Hva skjer når man bestrider et krav?

Hvis du gir skriftlig beskjed om at du bestrider kravet, gjerne med e-post, har ikke firmaet lov til å fortsette inkasso. Dette vil være i strid med inkassolovens regler om god inkassoskikk. For å komme videre med kravet, må den som krever betaling ta ut forliksklage.

Kan man klage på faktura?

Som kunde har man lov til å sende innsigelser eller klager på en faktura fra og med den dagen den ble sendt. Det kan være at kunden er uenig i prisen eller timeantallet du har fakturert for, at fakturaen har feil eller at de rett og slett ikke vil betale.

Hvor langt tilbake i tid kan man fakturere?

Det er ikke noe bestemt tidspunkt for fakturering. Generelt gjelder likevel Bokføringsforskriften § 5-2-2 som krever at faktura skal utstedes så snart som mulig og senest 30 dager etter levering av varen/tjenesten.

Hva skjer når man bestrider et krav? – Related Questions

Kan man nekte å betale faktura?

Se for deg at kunden sier at han/hun aldri skulle mottatt fakturaen og ikke ønsker å betale. Så lenge det eksisterer en tvist om beløpet kan det ikke kreves inn via inkasso. Du kan forsøke å oppnå enighet, men hvis dette ikke lar seg gjøre, må det sendes en klage til forliksrådet.

Hva skjer når faktura forfaller?

Dersom man ikke betaler den siste regningen inkludert purregebyr, vil regningen bli sendt til inkasso. Da får man et krav der også forsinkelsesrenter og inkassogebyr kommer i tillegg til regning og purregebyr. Dersom man ikke betaler hele inkassokravet på forfall vil det bli registrert en betalingsanmerkning.

Hvordan kansellere en faktura?

Har du gjort feil på en faktura kan du ikke bare sende en ny. Du må først lage det som kalles en kreditnota for å annullere fakturaen som var feil. En kreditnota opphever en faktura. Du må bruke kreditnota når du har utstedt en faktura som er feil og vil kansellere den.

Hva er vanlig forfall på faktura?

Det vanligste er å fakturere med 14 dager forfallsfrist. Noen bedrifter opererer med 7 dager og andre med 14 dager. Her er det ingen fasit, og det kan variere stort fra bedrift til bedrift. De fleste bedrifter har standard forfallsfrist på alle fakturaer på 14 dager, og gjør unntak i ulike scenarioer.

Når er en faktura ugyldig?

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig etter en foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen sier at krav som er eldre enn tre år etter første forfallsdato, må slettes.

Hvor lenge etter oppdrag kan man sende faktura?

Senest en måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten må du sende kunden en faktura. I det faktura sendes skal du også bokføre inntekten i regnskapet ditt selv om kunden ikke har betalt enda. Et viktig krav til fakturaen er at du ikke skal kunne bestemme fakturanummeret.

Hvor lenge kan man vente med å sende ut faktura?

Frist for fakturering: Når må man sende faktura? I Bokføringsloven heter det at faktura skal sendes senest en måned etter levering. Det betyr at fakturaer senest skal sendes 30 dager etter at varen eller tjenesten er levert. Likevel anbefales det å sende fakturaer så raskt som mulig.

Hvor lenge må man ta vare på regninger?

Primærdokumentasjon er det som brukes som grunnlag for føringen av et regnskap, slik som fakturaer, kvitteringer, utleggsskjema og lignende. Fordi disse bilagene er så viktige for regnskapet ditt er det et krav til at de oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Kan man sette fakturadato frem i tid?

FAKTURADATO er datoen fakturaen ble utstedt. I Faktura legges dagens dato inn automatisk, men du kan og legge fakturaer frem eller tilbake i tid.

Er det farlig å få inkassovarsel?

Inkasso trenger heldigvis ikke å være farlig, og det finnes flere ting du kan gjøre for å få kontroll på økonomien igjen. Hvis du har en regning som har gått til inkasso, er det imidlertid lurt å ta tak i den så fort som mulig, for å unngå ytterligere avgifter.

Hva skjer om man betaler faktura en dag for sent?

Det går vanligvis 5-6 dager etter forfall før det sendes purring på betaling. Da kommer det et purregebyr i tillegg til den opprinnelige regningen. Når du bare har betalt 1 dag for sent får du nok ikke noen purring og ingen ting vil skje.

Kan man betale faktura på forfallsdato?

Når det kommer til å betale en faktura, regning eller et lån så må pengene være kommet inn senest den datoen som står, altså forfallsdato. Det kan dog være bedrifter som aksepterer at pengene kommer inn noen dager senere, men dette er det opp til bedriften om de aksepterer eller ikke.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betale en regning?

Dersom ny regning med purregebyr ikke betales innen fristen blir kravet sendt til inkasso. Inkassoselskapet legger til inkasso-omkostninger og gir deg et ny frist for betaling. Dersom heller ikke inkassokravet blir betalt kan kravet bli sendt namsmannen. Namsmannen gir den som krever inn pengene dom for kravet.

Hvor lenge etter forfall kan man sende purring?

Regler for purring og purregebyr

Man kan sende ut en purring 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen, for å minne kunden på at regningen ikke er betalt. Når man først må sende ut en purring, kan man legge til et gebyr for å måtte sende ut denne. Da kalles det purregebyr.

Hva er minimum forfallsdato?

Det er i dag ingen lovbestemt minimum betalingsfrist for fakturaer. Etter inkassoloven kan kreditor riktignok ikke kreve purregebyr før det er gått minimum 14 dager fra betalingsfristen gikk ut, men dette er det få forbrukere som kjenner til.

Når er en faktura foreldet?

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig etter en foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen sier at krav som er eldre enn tre år etter første forfallsdato, må slettes. Dette reguleres i foreldelsesloven §2.

Leave a Comment