Hva kan man bruke honnørkort på?

Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive transportmidler. Kortet gir også rett til honnørrabatt for ektefelle eller registrert partner som reiser sammen med deg, uansett alder.

Kan man bruke honnørkort på kino?

Honnørbillett gjelder mot fremvisning av honnørbevis, eller legitimasjon hvis man har fylt 67 år. Honnørrabatt gis kun til innehaver av honnørkort, dvs. man får honnørrabatt for én billett per honnørkort.

Hvem kan reise med honnørbillett?

Honnør. Du kan få honnørrabatt dersom du er over 67 år, uføretrygdet, blind eller svaksynt. Du må ha med legitimasjon. Hvis du har kortet «Honnørrabatt Tilleggslegitimasjon», må du også vise dette.

Hva kan man bruke honnørkort på? – Related Questions

Er det honnørrabatt på fly?

Full flex-billetter til 50% rabatt

På våre anbudsruter tilbys personer over 67 år, og andre honnørreisende over 16 år, 50% rabatt på Full Flex.

Hvor bestiller man honnørkort?

Eksisterende brukere av honnørkort med uføretrygd som har mistet eller fått skadet kortet sitt, kan bestille nytt kort ved å benytte påloggingstjenesten hos NAV eller ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Er det honnørbillett på Flytoget?

Reisende med honnørkort og reisende over 67 år reiser til halv pris. Ved reiser med ledsager, reiser ledsager gratis mot fremvisning av gyldig nasjonalt ledsagerbevis utstedt av kommunen og trenger ikke billett. Reisende under 16 år med ledsager, kjøper honnørbillett for sin strekning.

Når får man honnørbillett på buss?

Honnør. Personar som har fylt 67 år eller personar med gyldig honnørkort frå NAV kan kjøpe honnørbillett på bussen.

Hva er honnørbillett ruter?

Honnørrabatt gjelder for: Alle som har fylt 67 år. Blinde/svaksynte. Personer som har fått utstedt honnørkort fra NAV (gjelder også EØS-borgere)

Er det honnørbillett på flybussen?

Honnørrabatt gis til alle over 67 år, blinde, og passasjerer som mottar uføretrygd fra NAV. Gyldig bevis/ legitimasjon må fremvises til sjåføren ved påstigning. Medreisende som ikke oppfyller kravet til honnør gis ikke rabatt.

Hvor mye koster Flybussen?

Flybuss og rutebuss

Billett kan du kjøpe på bussen, eller forhåndskjøpe med Vipps eller på nett. Hvis du kjøper billett på flybussen.no får du voksenbillett (én vei) for 136 kroner, mot 160 kroner hvis du kjøper på bussen eller med Vipps.

Kan man bruke månedskort på Flybussen?

Ruters 24-timersbilletter og 7-, 30- og 365-dagersbilletter: Med Ruters periodebillett for 3 soner eller mer kan du reise fritt med Flybussen.

Kan man bruke ledsagerbevis på buss?

Du må kunne fremvise ledsagerbevis i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommune eller bydel, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset. Vi godtar også tilsvarende dokumentasjon fra annet land dersom det tydelig fremkommer hvem som har utstedt dokumentasjonen og hva den gjelder.

Er honnør student?

Student: Passasjerar med gyldig studentbevis. Honnør: Passasjerar som er 67 år eller eldre, uføretrygda eller følgjeperson for personar med nedsett funksjonsevne. Vernepliktig.

Hva betyr honnør buss?

Honnør. Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort fra Nav kan kjøpe honnørbillettbussen. Ektepar eller registrerte partnere (ikke samboere) får begge rabatt hvis de reiser sammen med en billett som gir rabatt, og den ene oppfyller kravet.

Leave a Comment