Hva sjekker Finanstilsynet?

Finanstilsynet fører kontroll med at årsregnskap (både på konsern- og selskapsnivå), årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter.

Hvilke krav må være oppfylt for å kunne få autorisasjon som regnskapsfører?

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hva er Virksomhetsregisteret?

Virksomhetsregisteret. Oversikt over foretak og personer som er under tilsyn av eller registrert hos Finanstilsynet.

Hva sjekker Finanstilsynet? – Related Questions

Hvem skal registreres i Foretaksregisteret?

Foretaksregisteret er ansvarlig for registrering av norske og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Enkeltpersonforetak som driver med varesalg eller har mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret.

Hvordan kan jeg søke organisasjonsnummer?

Enkeltpersonforetak må bli registrert i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer. Hvis du driver med kjøp og salg av varer, har flere enn fem ansatte, skal foreta pant i varelager eller skal drive som statsautorisert revisor, må du registrere deg i Foretaksregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Hva er forskjellen på Enhetsregisteret og Foretaksregisteret?

Hva er forskjellen mellom Enhetsregisteret og Foretaksregisteret? Enhetsregisteret er en totaloversikt over alle organisasjoner, mens Foretaksregisteret viser informasjon om hvem som er ansvarlig i hver bedrift. Har du et aksjeselskap vil det også stå aksjekapital og vedtekter i Foretaksregisteret.

Hva er forskjellen på foretaksnummer og organisasjonsnummer?

Sammen med begrepene momsnummer og arbeidsgivernummer, ble det erstattet av et organisasjonsnummer for å gjøre det lettere å forholde seg til enhetene. Foretaksnummer er altså ikke lenger i bruk, men du kan lese mer om tildeling av organisasjonsnummer på Altinns hjemmesider.

Hvor mye koster organisasjonsnummer?

Hva koster det

Registrering i Foretaksregisteret koster 2 250 kroner ved elektronisk registrering, og 2 832 kroner ved registrering på papirskjema. Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Hva koster det å registrere seg i Foretaksregisteret?

Registrering
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-

Hvordan registrere seg i Enhetsregisteret?

Hvordan registrere foretaket i Enhetsregistret og Foretaksregisteret? For å bli registrert i Foretaksregisteret må man ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 9. I praksis skjer registrering basert på samordnet registermelding, enten elektronisk via Altinn eller som papirskjema.

Hva er fordelen med enkeltmannsforetak?

Enklere å drive ENK

Det vil si at det ikke noe skille mellom innehaveren og ENK-et, og du skatter på overskuddet til bedriften på din private skattemelding. Derfor kan du når som helst ta ut penger til eget bruk, uten at det regnes som lønn eller utbytte. Det er også færre formaliteter i enkeltpersonforetak.

Er enkeltmannsforetak offentlig?

Mye av informasjonen i Foretaksregisteret er offentlig – derfor gir det også en oversikt over norsk næringsliv. Det er et gebyr for å registrere en virksomhet i Foretaksregisteret. Se prisene for registrering. Foretaksregisteret reguleres av foretaksregisterloven.

Hvor finner jeg Samordnet registermelding?

Logg inn i Altinn. Du finner meldinger som er mottatt i forbindelse med innsending og behandling av Samordnet registermelding i innboksen i Altinn. Etter at meldingen er sendt til signering, vil skjemalenken føre deg til en side som viser status for signering og behandling av meldingen.

Hva koster Samordnet registermelding?

Det er gratis å sende inn Samordnet registermelding. Det betyr at du kostnadsfritt kan endre daglig leder, styremedlemmer, eller regnskapsfører.

Hvordan fjerne seg fra Brønnøysundregisteret?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både foreningen og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan gjøre endringer i Brønnøysundregisteret?

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på laget eller foreningen din, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding. Hvordan endrer jeg adresse? Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvor lang tid tar Endringer i Brønnøysund?

For aksjeselskaper, ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak ligger saksbehandlingstiden for nyregistreringer og endringsmeldinger for tiden på rundt 14-15 virkedager. Dette innebærer tre-fire ukers tid å vente på behandling av saken.

Hva koster det å endre navn på enkeltpersonforetak?

For å bytte navn sender du inn Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. Det er gratis å endre navnet så lenge bedriften kun er registrert i Enhetsregisteret. Har du registrert deg i Foretaksregisteret koster det 1440 kroner (2021).

Hvor ofte oppdateres Brønnøysundregisteret?

Oversikten blir oppdatert hver time.

Leave a Comment