Hvilke barnehager er i streik i Trondheim?

Disse barnehagene er rammet i Trondheim etter siste opptrapping fra Utdanningsforbundet:
BarnehageAntall i streik
Læringsverkstedet barnehage avd Vårres11
Læringsverkstedet Sætra idrettsbarnehage12
Midtbyen barnehage – Trondhjems asylselskap8
NLM barnehagene avd Spiren barnehage8

Kan jeg nekte å streike?

Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, plikter å fortsette sitt arbeide som normalt. De er ikke streike-brytere. Enhver arbeidstaker har rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid. Arbeidstakere kan ikke beordres til å opptre illojalt overfor sine kolleger.

Hva skjer om jeg blir tatt ut i streik?

Dersom du er tatt ut i streik, løses du fra plikten til å arbeide, men skal stå til forbundets disposisjon den tiden du i utgangspunktet skulle ha brukt hos arbeidsgiver. Under streiken er det kun eventuell streikekomite og de tillitsvalgte som har kontakt med arbeidsgiver. Utbetalingen av lønn stopper.

Hvilke barnehager er i streik i Trondheim? – Related Questions

Hvor mye lønn får man ved streik?

Hvor mye får jeg i streikebidrag? Det er forbundstyret i Fagforbundet som fastsetter hvor stort streikebidraget skal være. Det har vært vanlig med 70 prosent av brutto lønn. Siden streikebidraget er skattefritt tilsvarer dette for de aller fleste utbetalt lønn.

Hvor mye lønn under streik?

Får jeg lønn under streik? Nei, du får ikke lønn fra arbeidsgiver dersom du er tatt ut i streik. Streikebidraget fra forbundet ditt erstatter lønn. Streikebidraget er skattefritt, men inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

Hvor lenge varte lærerstreiken 2022?

Over 8000 lærere fra Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk lektorlag streiket i nesten 14 uker, før regjeringen 27.

Er streikebidrag skattefritt?

Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke Utdanningsforbundet om å få dekket tapet. Streikebidraget er en kompensasjon for bortfall av nettolønn, og er skattefritt i henhold til skatteloven.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 430000?

207 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 430,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 99,798 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 330,202 kr per år, eller 27,517 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 23.2% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 530000?

255 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 530,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 133,798 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 396,202 kr per år, eller 33,017 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 25.2% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye skatt på 730000?

351 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 730,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 209,901 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 520,099 kr per år, eller 43,342 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 28.8% og marginalskattesatsen din er 43.4%.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye skatt på 1 million?

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hva er max skatt i Norge?

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 47,40 prosent i 2022 og 2023. Det betyr at du beholder minimum 52,60 prosent av lønnsinntekten selv. For pensjoner er høyeste marginalskatt 47,8 prosent både i 2022 og 2023. For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 50,6 prosent i 2022 og 2023.

Hvordan blir skatten for pensjonister i 2022?

Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent i både 2021 og 2022 og gjelder både pensjon og lønn.

Er utbytte skattefritt?

Hvis du mottar utbytte fra selskapet må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret. Skattegrunnlaget beskattes med 22 %.

Hva lønner seg lønn eller utbytte?

Det tryggeste er å ta ut lønn, spesielt hvis du har lav inntekt. Da får du utbetalinger hver måned, du har rettigheter på sosiale goder og du unngår høy trinnskatt. De fleste regnskapsførere anbefaler å ta ut 6G grunnbeløpet i lønn, slik at du er sikret maksimal dekning ved langtidssykdom.

Hvor mye kan jeg selge som privatperson?

Det er ingen bestemt beløpsgrense på hvor mye man kan tjene skattefritt, så lenge det anses som hobbyvirksomhet. Hvis man er i tvil om man driver hobby- eller næringsvirksomhet, bør man kontakte Skatteetaten – så slipper man å risikere å få baksmell på skatten.

Når utbetales utbytte 2022?

Utbytte Kalender 2023
SelskapEx-DagUtbetalingsdato
2020 Bulkers20.12.202230.12.2022
Aasen Sparebank18.03.202225.03.2022
Abg Sundal Collier27.04.202205.05.2022
ABL GROUP07.11.202211.11.2022

Leave a Comment