Hvem er i regjeringa 2022?

Statsråder
NavnFra
ForsvarsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)12. april 2022
Helse- og omsorgsdepartementetIngvild Kjerkol (f. 1975)14. oktober 2021
Justis- og beredskapsdepartementetEmilie Enger Mehl (f. 1993)14. oktober 2021
Kommunal- og distriktsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)14. oktober 2021

Hvem satt i regjering i 2000?

Regjeringer siden 1945
PeriodeRegjering
25. oktober 1996–17. oktober 1997Thorbjørn Jaglands regjering
17. oktober 1997–17. mars 2000Kjell Magne Bondeviks første regjering
17. mars 2000–19. oktober 2001Jens Stoltenbergs første regjering
19. oktober 2001–17. oktober 2005Kjell Magne Bondeviks andre regjering

Hvem kan stille mistillitsforslag?

Et mistillitsvotum eller mistillitsforslag er en votering i en lovgivende forsamling med parlamentarisme der flertallet kan uttrykke mistillit til den sittende regjeringen eller et medlem av regjeringen, som dermed konstitusjonelt tvinges til å gå av.

Hvem er i regjeringa 2022? – Related Questions

Hva er forskjellen mellom et mistillitsforslag og et kabinettspørsmål Quizlet?

Mistillitsforslaget kan fremsettes overfor styre og tillitsmenn innen organisasjoner, partier, klubber og sammenslutninger av alle slag. Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor nasjonalforsamlingen i et parlamentarisk system.

Hva er forskjellen på en flertallsregjering og en mindretallsregjering?

Dersom et parti (eller en koalisjon av flere partier) etter et stortingsvalg har 85 mandater eller flere, kan en flertallsregjering dannes. Har et parti (eller en koalisjon av flere partier) flest stortingsmandater, men ikke halvparten, kan det dannes en mindretallsregjering.

Er Norge en mindretallsregjering?

Mindretallsregjeringer i Norge

Alle regjeringer siden 1971 har vært mindretallsregjeringer, med tre unntak: Kåre Willochs regjering fra juni 1983 til etter stortingsvalget i 1985, Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2013 og Erna Solbergs regjering fra 22. januar 2019 til 24. januar 2020.

Har vi parlamentarisme i Norge?

I det norske politiske system har parlamentarisme vært praktisert siden 1884. Dette innebærer at det er Stortinget som avgjør hvilke partier som skal sitte i regjering. Delstater (som fylker) og kommuner kan også ha parlamentarisme, da innebærer dette at et byråd står ansvarlig overfor et kommunestyre.

Hva vil det si med en koalisjonsregjering?

En koalisjonsregjering er en regjering hvor statsrådpostene er fordelt på ulike partier.

Hvem kan stille kabinettspørsmål?

Et kabinettsspørsmål stilles når den valgte ledelsen (for eksempel en regjering eller et medlem av regjeringen) i et land, en by eller annen myndighet med parlamentarisk styresett, setter sin stilling inn på å få standpunktet sitt i en sak vedtatt av den lovgivende forsamlingen.

Hva er et mistillitsforslag Quizlet?

Mindretallsregjering betyr at partiet eller partiene som danner regjering, ikke har flertall i nasjonalforsamlingen (Stortinget). Mindretallsregjeringer dannes når mandatfordelingen i Stortinget er slik at det ikke er mulig å danne en flertallsregjering.

Hvilke oppgaver har et departement?

Departementenes viktigste oppgaver er blant annet forberedende arbeid for regjeringen, iverksetting av vedtak, klage- og kontrollfunksjoner. Departementene har selvstendig avgjørelsesmyndighet på en del områder. Departement (Danmark), den administrative delen av et ministerium.

Hvem bestemmer statsråd?

Forfatningsutviklingen har imidlertid ført til at det faktisk er statsrådet, dvs. regjeringen, som bestemmer, mens Kongen kun underskriver. Denne forskyvningen av maktforholdet har satt merker etter seg i språkbruken. I vanlig tale bruker en nå gjerne uttrykket regjeringen om statsrådet.

Kan kongen si nei i statsråd?

Kongen kan personlig i teorien nekte å følge et råd fra sin Regjering, det være seg når det gjelder statsrådutnevnelser eller andre saker, men gjelder saken ikke lovsanksjon, omtales dette vanligvis ikke som veto.

Hvor mange sitter i regjering?

Statsministeren og regjeringsmedlemmene er medlemmer av statsrådet. Når regjeringen i fellesskap tar avgjørelser, skjer det som statsråd under kongens ledelse, kalt Kongen i statsråd. Det holdes vanligvis statsråd hver fredag på Det kongelige slott i Oslo.

Hva er forskjellen på minister og statsråd?

I Norge har formelt kun to av regjeringens medlemmer tittelen minister: statsministeren og utenriksministeren. I dagligtale brukes likevel tittelen også om de øvrige medlemmene av statsrådet. Grunnloven omtaler «statsminister», «medlemmer av statsrådet» og den enkelte «statsråd» (del B om den utøvende makt).

Hvor mye tjener stortingspolitikere?

Stortingsrepresentanter mottar en fast godtgjørelse som blir vedtatt av Stortinget selv etter innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 1 064 318 kroner pr. år.

Hvem er utenriksminister i Norge nå?

Liste over Norges utenriksministre
Norges utenriksminister
Typeminister
Sittende Anniken Huitfeldt siden 14. oktober 2021
VirkeområdeNorge
Utpekes avNorges konge i egenskap av statssjef

Hvordan blir man statssekretær?

Statssekretærer utnevnes av Kongen i statsråd, men er i motsetning til statsråder ofte yngre partipolitikere som ikke har bakgrunn fra regjeringspartienes stortingsgrupper.

Hvor mye får en stortingsrepresentant i pensjon?

Pensjonen stortingsrepresentantene får, er regulert i en egen lov: Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. En pensjonert stortingspolitiker får i dag 431.640 kroner i årlig pensjon, noe som er 66 prosent av full lønn.

Leave a Comment