Hvor mange bor på Heimdal?

Hvor mange bor på Heimdal? -Av Trondheim kommunes rundt 180 000 innbyggere bor ca. 33 700 i bydelen Heimdal.

Hvor ligger Heimdal?

Heimdal er en bydel sør og vest i Trondheim kommune, Trøndelag fylke. Består av mesteparten av de tidligere kommunene Byneset, Leinstrand og Tiller. Om all tettbebyggelse i Heimdalsområdet og Tillerbyen medregnes har området et innbyggertall på over 70 000.

Hvor mange bor på Kattem?

Kattem er et boligområde sør i Trondheim med ca. 4 000 innbyggere. Området ligger på en åstopp omtrent halvannen mil sør for Trondheim sentrum.

Hva betyr Heimdal?

Navnet Heimdall betyr kanskje «den klartlysende» eller «den som lyser over verden». Dette passer godt med kallenavnet «den hvite ås», og at han omtales som «den hviteste av alle æsene».

Hvor mange bor på Heimdal? – Related Questions

Hvem er Heimdalls sønner?

I en innledning til eddadiktet Rigstula vandrer Heimdall omkring i Midgard under navnet Rig. Han besøker gårdene til mennesker fra tre ulike samfunnsklasser og får en sønn med kona på hver gård. Guttene får navnene Trell, Karl og Jarl.

Hvor mange meter over havet er Heimdal?

Heimdal stasjon ligger 541,41 kilometer fra Oslo S. Stasjonen ligger 143,5 meter over havet. Den ble åpnet i 1864 da Trondheim – Størenbanen sto ferdig.

Hvor høyt ligger Trondheim over havet?

Trondheim
Trondheim kommune Tråanten tjïelte
Kommunenr.5001
MålformNøytral
KommuneblomstNyperose
Høyeste toppKråkfjellet (816,7 moh.)

Hvor er Bifrost?

Bifrost eller Bivrost er broen mellom gudenes og menneskenes verden i norrøn mytologi. Den ene enden var forankret i himmelberget, et stort fjell i utkanten av Åsgard der Heimdall sitter og skuer ut over verden. Mens den andre enden vandrer fritt rundt i Midgard.

Når ble Heimdal vgs bygd?

Skolen ble først oppført ved krysset Blisterhaugvegen og Saupstadringen i perioden 1976–1977, og var tegnet av arkitekten Einar Myklebust ved Arkiplan. Den hadde et areal på rundt 10 000 kvm og hadde plass til seks studieretninger.

Hvor mange meter er havet?

Midlere havdyp anslås til cirka 3800 meter og havvannets samlede volum til omtrent 1370 millioner kubikkilometer (km3). Dannelsen av de store verdenshavene, slik som de nå er, henger sammen med storstilte forskyvninger i jordskorpen i relativt ny geologisk tid (platetektonikk).

Hvordan måle høyde over havet?

Høyde over havet kan måles på flere ulike måter. Noen av de mest vanlige er: laserskanning fra fly ved hjelp av lidar. stereoskopisk måling fra flyfoto.

Hva er moh forkortelse for?

Meter over havet er en vanlig betegnelse for å angi et punkts høyde over havets midlere vannstand. På kart ofte forkortet moh., meter over havet, for innsjøer, fjell og groper i terrenget.

Hva står ang for?

Ang. er en forkortelse for angående. Angående betyr ‘med hensyn til; vedrørende; når det gjelder; om’.

Hva står Ich for?

Latin/engelsk for hvitprikk. Kort for Ichthyophthirius multifiliis.

Hva står MA for?

M.A., engelsk forkortelse for Master of Arts som er en britisk og amerikansk akademisk grad på høyere nivå, først og fremst innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Leave a Comment