Hvor gammel er Rita Ottervik?

Hvem er ordfører i Tromsø?

Gunnar Wilhelmsen (født 25. november 1956) er en norsk politiker (Ap), næringslivsleder og eiendomsutvikler. Han ble i oktober 2019 ordfører i Tromsø.

Hvem blir ordfører i Oslo?

Marianne Borgen (født 2. juni 1951 i Oslo) er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Borgen er utdannet cand.

Hvem er ordfører i Stavanger kommune?

Kari Nessa Nordtun
Stavanger / Ordfører

Hvor gammel er Rita Ottervik? – Related Questions

Hvem er ordfører i Bergen nå?

Liste over ordførere i Bergen
ÅrOrdførerÅr
2007-2011Gunnar Bakke (Frp), bakermester2007-2011
2011-2015Trude Drevland (H), sykepleier2011-2015
2015-2021Marte Mjøs Persen (A), organisasjonssekretær2015-2019 2019-2021
2021-Rune Bakervik (A), sosiolog2021-

Hvor gammel er Kari Nessa Nordtun?

36 år (7. juni 1986)
Kari Nessa Nordtun / Alder

Hvem styrer Stavanger kommune?

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Stavanger kommune. Kommunestyret har 67 medlemmer og ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Varaordfører er Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Hva gjør en ordfører i kommunen?

En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte organ. Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører.

I hvilken by er Torgeir Dahl ordfører?

Torgeir Dahl (født 13. desember 1953) er en norsk politiker (H). Han ble valgt til Moldes ordfører i 2011 og gjenvalgt i 2015 og 2019.

Hvor mange ansatte er det i Stavanger kommune?

Stavanger kommune er en av regionens største arbeidsgivere med i overkant av 11 000 ansatte.

Hvem tjener mest i Stavanger?

Onsdag morgen publiserte Skatteetaten skattelistene for 2021. Den som tjente mest i Stavanger i fjor var Jostein Kalsheim (født 1959). Han jobber som eiendomsdirektør i Smedvig Eiendom. Han tjente 117.711.816 kroner i 2021.

Hvor mange innbyggere er det i Trondheim 2022?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Hvilken by er den største i Rogaland?

Størst av tettstedene på Jæren og i Rogaland er Stavanger/Sandnes som med 229 911 innbyggere i 2021 er Norges tredje største tettsted, etter Oslo og Bergen.

Hva er Nordens største by?

Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Hva er de største byene i Norge?

Dette er Norges 20 største byer:
  • Oslo (1 064 235)
  • Bergen (267 117)
  • Stavanger/Sandnes (231 693)
  • Trondheim (194 860)
  • Fredrikstad/Sarpsborg (118 992)
  • Drammen (111 036)
  • Porsgrunn/ Skien (94 709)
  • Kristiansand (65 506)

Leave a Comment