Hva kan opplæringskontoret hjelpe med?

omplasserer lærlinger ved behov. tilbyr kurs til faglig leder og følger opp faglig leder og instruktør. er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen. bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får lærlingplass?

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre gjennom ordningen “alternativt Vg3 mot fagbrev”. Her får eleven praktisk opplæring, som skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. Skolene tar kontakt med de elevene som er i målgruppen for dette tilbudet.

Hvor finner man lærlingplass?

Fagopplæringskontorene formidler læreplasser via vigo.no. Der registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender liste med opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter. Kontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område.

Hva kan opplæringskontoret hjelpe med? – Related Questions

Hvor mye får jeg i lønn som lærling?

Median månedslønn for alle lærlinger i landet var på 21.110 kroner i 2021, ifølge SSB. Lærlinger med yrket melke- og husdyrprodusenter tjener omkring 10.000 kroner mindre i måneden enn alle lærlinger sett under ett.

Har lærlinger lov til å jobbe alene?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Hvor mange står uten læreplass?

Hvert år står nesten 7 000 søkere uten læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Regjeringen vil sørge for at flere av disse blir kvalifisert og kommer ut i lære.

Hvordan si opp læreplass?

Det er mulig å avslutte lærekontrakten dersom bedriften og lærlingen blir enige om at det er til det beste. Opplæringsloven lyder: «Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det.

Hvordan søke læreplass på VIGO?

Send søknad og CV direkte til lærebedrifter og opplæringskontorer. Selv om du har registrert deg på vigo.no må du også sende søknad og CV til de lærebedriftene og opplæringskontorene du ønsker læreplass hos. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om ansettelse og opplæring av lærlinger.

Hvordan skrive søknad for lærlingplass?

I søknaden bør du skrive kort om deg selv, om motivasjonen for yrkesvalget ditt og hvorfor du ønsker læreplass i bedriften du søker til. Skriv gjerne litt om hva du kan tilføre bedriften, og hvorfor bedriften bør velge nettopp deg.

Hva gjør et opplæringskontor?

Hva gjør et opplæringskontor? Et opplæringskontor er bindeleddet mellom skolen og bedriftene. Kontorene har gode kunnskaper om fag- og yrkesopplæringen, og kjenner det lokale arbeidslivet. Et opplæringskontor er godkjent av fylkeskommunen for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater.

Har alle krav på lærlingplass?

Nei, man har ingen rett eller garanti for å få læreplass, dessverre. Dette er det bedriftene selv som avgjør, så du har altså ingen garantier. I noen yrkesfag er det ekstra vanskelig å få læreplass, så da må man bare stå på så godt man kan.

Skal attester sendes med søknad?

Vitnemål og attester

Det er vanlig å skrive setningen «attester sendes ved forespørsel» i søknaden. Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er attestert (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) hvis arbeidsgiver krever det. Send eller levér aldri fra deg originale dokumenter.

Kan man spørre om grunnen til at man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når de ringer referanser?

Når ringer arbeidsgiver referanser? Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Leave a Comment