Hva menes med elektronikk?

Elektronikk er den grenen av elektroteknikken som omhandler elektrisk strøm i form av elektroner i vakuum, i gasser eller i halvledere og anvendelser knyttet til disse fenomenene. Teoretisk elektronikk har hatt stor betydning for utviklingen av moderne fysikk.

Hva er elektronisk utstyr?

Om elektrisk utstyr

kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og videre lyd og bilde-apparater. Men også sikringsskap i boliger og delkomponenter til installasjoner eller maskiner kan være elektrisk utstyr.

Hvordan lager man elektrisk strøm?

Strømmen oppstår når det er en elektrisk spenning mellom forskjellige punkter i en leder. Hvis en leder kobles til en spenningskilde (for eksempel når vi slår på lyset), oppstår et elektrisk felt i lederen, rettet fra det høyeste potensialet, som kalles pluss, mot det laveste potensialet, som kalles minus.

Hva menes med elektronikk? – Related Questions

Hva er spesielt med elektriske farer?

Elektriske farer er usynlige og tålmodige. Du kan verken se, høre eller lukte dem før det er for sent. De utløses ofte av at du eller noen andre på byggeplassen gjør noe dere ikke skulle gjort.

Hvor mye strøm bruker elektriske apparater?

TypeTimer/ukekWh
TV21110
Kaffetrakter3,5270
Komfyr7800
Oppvaskmaskin7730

Hva er en apparater?

Dette er et substantiv som representerer teknisk utstyr eller maskiner som trengs for en bestemt aktivitet eller formål.

I hvilken retning går den elektriske strømmen?

Strømretning. Vi har nevnt at elektronene beveger seg fra minuspolen til plusspolen. Men strømretningen er definert den motsatte veien: fra pluss til minus. Hvis partiklene som beveger seg hadde hatt positiv ladning, ville bevegelsesretningen og strømretningen vært den samme.

Hvorfor får man elektrisk støt?

Når man kan få støt av statisk elektrisitet, skyldes det i bunn og grunn at motsatte ladninger tiltrekker hverandre, akkurat som like ladninger frastøter hverandre. Derfor søker gjenstander med negativ og positiv ladning mot hverandre, og i det øyeblikket de berører hverandre, skjer en utligning.

Hva er en volt?

Volt måler spenning. Litt forenklet snakker vi da om potensialet i energien, hvor mye strøm man kan få ut. I stikkontakten hjemme kan du få ut en spenning på 230 volt, mens batteriet i røykvarsleren har en spenning på 9 volt.

Hvordan beveger elektrisk strøm seg?

Elektrisk strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Strømmen beveger seg gjennom en leder og frakter energi fra ett sted til et annet. Strømretningen er definert som bevegelsesretningen for positive ladninger. Det oppstår strøm i en leder når vi kopler den til en spenningskilde, for eksempel når vi slår på en kokeplate.

Hva betegnes som farlig strøm?

All strøm over 30mA og 50V er farlig for mennesker og man må alltid oppsøke sykehus ved strømgjennomgang.

Hva leder ikke strøm?

Materialer som leder elektrisk strøm dårlig blir kalt isolatorer. Eksempler på isolatorer er stein, glass, plast, gummi og porselen. Halvledere er stoffer med spesielle egenskaper som blir brukt i elektronikk.

Hva skjer i et batteri?

I batterier skjer slike reaksjoner ved to ulike poler som er i kontakt med en væske. Ved den ene polen frigis elektroner, og ved den andre polen tas elektronene opp. Når man kobler disse polene sammen med en metall-ledning, vil elektronene bevege seg gjennom ledningen, fra den ene polen til den andre.

Hvorfor er batteri farlig?

Hvorfor kan batterier skade? Mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium. Når slike batterier kastes feil og giftstoffene slippes ut, kan de gjøre stor skade på naturen. Noen batterier kan også lekke etsende batterisyre.

Hvor lenge varer et batteri?

Som utgangspunkt har man anslått at levetiden på et normalt bilbatteri ligger på ca. 5 år. Dette gjelder for blybatterier, som du finner i de fleste kjøretøy som går på fossilt brennstoff. Likevel må du ta i betraktning at dette styres av ditt vedlikehold av bilbatteriet.

Hva er farlig med batteri?

Batterier skal ikke kastes i restavfallet fordi de ofte inneholder giftige, miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium. Det er viktig at disse stoffene ikke slipper ut, da de er svært skadelige for naturen. De kan være skadelige for mennesker og dyr: Batterier skal behandles som farlig avfall.

Kan batteri gå ut på dato?

Alkaline-batterier har forventet driftstid på to år, mens et lithium-batteri kan vare i fem til ti år.

Hvor hiver man batterier?

Til butikk eller gjenvinningsstasjon

Batteriene kan returneres til en butikk som fører samme type batterier, uavhengig av merke eller fabrikat. Du kan også levere batteriene på en gjenvinningsstasjon, enten i en egen innsamling for batterier eller som farlig avfall.

Er batteri brennbart?

Batteriene inneholder flere brennbare stoffer, og kan begynne å brenne ved overoppheting, fysisk skade eller på grunn av produksjonsfeil. Overoppheting av batteriene starter en prosess som kalles «termal runaway» – en kjedereaksjon som ikke lett lar seg stoppe.

Leave a Comment