Hva vil det si at noe er gunstig?

Hva er et annet ord for gunstig?

Leter du etter synonymer til gunstig? Vi har 106 synonymer for ordet gunstig på bokmål.
 • auspicious. beleilig. betryggende. en fordel. felicitous. forsynets. givende. glad.
 • god. godartet. gunstig. heldig. håpefull. konstruktiv. lovende. lønnsom.
 • nyttig. oppmuntrende. rettidig. rosenrød. sunn. velgjørende. verdifulle.

Hvordan bøye gunstig?

Adjektiv – Gradbøying
 1. Positiv: gunstig.
 2. Komparativ: gunstigare.
 3. Superlativ: gunstigast.

Hva betyr ordet synonym?

Synonym er et ord som har samme betydning, eller nesten samme betydning, som et annet ord, men ulik form. For eksempel er hund og bikkje synonymer, og det samme kan sies om ordene vakker, pen og fin. Flere eksempler er forstå, fatte og begripe, eller fort, raskt og hurtig.

Hva vil det si at noe er gunstig? – Related Questions

Hva betyr mening på norsk?

Mening er en tanke, en fornuftig sammenheng eller en oppfatning.

Hva betyr en definisjon?

En definisjon er en beskrivelse eller en forklaring. En definisjon forklarer noe annet, gjerne et ord eller begrep, ved hjelp av andre ord.

Hvilket definisjon?

Spørreord/relativt pronomen; intetkjønnsform av hvilken (se dette).

Hva er det motsatte av et ord?

Et antonym er et ord som (stort sett) betyr det motsatte av et annet. Slike ord kan du ha bruk for når du for eksempel skal lage kontraster.

Hva er et annet ord for viktig?

Adjektiv
 • alvorlige. avgjørende. betydelig. elementær. fremtredende. grunnleggende. iboende. imponerende.
 • innflytelsesrike. kardinal. kjente. kraftige. kritisk. meningsfull. nødvendig. nødvendige.
 • primære. store. tungtveiende. uunnværlig. verdifull. vital.

Hva er et annet ord for kjennetegn?

Synonymer for kjennetegn på bokmål
 • betegnelse. emblem. epitet. etikett. fabrikkmerke. fane. fingerpek. identifikasjon.
 • indikator. kjennemerke. logo. merke. navn. segl. slag. sort.
 • stempel. symbol. term. terminus. tittel. type. uttrykk. varemerke.

Hva er et annet ord for fordi?

Synonymer for fordi på bokmål
 • alene. all den stund. altså av den. av den grunn. av den grunn at. av seg selv. baketter. bel. da.
 • for seg selv. for så for så vidt. for så vidt som. formedelst. følgelig. gjerne. godvillig. hvorfor.
 • på grunn av at. rekende på ei fjøl. ri. samtidig med at. seg selv nok. selv om. selvopptatt. siden. skjønt.

Hva er fordi?

Fordi er en subjunksjon (årsakssubjunksjon) og innleder en leddsetning. Derfor er et adverb og sier noe om årsak. Eksempel: Hun søkte på jobben fordi hun ville tjene penger.

Hvordan definere ord?

Et ord er en sammenstilling av språklyder, fonemer, som kan stå selvstendig, og som har betydning, slik som hund. Et ord kan også bestå av bare et fonem, slik som å, som betyr «elv» i noen dialekter. Ord kan deles opp i ordklasser etter hvilke egenskaper de har.

Hva er ord og uttrykk?

Enkelt sagt er uttrykket formen til et ord (lydbildet og skriftbildet), mens begrepet er tankeinnholdet. Et ord er altså et uttrykk med tilhørende begrep. (Uttrykk kan også bety noe helt annet, nemlig frase, altså flerordsuttrykk.)

Hva betyr Hallo i luken?

Det er vel ikke slang, akkurat, men munnhell og minneverdige replikker. Det har vi jo alltid hentet fra film, TV-serier, komedier og revyer.

Hva betyr å gå fem på?

La seg lure; tilsvarende å bli tatt ved nesen, gå på limpinnen, i baret. Uttrykket er en del dokumentert fra 1940-årene.

Hva betyr mann for sin hatt?

IdiomRediger

Markere seg; gjøre seg gjeldende.

Hva vil det si å være en helt?

Helt eller heltinne er en betegnelse på en særdeles beundringsverdig person som har utført en stordåd og som av den grunn har vunnet stor heder og ære, eller som i fare og motgang, fra en svakere posisjon fremviser mot og viljen til selvoppofrelse, det vil si heltemot, for et større gode.

Hva er en god mann?

En bra mann forguder deg, og lar ikke en mulighet til å poengtere dette glippe. Han løfter deg både i humør og moral, og gir deg følelsen av å være den eneste. ♥ Tålmodig, sjenerøs og omtenksom: Sammen utgjør de snillhet. Tålmodig betyr at han kan takle dine og livets svingninger.

Hva er forskjellen på man og mann?

Det stemmer at man har samme opphav som mann, men det er uansett ikke opphav som avgjør hva man skal legge i et ord. I så fall kunne vi like gjerne sett på gammelnorsk maðr, forløperen til substantivet mann, og konstatert at det ble brukt kjønnsnøytralt om menneske. Menneske er forresten også beslektet med mann.

Leave a Comment