Hvem må ta Bergenstesten?

Bergenstesten (også kalt Test av norsk som andrespråk) er en eksamen som alle som ønsker å studere på et universitet eller en høyskole i Norge må ta. Den er også nødvendig å ta for noen fagfolk (f. eks. innenfor helsevesen og undervisning) som dokumentasjon på kunnskap i norsk språk.

Når er bergenstest 2022?

Siste ordinære skriftlige test var 23. september 2022. Siste ordinære skriftlige test var 23. september 2022.

Hva består Bergenstesten av?

Bergenstesten inneholder 5 delprøver (leseforståelse, lytteforståelse, referat, grammatikk, ord og uttrykk og skriftlig produksjon) som tester kandidatens evne til å lese, forstå og skrive norsk i henhold til korrekt grammatikk. Våre oppgaver tester din kunnskap innenfor de samme aspektene og ved lik vanskelighetsgrad.

Hvem må ta Bergenstesten? – Related Questions

Hvilket nivå er bergenstest?

Bergenstesten er prøven på det høyeste nivået i norsk man kan ta eksamen i: B2-C1. Bergenstesten tas på papir, og arrangeres tre ganger årlig. Den består av to deler, muntlig og skriftlig eksamen, som du kan ta hver for seg.

Hvor mye koster bergenstest?

Bergenstesten består av en skriftlig og en muntlig del. Begge delene kan tas tre ganger per år. Eksamensdato for den skriftlige og den muntlige delen er forskjellig. Deltakelsen koster 2330 kr (skriftlig del)/990 kr (muntlig del).

Hva erstatter Bergenstesten?

januar 2017, innebærer blant annet at utlendinger over 18 år må bestå en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2. Det tilsvarer nivået til Bergenstesten, eller en norskprøve fra Kompetanse Norge, med resultat A2 eller bedre.

Hvor mange består Bergenstesten?

For å bli kvalifisert til å ta høyere utdanning, må kursdeltakeren bestå B2-eksamen eller bergenstesten. Men bare tre prosent besto B2-eksamen i hele Norge i fjor. I Oslo var tallet to prosent, ifølge Kompetanse Norges statistikkbank. Hvor mange personer som består bergenstesten, er uvisst.

Når er det bergenstest?

Når og hvor foregår den skriftlige Bergenstesten? Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) ble lagt ned i høsten 2022. Den siste skriftlige testen var 23. september 2022.

Hva erstatter Bergenstesten?

januar 2017, innebærer blant annet at utlendinger over 18 år må bestå en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2. Det tilsvarer nivået til Bergenstesten, eller en norskprøve fra Kompetanse Norge, med resultat A2 eller bedre.

Hvor mange består Bergenstesten?

For å bli kvalifisert til å ta høyere utdanning, må kursdeltakeren bestå B2-eksamen eller bergenstesten. Men bare tre prosent besto B2-eksamen i hele Norge i fjor. I Oslo var tallet to prosent, ifølge Kompetanse Norges statistikkbank. Hvor mange personer som består bergenstesten, er uvisst.

Hvilken karakter er B2?

“Bestått” (dvs B2) som resultat på Bergenstesten betyr at du får karakteren 2 i norsk. Men oppnår du “godt bestått” (dvs C1) på for eksempel to av delprøvene, blir din norskkarakter løftet til 4 (på den norske karakterskalaen, som går fra 0 til 6).

Hva er B2 nivå?

Nivå B2 – Høyere mellomnivå

Jeg kan forstå lengre sammenhengende tale og foredrag, samt følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. Jeg kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV. Jeg kan forstå de aller fleste filmer der det brukes standard tale.

Hva er forskjell på B1 og B2?

Hovedforskjellen på nivåene i prøvene er at B1 er det nivået som trengs for å klare seg i dagliglivet, mens B2 er det nivået som er nødvendig for å ta høyere utdanning. På B2-nivå forventes det dermed mer kontroll og naturlighet, og at man behersker et bredere spekter av tekster.

Hva tilsvarer B1?

B1-nivå tilsvarer Norskprøve 3. B2-nivå gir deg grunnlaget for opptak til høyere utdanning i Norge.

Hva er B1 nivå i norsk?

nivå B1 kan personen forstå klare og relativt enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse.

Hva er norsk nivå C1?

Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler.

Hvordan kan jeg bestå B2?

Her er noen av de viktigste tingene man huske på:
  1. Svar på oppgaven.
  2. Skriv oppgaven riktig av.
  3. Ha god struktur i teksten din.
  4. Ha kontroll på tegnsettingen.
  5. Ikke skriv for lange setninger.
  6. Ikke eksperimenter og «ta sjanser» på eksamen.
  7. Teksten skal ha innledning, hoveddel og avslutning.

Hva er norsk nivå A1?

A-nivåene beskrives som «basisnivå», og A1 har merkelappen «gjennombrudd». Dette blir ofte beskrevet som det laveste nivået hvor språkbrukeren kan bruke språket kreativt/generativt. Språkbrukere på dette nivået kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og det kjente og nære.

Hva betyr C2 nivå?

Norskkurs: Profesjonelt nivå (C2) er for deg som ønsker å perfeksjonere ferdighetene dine innen lesing, skriving, forståelse og kommunikasjon til at du behersker språket på et svært avansert nivå. Det kreves forkunnskaper i norsk tilsvarende fullført C1-nivå eller resultat «godt bestått» på Bergenstesten.

Leave a Comment