Hva koster det å gå inn i Nidarosdomen?

Billetter
Voksenkr. 120
Student/Barnkr. 60
Familiekr. 300
Tårnvandring (mai-august)+ kr. 70

Hva kan man gjøre i Nidarosdomen?

Bli med på en omvisning i Nidarosdomen, fylt med historie og fakta om katedralens 850-årige historie. Ta inn de imponerende steinarbeidene og det fantastiske rosevinduet i glass. I høysesong (juni – august) tilbys det guidede omvisninger på norsk, engelsk, tysk eller fransk.

Hvorfor er Nidarosdomen i Trondheim?

Nidarosdomen ble oppført på det sted hvor Olav den helliges lik ble gravd ned etter slaget på Stiklestad. Etter et opprinnelig kapell, antakelig av tre, fra Magnus den godes tid, ble den første kirken, Kristkirken, reist der av Olav Kyrre.

Hva koster det å gå inn i Nidarosdomen? – Related Questions

Hvilken kirke er den største i Norge?

Kongsberg kirke sies gjerne å være Norges største sognekirke målt i antall sitteplasser, skjønt det har variert noe, og det kan være vanskelig å fastslå korrekt antall. Kirkesøk og de fleste andre kilder opererer med 2 400, mens Wikipedia hevder at maksimalt 1 100 er tillatt innenfor dørene i dag.

Hva het Trondheim før Nidaros?

Fra senmiddelalderen (cirka 1500) ble navnet brukt sammen med «kaupangen i Trondheimen». Nidaros ble ved lov innført som byens offisielle navn fra 1. januar 1930 i stedet for Trondhjem, men etter en bitter navnestrid ble Nidaros ved lov 6. mars 1931 byttet ut med Trondheim.

Hvorfor er Nidarosdomen så kjent?

Nidarosdomen er bygget over det antatt første midlertidige gravstedet for Olav Haraldsson, som ble drept i slaget ved Stiklestad i 1030. Han ble først lagt i en sandmæl ved Nidelven litt ovenfor Trondheimskaupangen, angivelig der koret i Nidarosdomen er i dag.

Hvor kommer Nidarosdomen fra?

Nidarosdomen
Sted:Trondheim, Sør-Trøndelag
Byggeår:ca. 1070–ca. 1300
Endringer:Vesentlige endringer i senmiddelalderen, blant annet etter brannene, ombygginger etter reformasjonen, omfattende restaurering 1869–1968, siste skulptur på plass i 1983
Via til:Den hellige treenighet

Når begynte de å bygge Nidarosdomen?

Da Erkebiskop Eystein Erlendsson kom tilbake fra noen år i eksil i England i 1183 startet han med byggearbeidene til det som skulle bli den gotiske katedralen, slik vi kjenner den. Den sto trolig ferdig rundt 1300, men ble i de påfølgende hundreårene utsatt for branner og forfall.

Hvem er begravd i Nidarosdomen?

De andre kongelige som er gravlagt her er Magnus Haraldsson, Håkon Magnusson, Olav Magnusson, Øystein Magnusson, Håkon Herdebrei, Cecilia Sigurdsdottir og ektemaken Bård Guttormsson, Guttorm Sigurdsson, Inge Bårdsson og Skule Bårdsson.

Hvor mange ganger brant Nidarosdomen?

Deler av bygningen er nesten 1000 år gammel. Den er verdens nordligste katedral i gotisk stil og har brent fem ganger gjennom sin lange historie. Veggene har blitt bygget opp og restaurert så mange ganger at steinhuggere har vært nødt til å skaffe byggematerialer fra mer enn 70 forskjellige steinbrudd i hele Norge.

Hvor er mureren plassert på Nidarosdomen?

på vestfrontparapeten finnes en skulptur kalt «mureren». Myten sier at den dagen Nidarosdomen står helt ferdig, vil katedralen rase ut i fjorden. Billedhugger Odd Hilt laget en skulptur av en murer som holder en stein i hånda.

Hvilken kirke har flest sitteplasser?

Kongsberg kirke er i tegl og er den kirken i Norge med flest sitteplasser, med sine 2400 sitteplasser. Historisk sett er det hevdet at 4 000 kirkegjengere kunne få plass i kirken samtidig. Største tillatte publikumsantall er 1 100 med bakgrunn i brannforskriftene.

Hva er den eldste kirken i Norge?

De eldste bevarte er Moster kirke i Bømlo kommune, Værnes kirke i Trøndelag og deler av Stavanger domkirke, da spesielt den øvre delen av skipet. Disse er reist i begynnelsen av 1100-årene. Det ser ut som om de fleste norske kirkene ble bygget mellom ca. 1150 og 1250.

Hva heter Norges minste kirke?

Undredal stavkirke er en stavkirke som ligger i Undredal i Aurland i Sogn, ved Aurlandsfjorden. Kirken er den minste i Skandinavia som fortsatt er i bruk, og har kun 40 sitteplasser. Den er landets minste sognekirke, og kirkeskipet måler innvendig 7,15 meter × 3,75 meter.

I hvilken by ligger verdens høyeste kirke?

Verdens høyeste katedral, Ulmer Münster i Tyskland, er i fare som følge av at menn ikke tar seg tid til å finne et toalett, men i stedet later vannet rett på den praktfulle bygningen.

Hva er den største kirken i Europa?

Basilique Notre-Dame de la Paix er verdens største kirke. Den ligger i Elfenbenskystens hovedstad Yamoussoukro. Pierre Fakhoury var arkitekt for kirken, som blant annet er inspirert av Peterskirken i Roma. Byggearbeidet ble utført mellom 1985 og 1989, og prislappen ble om lag 250 millioner euro.

Hva er den eldste kirken i verden?

Den eldste kirken er i Iran: det er den armenske kirken Saint-Thaddeus, bygget i 66 (før den arabiske invasjonen, var halvparten av befolkningen i Iran av kristen tro). Den domus Ecclesiae i Dura Europos, Syria, er den eldste rest av en kirke i verden.

Hvor mye penger har Den norske kirke?

Aller mest får Den norske kirke, som også har et eget fond med nettoverdier for over syv milliarder kroner. Svært få har et aktivt forhold til Opplysningsvesenets fond, som forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke.

Hvem eier kirkens eiendommer?

Det er soknet som rettssubjekt som eier kirkebygg og gravplass. Soknet har to organer som opptrer på vegne av seg i ulike forhold, henholdsvis menighetsråd og fellesråd. Da kirkeloven trådte i kraft i 1997 var utgangspunktet at hjemmel til kirkebygg og gravplass skulle føres på kirkelig fellesråd.

Leave a Comment