Hva kan gjøres i Drammen?

Finn ut mer om moderering av anmeldelser.
 1. Kjøsterudjuvet. 166. Dype kløfter.
 2. Spiralen. 268. Arkitektoniske bygninger.
 3. Papirbredden Drammen Kunnskapspark. Fornøyelses- og temaparker.
 4. Gulskogen Gård. Temamuseer.
 5. Drammens Museum. Temamuseer.
 6. Ypsilon Bridge. Broer.
 7. Drammensbadet. 109. Vannparker.
 8. Bragernes Kirke. Kirker og katedraler.

Hva gjøre i Drammen med barn?

 • Kjøsterudjuvet. 166. Dype kløfter.
 • Spiralen. 268. Arkitektoniske bygninger.
 • Gulskogen Gård. Temamuseer.
 • Drammensbadet.

Hva gjør man i Hokksund?

Topp 5 aktiviteter i Hokksund
 1. Blaafarveverket. Fra 1773 til 1893 var Blaafarveværket og Koboltgruvene arbeidsplassen til tusenvis av mennesker som hadde én oppgave: Å forsyne verden med den vakreste blåfarge.
 2. Nøstetangen glassmuseum.
 3. Drammen aktivitetspark.
 4. Kongsberg bergverksmuseum.
 5. Vikersundbakken.

Hva kan gjøres i Drammen? – Related Questions

Hva betyr Hokksund?

Navnet Hokksund kommer av Haug- sund, som antakelig betyr “sundet ved Haug”.

Når er Hokksund dagene 2022?

Arrangementet var ment å finne sted lørdag 14. august, men blir i stedet avlyst. Styret gjorde det samtidig klart et det var svært optimistiske når det gjaldt 2022 med ny giv, ny festival og ny folkefest i 2022.

Hva het Hokksund før?

Hokksund er et tettsted i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke og kommunesenter i kommunen, fra 1996 med bystatus. Fram til 1920 ble navnet skrevet «Haugsund», men dette ble endret for å unngå sammenblanding med Haugesund og fordi Hokksund lå nærmere den lokale uttalen av navnet.

Hvor mange folk bor i Hokksund?

Hokksund
FylkeViken
KommuneØvre Eiker
Postnummer3300 Hokksund
Befolkning9207 (2022)

Er Svelvik en by?

Tettstedet Svelvik fikk tilbake sin bystatus i 1998.

Kor mange bur på jorda?

I 2022 var verdens befolkning på rundt 8 milliarder. Drøyt 60 % lever i Asia. Kina er landet som har fleste innbyggere (1,4 milliarder), mens India har nest mest (1,3 milliarder).

Hvor ligger Nedre Eiker?

Nedre Eiker var tidligere en kommune i Buskerud fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Drammen og Svelvik til Drammen kommune, og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Nedre Eiker ligger vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva.

Hvor mange innbyggere er det i Øvre Eiker 2022?

Øvre Eiker
Befolkning20 044 (2022)
Bef.tetthet43,89 innb./km²
Antall husholdninger8 165
Kommunenr.3048

Hvilket fylke ligger Mjøndalen i?

Mjøndalen er et sogn og tettsted i Drammen kommune i Viken fylke.

I hvilket fylke ligger Øvre Eiker?

Øvre Eiker er en kommune i Viken fylke, tidligere Buskerud fylke.

Hvor mange bor i Drammen 2022?

Tettstedets samlede befolkning er på 111 036 innbyggere per 1. januar 2022. Drammen kommune hadde 100 581 innbyggere etter kommunesammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020, og var dermed den sjuende største i landet, etter folketall.

Når ble Drammen en by?

Drammen by ble grunnlagt i 1811, men bosetningene rundt utløpet av Drammenselva skriver seg fra det 14. århundre. Den viktigste handelen var med tømmer og fra midten av 1700-tallet var Drammen den viktigste utskipningshavnen i Norge.

Kva fylke er minst?

Trøndelag er dermed ikke lenger det nest største fylket i Norge målt etter areal. Oslo er fremdeles det minste fylket i Norge med sine 454 km².

Hvilket fylke tjener mest penger?

1-200 rikeste kommuner
FylkeSnitt formue
1Akershus1067944
2Akershus1164276
3Rogaland676666
4Rogaland702569

Hvor gammel er Norge?

17. mai 1814
Norge / Grunnlagt

Hvor mange i Norge er over 90 år?

1.1 Demografiske endringer
Befolkning 2009Befolkning 2018
50-66 år9839431090970
67-79 år396983563607
80-89 år184972178060
90 år og eldre3465944692

Leave a Comment