Hva koster det å oppbevare post?

Hva koster omadressering av post?

Nye priser fra 01.01.2023 for midlertidig ettersending
Hva som prisesInnlandUtland
Inntil 30 dager279,–364,–
Videre per uke36,–55,–
Ettersending av pakker, per pakke100,–

Hvem er avsender Posten?

Avsender: Den fysiske eller juridiske person som er angitt som avsender på postsendingen, eller dersom ingen avsender er angitt, den som har innlevert postsendingen til Posten for formidling.

Hvor lenge ettersender Posten?

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender. Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Hva koster det å oppbevare post? – Related Questions

Hva skjer hvis jeg ikke melder flytting?

Hovedregelen er at man får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag utover svarfristen inntil maks 15 rettsgebyr. Det vil si inntil 60 dagers forsinket/unnlatt svar – maksimalt 16 950 kroner. Per 1.1.2018 utgjør ett rettsgebyr 1 130 kroner og ¼ rettsgebyr utgjør 282,50 kroner.

Er det gratis å melde flytting?

Adresseendring er helt gratis. Posten sørger for å ettersende posten til den nye adressen din i to måneder uten at det koster noe. Trenger du ettersending i en lengre periode, kan du betale litt ekstra for det når du bestiller.

Er det lov å ha to adresser?

Du kan ikke ha flere folkeregistrerte bostedsadresser, men du kan legge til en postadresse uten at det endrer din folkeregistrerte bostedsadresse. Postadressen blir da brukt av Skatteetaten og de fleste andre statlige myndigheter. Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem.

Når du flytter må du gi melding til Folkeregisteret?

Flytte i Norge

Dersom du flytter i Norge, må du melde flytting innen 8 dager.

Hvem må jeg melde fra til når jeg skal flytte?

Hovedregelen er at du må melde fra om flytting til folkeregisteret (skatteetaten) tidligst 31 dager før, og senest 8 dager etter at du har flyttet.

Hvor sent kan Posten komme?

Slik fungerer tjenesten:

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21 i byer og tettsteder*. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Kommer Posten to ganger om dagen?

Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud.

Når tømmes Postens postkasser?

Postverkets postkasse blir tømt 1 gang pr. dag, ca. kl. 16.00.

Er det lov å sende parfyme i Posten?

Vær oppmerksom på at ulike forbruksvarer som batterier, spraybokser, parfyme og neglelakk ikke kan sendes med fly. Forbudet gjelder også artikler med påmontert batteri, som for eksempel elsykler.

Er det lov å sende snus i Posten?

Kan jeg sende tobakk, sigaretter eller snus som gave? Tobakk, sigaretter, snus og andre tobakksvarer kan ikke sendes som gave da det er strenge krav til merking. Tobakksvarer må være merket med norsk helseadvarsel i henhold til Merkeforskriften.

Er det ulovlig å åpne andre sin post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Er det lov å sende fisk i Posten?

Det er ingen regler om at det ikke er lov til å sende fisk i posten, men det er ikke lov å merke pakker med levende frakt og slikt.

Er det lov å sende kniv i Posten?

Når du sender kniver i posten, er det meget viktig å pakke knivene godt inn. Særlig er det skummelt dersom tuppen av kniven skjærer seg gjennom pakken under sending. Derfor setter vi på en liten plastbit på tuppen. Et tips kan være å skjære av en liten bit av en hageslange.

Er det lov å sende øl i Posten?

Import av alkohol Privatpersonar kan innføre øl, vin, brennevin og anna alkoholhaldig drikke til personleg bruk i sendingar utan å søkje om løyve.

Hva er billigst å sende pakker med?

Det vanligste og billigste for så små pakker er å sende den direkte til postkassen til mottakeren. Dette kan koste deg så lite som bare 17 kr, men dette er bare for de minste pakkene, de største pakkene under 2 kg kan koste deg så mye som 175 kr.

Hvor mye koster pakke i Posten?

Norgespakke med postoppkrav
Vekt inntilPris på posten.noPris på Posten
25 kg319,–391,–
35 kg389,–471,–
Håndteringstillegg for sendinger: – uten ytre emballasje – i rulleform – med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm.166,–166,–
Tillegg til og fra Svalbard368,–368,–

Leave a Comment