Hva slags jobb kan en 16 åring ha?

Når du er 16 år kan du for eksempel jobbe deltid:
  • på kontor.
  • i bibliotek.
  • i butikk.
  • på kafé, i kiosk etc.
  • på restauranter, hytteutleie, pensjonater og liknende.
  • i parker, gravlunder etc.
  • som avisbud.

Hvor mange ungdommer har jobb?

Under halvparten av 17-åringene har jobb

I 1998 hadde 75 prosent av guttene på 17 år en sommerjobb eller deltidsjobb, mens i 2017 var under 50 prosent registrert med en yrkesinntekt.

Hvor gammel må du være for å ha jobb?

Du har lov til å jobbe etter at du har fylt 15 år. Når du er 13-15 år, kan du ha lette småjobber. Dette kan for eksempel være jobber som avisbud eller kontor- og butikkarbeid. Dersom du vil jobbe før du fyller 15 år, foreldra dine godkjenne det.

Hva slags jobb kan en 16 åring ha? – Related Questions

Hva er normal lønn for en 16 åring?

16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Hvor gammel for og jobbe på Mcdonalds?

De fleste av våre restauranter ansetter ungdom som minimum har fylt 16 år.

Kan en 15 åring få jobb?

Du må ha skriftlig samtykke før du begynner i arbeid dersom du er under 15 år eller går på ungdomsskolen. Dersom du er under 15 år eller går på ungdomsskolen, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du kan begynne i arbeid. Det er arbeidsgiveren din som skal ha samtykket.

Hvordan skaffe jobb 14 år?

Er man mellom 13 og 15 år kan man ta lettere arbeid, for eksempel som avisbud eller lettere rydde-, pakke- eller lagerarbeid. Det er lurt å gå innom de stedene du ønsker å jobbe i og spørre direkte – for eksempel i butikker, kiosker, kafeer, eller andre steder.

Kan en 12 åring jobbe i butikk?

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre «lett» arbeid. Dette kan for eksempel være jobb som avisbud eller kontor- og butikkarbeid. Har du fylt 14 år, kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering (arbeidsuke). Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolen.

Kan man jobbe når man er 12 år?

Det er sånn at før du fyller 13 årkan du dessverre ikke ta noen fast betalte jobber, men det er ingenting i veien for å tjene noen kroner på å hjelpe andre. Dette vil si at du foreløpig kan jobbe hjemme, hos noen i familien, naboer, eller gjennom bekjente.

Hva er normal lønn for en 15 åring?

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift
AlderTimesats 01.01. – 31.03.2021Alder
16 år123 kroner16 år
15 år107 kroner15 år
14 år94 kroner14 år
13 år84 kroner13 år

1 more row

Kan barn få lønn?

Barn under 13 år kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt i løpet av et inntektsår. Frikortgrensen på 10 000 kroner i løpet av et år gjelder uavhengig av om inntektene er tjent hos forskjellige arbeidsgivere.

Hvor gammel må man være for å jobbe på Rema 100?

Er du under 18 år, kan du jobbe på lageret eller med rydding/fylling av varer i hyller. Du må være 18 år for å sitte i kassen. Ønsker du å søke jobb hos Rema 1000 eller Kiwi, så anbefaler jeg at du snakker med butikksjefen direkte. Da får du vist deg frem og for å høre om hvordan de anbefaler deg å søke.

Hvor gammel for å jobbe på kino?

Vi vet ikke hva aldersgrensen er for dette, men om man skal ha ansvar for penger og betalinger osv, så er det ofte slik at det kreves at man er 18 år. Men du kan ta kontakt med den/de kinoene du kjenner til og høre om de ansetter ungdom – for eksempel som ryddehjelper osv.

Hvor gammel for å jobbe på meny?

Vi har 18-års grense for de fleste av stillingene. Dette fordi vi selger alkohol og tobakk og fordi vi har maskiner og utstyr som man må være 18 år for å betjene.

Hvor mye tjener man på å jobbe på REMA 1000?

Hvor mye tjener en Rema ansatt? Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hva er en normal lønn?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en butikksjef på Kiwi?

En ansatt butikksjef i Kiwi-systemet i NorgesGruppen tjener mellom 500.000 og en million i fastlønn og kan omtrent doble inntjeningen etter et godt, normalår hvor bonusen ble utløst, ifølge Gisholt. Hva rekordåret 2020 vil si for bonusen for Kiwis butikksjefer, vil ikke Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy ikke spekulere i nå.

Hvor mye tjener man i timen på Kiwi?

Det er minstelønn i disse bransjene: For faglærte: 220,00 kr. [tidligere: 209,70 kr – 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr.

Er det en minstelønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Leave a Comment