Hvilke byer er de største i Norge?

Hva er verdens 10 største byer?

 • Tokyo, Japan. 2010. 36 932 800.
 • Seoul, Sør-Korea. 2008. 24 746 300.
 • Delhi, India. 2010. 21 935 100.
 • Mexico City, Mexico. 2010. 20 116 800.
 • São Paulo, Brasil. 2010. 19 649 000.
 • Shanghai, Kina. 2010. 19 554 100.
 • Mumbai, India. 2010. 19 422 000.
 • New York, USA. 2010. 18 897 100.

Hva er den minste byen i Norge?

Kolvereid ligger på eidet mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda i Ytre Namdal. Nærøy kommune vedtok bystatus for Kolvereid fra 2002, og den har i dag (2020) status som Norges minste by.

Hva er den eldste byen i Norge?

Tønsberg by kan ha vokst fram i tida rundt år 1000. Byen markedsføres som Norges eldste by, men arkeologiske funn har ikke kunnet bekrefte dette. Like fullt er den blant Norges eldste byer, og var en av de mest sentrale byene i høymiddelalderen.

Hvilke byer er de største i Norge? – Related Questions

Er Gøteborg større enn Oslo?

Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Hva er de 10 største byene i Norge?

De største byene og tettstedene i Norge
 • Oslo. 1 064 235. 35,8.
 • Bergen. 267 117. 27,6.
 • Stavanger/Sandnes. 231 693. 39,0.
 • Trondheim. 194 860. 36,4.
 • Fredrikstad/Sarpsborg. 118 992. 25,2.
 • Drammen. 111 036. 25,5.
 • Porsgrunn/Skien. 94 709. 12,7.
 • Kristiansand. 65 506. 4,7.

Hvor mange innbyggere må til for å få bystatus?

Kommuneloven hjemler imidlertid adgang til at «kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen «by» dersom kommunen har ett eller flere tettsteder med handels- og servicefunksjoner og konsentrert, bymessig bebyggelse».

Er Asker en by?

Asker eller Askerbygda er en bygd og en tidligere kommune i Akershus. Fra og med 2020 ble kommunen slått sammen med kommunene Røyken og Hurum til nye Asker kommune i Viken fylke.

Hva er den nest minste kommunen i Norge?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hvilken kommune er rikest?

Den høyeste snittformuen finner vi i Frøya kommune, og den laveste i Hasvik kommune. Årskullet med størst snittformue er født i 1923.

I hvilket fylke bor det flest folk?

Etter fylkessammenslåingen så har Viken (Tidligere Akershus, Østfold, Buskerud og deler av Oppland) gått forbi Oslo som det største fylket i Norge målt etter folketall med en befolkning på 1,2 millioner i 2019.

Hvilken kommune har mest penger?

1-200 rikeste kommuner
FylkeKOMMUNE
1AkershusBÆRUM
2AkershusASKER
3RogalandSOLA
4RogalandSTAVANGER

Hvor bor de rike i Norge?

Kommunene Oslo, Asker og Bærum dominerer listen. Godt over halvparten av Norges 500 rikeste holder til i disse tre nærliggende kommunene langs Oslofjorden. 212 av Norges rikeste bor i Oslo, 39 bor i Bærum og 22 bor i Asker. I Bergen har 29 av Norges rikeste bostedsadresse, deriblant Investor Trond Mohn.

Hvem er de rikeste i Norge?

Gustav Magnar Witzøe er Norges rikeste igjen. Den 29 år gamle laksearvingen Gustav Magnar Witzøe troner øverst på formuetoppen. I 2021 hadde han en formue på 19,8 milliarder kroner.

Hvilken kommune er den fattigste i Norge?

Lavest er altså Herøy, som dermed har passert blant andre Horten og Nannestad, som tradisjonelt har ligget svært dårlig an. I fjor var Eidsberg den fattigste kommunen i Norge målt ved korrigert inntekt. Der har imidlertid nivået økt det siste året, slik at kommunen i Indre Østfold nå er på 389. plass på tabellen.

Hva er en lav inntekt i Norge?

En person har lavinntekt dersom vedkommende har en inntekt som tilsvarer 60 prosent eller mindre av medianinntekten etter skatt per forbruksenhet i befolkningen. For en enslig person vil lavinntektsgrensen tilsvare 251 600 kroner i 2021.

Hvem er rikest i Oslo?

Nummer én på listen over Oslos rikeste er Johan Johannson. Sammen med sin far Knut Hartvig Johannson og onkel Torbjørn Johannson, eier han 74 prosent av aksjene i Norgesgruppen, som eier blant annet dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar.

Har Norge vært fattig?

Var den norske befolkningen mer utsatt for nød, sult og fattigdom enn resten av Europa? – Nei, det stemmer ikke. Myten om at Norge var et fattig land for hundre år siden, er rett og slett ikke sann. Det forteller professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Oslo, Jan Eivind Myhre.

Leave a Comment