal teateret nå skifte navn fra «Agder Teater» til «Kilden Teater», «Opera Sør» skal nå hete «Kilden Opera» og avdelingen som ivaretar kulturhusoppdraget får navnet «Kilden Kultur».

Hvor mange plasser i Kilden? – Related Questions

Hva kostet kilden?

Kulturhuset Kilden i Kristiansand blir dyrere og vil nå koste 1,29 milliarder kroner. Kilden teater- og konserthus i Kristiansand vil koste nesten 200 millioner kroner mer enn beregnet.

Hvem eier kilden?

Kilden teater og konserthus, lokalisert i Kristiansand, er en arena for store kunstneriske opplevelser. Eierne av Kilden er Agder fylkeskommune, samt Kristiansand og Grimstad kommune.

Hva er Norges eldste teater?

Det første profesjonelle teater i Norge ble Christiania Offentlige Theater som den svenske skuespilleren Johan P. Strömberg åpnet i 1827. Dette ble etterfulgt av Christiania Theater (1837–1899), lenge med danske teaterfolk i spissen og dansk som herskende scenemål.

Hva skjer i Kristiansand 11 desember?

 • 11 Dec 2022.
 • Julekonsert med Søm kirkekor. Sun 19:30.
 • Sun 19:30. Søm Kirke. Kristiansand S.

Hva betyr ordet teater?

Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Hvem eier det norske teater?

Som det eneste større teatret i Norge er Det Norske Teatret privateid. Staten gir omtrent 100 millioner kroner i årlig tilskudd. Bondeungdomslaget i Oslo er største eier; ellers eier ulike mållag og lokallag i Noregs Ungdomslag resten. Teatret fikk Spellemannprisen 1979 i åpen klasse for Så lenge skuta kan gå.

Hvor gammelt er Teater?

Antikken. Teaterlignende rom med rektangulær grunnplan finnes på Kreta, for eksempel Knossos fra omtrent 1600 fvt. I gresk arkitektur var teatret et byggverk uten tak; det vokste frem av Dionysos-kultens mysteriespill, som var fullt utviklet rundt år 500 fvt.

Hvem spiller i tid for glede?

I rollene
 • Laila Goody. Ei mor/Ei anna mor.
 • Ane Dahl Torp. Ei enke/Ein enkemann.
 • Jon Bleiklie Devik. Ein farlaus/Ein morlaus.
 • Kjersti Dalseide. Ei syster/Ei anna syster.
 • Kyrre Hellum. Ein nabo/Ein annan nabo.
 • Vetle Bergan. Ein nabo/Ein annan nabo.
 • Oddgeir Thune. Ein annan farlaus/Ei anna morlaus.
 • Preben Hodneland. Eit eg/Eit anna eg.

Hvem bygde Drammen Teater?

Drammens Teater, med sitt nåværende utseende, sto ferdig 8. februar 1870 og er tegnet av arkitekt Emil Victor Langlet som også tegnet Stortingsbygningen. Teatret ble modellert over pariserteatrene Porte St. Martin og Châtelet og ble det første «moderne» teaterhus i landet.

Hva het Drammen før?

juni 1811 ble Bragernes og Strømsø offisielt slått sammen til en by. kommer av Drofn, Drafn eller Dramn. Disse navnene ble i middeladeren brukt om hele vassdraget fra Vikersund til Svelviksundet. Rundt år 1600 får selve fjorden betegnelsen Drammen, mens elva ble kalt Eikerelven eller Storelven.

Hvorfor heter det Drammen?

Navnet. Bynavnet kommer fra Drafn, det norrøne navnet på den indre delen av Drammensfjorden. Trolig kom dette i sin tur fra Drǫfn, som var navnet på Drammenselva.

Leave a Comment