Hva vil det si at noe er Svanemerket?

Svanemerket jobber helhetlig med miljø. Når vi lager miljøkrav, kutter vi både ned på energibruk og klimagassutslipp, vi sikrer råvaresituasjonen og det biologiske mangfoldet, vi skjærer bruken av miljøgifter og skadelige kjemikalier ned til et minimum.

Hvem forvalter Svanemerket?

Det er stiftelsen Miljømerking Norge som forvalter Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge og de andre nordiske landene, EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i EU. Stiftelsen Miljømerking Norge forvalter (driver) begge de offisielle merkeordningene i Norge.

Er Svanemerket europeisk?

EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i hele EU, og rundt i Europa kan du finne over 83 000 produkter som er sertifisert med merket. Det er i Spania, Italia, Frankrike og Tyskland EU Ecolabel er mest utbredt, men også her i Norge finnes det en del produkter som er sertifisert etter denne standarden.

Hva vil det si at noe er Svanemerket? – Related Questions

Er Zalo Svanemerket?

– Velg miljømerkede produkter

Zalo er imidlertid ikke Svanemerket, som er Norges offisielle miljømerkeordning. Miljødirektoratet råder alle til å tenke miljø, også når de handler oppvaskmidler.

Hvorfor velge Svanemerket?

Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

Hvilket miljømerke er det offisielle miljømerket i Norden?

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Hva betyr EU Ecolabel?

EUEcolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Hva vil det si at et produkt er miljømerket?

Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, ikke forurenser eller forsøpler, og at produktene kan resirkuleres. Alle produkter med miljømerker er tydelig merket i vår nettbutikk – det er også mulig til å filtrere slik at kun produkter merket med offentlige miljømerker vises.

Hva slags former for miljømerking som finnes i Norge?

I Norge er det to miljømerker som er godkjent av offentlige myndigheter, miljømerkene «Svanen» og «Blomsten». Miljømerket «Svanen» er en offisiell, felles nordisk ordning. Den ble innført i 1990 og kom i stand gjennom samarbeidet i Nordisk Ministerråd.

Når kom Svanemerket?

Stiftelsen Miljømerking ble opprettet gjennom et Stortingsvedtak i 1989, for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge. Svanemerket er det første og det største av disse. Lilleborgs første svanemerkede produkt til dagligvaremarkedet kom i 1993 og til det profesjonelle markedet i 1997.

Er Norge miljøvennlig?

I 2019 var Norge det niende mest miljøvennlige landet i verden. Landet var også blant de verdensledende nasjonene innen vann og produksjon av fornybar energi.

Hva må til for å kunne bli miljøbevisst?

Generelle råd
  • Arranger “byttekvelder” med venner.
  • Lever brukbare klær og ting du ikke trenger til Fretex eller andre bruktbutikker.
  • Oppfordre skole og arbeidsplass om å bli miljøfyrtårn.
  • Reparer og fiks ting som har gått i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
  • Kjør kollektivt og bruk sykkel.
  • Tenk alternativt.

Hvilken aldersgruppe bryr seg mest om bærekraft?

En undersøkelse i Danmark viste nemlig at personer mellom 18 og 29 år var mest bekymret for jordas klima.

Hva menes med Grønn hverdag?

Grønn hverdag var et norsk miljønettverk med formål å gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg i dagliglivet. Nettverket var en fortsettelse av Miljøheimevernet, som skiftet navn til Grønn hverdag i 2003.

Er glass bra for miljøet?

Glass– og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige, og er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

Hva er mest miljøvennlig av glass og plast?

Som emballasje til mat, kan plast være mer bærekraftig enn glass, metall og papir. Dette forutsetter riktignok en god infrastruktur i samfunnet for innsamling og gjenvinning av plast – på samme måte som for de andre materialene.

Hvorfor er plast nødvendig?

Plast har mange fordeler sammenlignet med andre alternativer: det er vanntett, slitesterkt, og uknuselig. Plastemballasje er fleksibel og kan skreddersys hvert enkelt produkt. En del av våre produkter kan inneholde opptil 96 prosent vann, da er plast nødvendig for å hindre uttørking og redusere svinn.

Hvilken søppel skal glass?

Knuselig produkter av glass, steintøy, porselen og keramikk, sorterer du ikke sammen med glassemballasjen. Disse har en annen sammensetning og kan ødelegge for gjenvinningen av glassemballasjen. Produkter av glass, porselen og keramikk som er ødelagt, kastes i restavfallet. Brukbare produkt kan du gi bort eller selge.

Hvor kaster man tomme hårspray?

Hårspray: De fleste spraybokser inneholder både helse- og miljøfarlige stoffer, og skal derfor alltid leveres på nærmeste miljøstasjon.

Leave a Comment