Hva kan man gjøre på Fagernes?

Valdres Folkemuseum på Fagernes er Norges fjerde største friluftsmuseum. Valdres har også flest åpne støler i hele Nord-Europa, og mange av dem er åpne for publikum om sommeren. Vandring og sykling mellom stølene er en populær aktivitet og en fin måte å kombinere natur- og kulturopplevelser på.

Hva gjør man i Bodø med barn?

20 gøyale aktiviteter for barn
  1. 4H-Gård. 4H-Gård har et allsidig tilbud for barn og unge.
  2. Stormen bibliotek.
  3. Luftfartsmuseet.
  4. Flysimulator.
  5. Nordlandsbadet i Bodø Spektrum.
  6. Bowling, biljard og andre spill.
  7. Geitvågen Bad og Camping.
  8. Sjunkhatten Nasjonalpark.

Hvor ligger Fagernes?

Fagernes er en by og administrasjonssenteret i Nord-Aurdal kommune i Innlandet. Fagernes har 1 961 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger i Valdres ved Strondafjorden – eller Strøndafjorden som vannet heter lokalt.

Hva kan man gjøre på Fagernes? – Related Questions

Hva er Fagernes kjent for?

Fagernes er kjent for fluefisking, og arrangerer stadig vekk VM i casting eller fluefisking.

Hva heter fjorden ved Fagernes?

Strondafjorden er en smal og dyp fjordsjø, lengde 17 kilometer, største bredde 1,2 kilometer, største dyp 95 meter. Innsjøen mottar Begna i nordenden og Neselvi ved Fagernes. Ved utløpet faller den 37 meter høge Faslefoss, utbygd i 1919. Strondafjorden er magasin for Faslefoss kraftverk.

Hva heter fjorden i Bergen?

Byfjorden er en fjord mellom Askøy og Bergen som går inn til sentrum av Bergen. Fjorden strekker seg 16 kilometer på sørsiden og østsiden av Askøy. Fjorden er en fortsettelse av Hjeltefjorden.

Hva heter fjorden mellom Norge og Sverige?

Svinesund er et grensested med broforbindelse nær Halden og Strömstad. Her forenes Norge og Sverige over fjorden, som på svensk side kalles Idefjorden, med én d, men som på norsk side heter Ringdalsfjorden. Når man kommer lengre inn i fjorden, kalles den på norsk side Iddefjorden.

Hva heter fjorden i Loen?

Nordfjord eller Nordfjorden er den nordligste av de tre store fjordene i Vestland. Den er den sjette lengste fjorden i Norge, med sine 106 kilometer. Fjorden går fra Husevågøya i vest til Loen lengst inn i landet.

Hva heter den største fjorden på Østlandet?

Norges lengste fjorder
FjordLengde (km)Dybde (m)
Sognefjorden2261303
Hardangerfjorden180830
Trondheimsfjorden130578
Porsangerfjorden120310

Hvor er Norges lengste fjord?

Sognefjorden er Norges lengste fjord og går fra kysten like nord for Bergen og inn til Skjolden ved foten av Jotunheimen.

Hva er verdens dypeste fjord?

Sognefjorden er en fjord i Sogn, Vestland fylke. Den er Norges lengste og dypeste fjord, verdens nest lengste fjord og verdens lengste åpne fjord. Sognefjorden er 205 kilometer lang inklusive Sognesjøen målt fra Ytre Sula til Skjolden ved botnen av Lustrafjorden. Den er 1303 meter dyp utenfor Vadheimsfjorden.

Hvor kommer ordet fjord fra?

Navnet. Den indoeuropeiske opprinnelsen til navnet fjord er prtús fra por- eller per- og verbet ‘fara’, i betydningen ‘å fare til den andre bredd’. Det norrøne substantivet fjörðr kan omsettes til et sted man ferdes.

Er fjord og hav det samme?

Fjorder er en u-formet dal som havet har inntatt. En fjord er altså en dyp smal hav– eller innsjørenne. Stedet der fjorden går ut i havet kalles for munning.

Hva er Norges nest lengste fjord?

Sognefjorden (204 km) og Hardangerfjorden (180 km) er de lengste norske fjordene. Flest fjorder er det i det langstrakte Nordland fylke, som har opp mot 300 fjorder, mens Finnmark har om lag 200. To av fjordene, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, står på UNESCOs verdensarvliste for naturområder.

Hva er den lengste fjorden i verden?

På østsiden av Grønland blir det mulig å utforske Kangertittivaq eller Scoresbysundet, som med sine 350 kilometer er verdens lengste fjord.

Hvor mange fjorder er det i Norge?

En fjord er en en u-formet dal med høye fjell på hver side. I Norge har vi hele 1732 fjorder, og fjordene finner du hele veien langs kysten fra nord i Varangerfjorden ved grensen til Russland til Ringdalsfjorden i sør ved Halden nær grensen til Sverige.

Hvorfor har vi fjorder i Norge?

Generelt er fjordene dannet ved at de er gravd ut av isbreer langs svakhetssoner i berggrunnen, som ofte har vært daler før istidene satte inn for omlag 3 millioner år siden.

Hva heter fjorden rundt Osterøy?

Sørfjorden er en trang fjord nord for Bergenshalvøya, en sørøstgående arm av Osterfjorden sørvest og sør for Osterøy. Fjorden fortsetter nordover på østsiden av Osterøy under navnet Veafjorden.

Hvorfor heter det Geiranger?

Historie. Navnet kommer trolig av norrønt geirr som betyr spyd og angr som betyr fjord, slik at Geiranger opprinnelig kan være navnet på selve fjordarmen. Fra gammelt sa folk i bygda «Gjårångjin».

Leave a Comment