Hva kan helsestasjonen for ungdom hjelpe med?

Hva er helsestasjon for ungdom?
  • kropp og helse.
  • pubertet.
  • seksuell orientering og kjønnsidentitet.
  • sex- og samliv.
  • prevensjon.
  • graviditet.
  • seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)
  • problemer med venner eller familie.

Hvordan bestille time på helsestasjon?

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonstjenestene i din kommune på Helsenorge. Du kan finne helsekontaktene dine, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger. I noen kommuner vil du også kunne bestille time.

Hva kan man gjøre på helsestasjon?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Hva kan helsestasjonen for ungdom hjelpe med? – Related Questions

Er det gratis å få angrepille på helsestasjon?

Hvis du ikke bruker egen prevensjon er det lurt at du skaffer deg en angrepille (nødprevensjon). Noen helsestasjoner for ungdom gir ut gratis nødprevensjon, men ikke alle. Derfor må du ta kontakt med helsestasjon for ungdom der du bor for å sjekke ut det.

Er det frivillig å gå på helsestasjonen?

Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet.

Når skal man på helsestasjon?

Kontroller på helsestasjonen
Barnets alderDu møterVaksiner
4 ukerHelsesykepleier + ev. fysioterapeut
6 ukerHelsesykepleier og legeRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier + ev. fysioterapeut

Hva spør helsesøster om?

Helsesøster kan svare på spørsmål om kropp og helse, pubertet, sex- og samliv, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker og følelser, livvstilsproblemer og annet. Som du ser kan du snakke med helsesøster om det meste.

Hva kan jeg spørre helsesøster om?

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

Kan man ta blodprøve på helsestasjon?

Hvor kan blodprøven tas? Blodprøven kan tas på ditt legekontor eller på nærmeste helsestasjon. Du bestiller selv time til dette.

Kan helsestasjonen skrive ut p piller?

Helsesøstre og jordmødre kan skrive ut alle prevensjonsmidler. Fra 1. januar 2016 fikk helsesøstre og jordmødre utvidet forskrivningsrett for prevensjonsmidler.

Hva er helsestasjon for barn?

Helsestasjonen er den kommunale helsetjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene1. Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter et standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusiv hjemmebesøk til nyfødte.

Hvor ofte skal barn til helsestasjon?

Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte (helsestasjonsprogrammet). Målet med helsestasjonsprogrammet er: at foreldre opplever mestring i foreldrerollen.

Kan helsestasjon henvise?

Nei, du trenger ikke å gå gjennom fastlegen din, legen på Helsestasjonen kan også skrive henvisning for deg. Det finnes ulike instanser man kan få hjelp fra.

Hvor mange kontroller på helsestasjon?

Helsedirektoratet anbefaler at alle barn i alderen 0 til 5 år får tilbud om 14 helsekontroller på helsestasjonen. Her er oversikten over når de er, og hva som gjerne blir tatt opp på de ulike kontrollene. I Norge har vi det såkalte «Helsestasjonsprogrammet» for barn fra 0 til 5 år.

Leave a Comment