Hva må man gjøre før man går inn i en gurdwara?

Ved besøk til gurdwaraen bør man ta hensyn til følgende før du går inn:
  • Ta av deg sko (plasser på skohyllene).
  • Vask hendene.
  • Dekk til hodet.
  • Rusmidler/tobakk er ikke tillat på eiendommen.
  • Mobilen skal settes på lydløs under divan.

Hva tror en sikh på?

Sikhene er strengt monoteistiske og tror derfor bare på én allmektig Gud; den evige, skaperen, uten fiendskap, uten hat. Sikhsimen oppfatter alle mennesker uansett religion, rase eller tilhørighet, som like. Enhver kan oppnå frelse, bare denne betingelseløst kaster sin kjærlighet på Gud.

Hvor ligger gurdwara?

Gurdwara er sikhismens gudshus eller forsamlingslokale. Et kjent Gurdwara er Harmandir Sahib, det gylne tempelet i byen Amritsar i den indiske delstaten Punjab.

Hva må man gjøre før man går inn i en gurdwara? – Related Questions

Hva er de 4 tabuene i sikhismen?

Fire tabuer

Ikke klippe håret, av aksept for guds skapelse. Ikke spise rituelt slaktet kjøtt, av humane hensyn til dyr og at man tar avstand fra å ofre dyr til Gud. Ikke ha sex utenfor ekteskap, av hensyn til begjær i kontrollerte former. Ikke konsumere rusmidler og/eller tobakk, av hensyn til kroppen.

Hva betyr ordet gurdwara?

Gurdwara er sikhenes religiøse samlingssteder. Gurdwara betyr «døren til guruen og guruens hus».

Hvor ligger sikhenes mest hellige sted?

Det gylne tempel er en sikh-helligdom i Amritsar i India. Tempelet er en del av bygningskomplekset Harimandir sahib, også kalt Darbar sahib.

Hvor i verden finner vi sikhismen?

Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og omtrent 1.7% av Indias befolkning. Det finnes dessuten et betydelig antall sikher i andre deler av verden, blant annet i Storbritannia og Canada. Antall tilhengere i verden ligger på omtrent 25 millioner mennesker.

Hvor bor sikhene?

Totalt bor det 5-6000 sikher i Norge og flest på Østlandet. De første kom til landet for rundt 50 år siden. Globalt teller sikhene drøyt 25 millioner. De fleste bor i India, men mellom to og tre millioner lever i diaspora utenfor India, og er spredt utover hele verden.

Hva er sikhenes hellige sted?

gurdwara. Gurdwara er sikhenes religiøse samlingssteder. Gurdwara betyr «døren til guruen og guruens hus». Sikhene regner boken Guru Granth Sahib som den levende guru, og på alteret i alle gurdwaraer er det

Kan sikher spise kjøtt?

Sikhers forhold til kjøtt og vegetarmat

I Sikh Rahit finner vi forbud mot å spise halal-slaktet kjøtt, mens det er tillatt å spise kjøtt fra dyr som er skutt eller slaktet på normal måte.

Hva er forbudt i sikhismen?

Forbudet mot alkohol og tobakk er en del av de fire tabuene i sikhismen. De resterende tre tabuene er: å ikke klippe håret, ikke drive utroskap og ikke spise rituelt slaktet kjøtt.

Hvorfor går sikher med turban?

I sikhismen

Begrunnelsen for uklippet hår er at det er galt å klippe det Vaheguru (gud) har skapt. For sikher er også arbeid en plikt, og å gå med løst hår ville være upraktisk. Håret på hodet tilhører dessuten intimsfæren. Det dekkes derfor med en turban.

Hva er de 5 ker?

Dei fem K-ane (panjabi pañj kakke) er fem ting sikhar alltid har med eller på seg. Dei fem K-ane er: Kesj (uklipt hår), kaṛa (stålarmband), kangha (kam), katjha (underbrok) og kirpán (sabel eller dolk). Dei blir brukte av mannlege og kvinneleg sikhar som har gått inn i khalsaen.

Hva betyr de fem k ene?

De fem Kene er: uklipt hår (en påminnelse om aksept), stålarmbånd (en påminnelse om å se Gud i alle), løse kortbukser (en påminnelse om å opprettholde høy karakter), liten kniv/dolk (en påminnelse om å stå opp for rettferdighet og kam (en påminnelse om renhet).

Hva kjennetegner en sikh?

En sikh er en disippel av de ti guruene og en etterfølger av læren i sikhenes hellige skrift Adi Granth som de anser som en levende guru. Sikhenes livsførsel er vanligvis preget av de fem k’er: kirpan (å bære sverd), kangha (kam), kara (stålarmbånd), kacch (en type bukser), og kes (å ikke klippe håret).

Kan sikher drikke alkohol?

Sikhene visste jeg lite om på forhånd. De ser ut som landeveisrøvere, men så er de utrolig snille. Så hvis jeg måtte velge, så hadde jeg nok latt skjegget gro, og blitt sikh. Det negative er at de verken drikker kaffe eller alkohol, og da ryker jo den trønderske nasjonaldrikken, sier Sende Osen.

Hva skjer etter døden i sikhismen?

Da sikhene tror på sjelevandring, ses døden på som en søvn før avdøde forenes med Gud eller blir født i en ny kropp.

Hvilke ritualer har sikher?

De viktigste overgangsritualene for sikher i dag er: navngivningsritualet, ekteskapsritualet og kremasjonsritualet. Ritualene viser hvordan Guru Granth Sahib følger den enkeltes liv fra fødsel til død.

Hvem er guden i sikhismen?

Sikhismen er som nevnt en monoteistisk religion. Den ene Gud kalles i sikhismen gjerne for Akal Purakh, som betyr “den tidløse”, fordi han står utenfor den materielle verdens tid og rom. “Guru Gobindh Singh.”

Leave a Comment