Hvilke dager er Plantasjen stengt?

Avvikende åpningstider:
Hverdager10:00 – 20:00
Lørdag10:00 – 18:00
Søndag12:00 – 18:00

Hvorfor har Plantasjen åpent på søndager?

Det finnes enkelte unntak. Blant annet for bedrifter som «i det vesentligste selger blomster, planter og andre hageartikler». Det har gjort at Plantasjen får holde åpent på søndager, til tross for at kjeden også har store avdelinger for møbler og griller, og salg av nøtteblandinger ved kassen.

Hvor er Koteng?

Koteng Arena, tidligere Ørn Arena er hjemmearenaen til Rosenborg Ballklub Kvinner og ligger i bydelen Lade i Trondheim.

Hvilke dager er Plantasjen stengt? – Related Questions

Hvem eier Team Koteng?

I tillegg til til Sundby og Dyrhaug går Chris Jespersen, Torleif Syrstad og Astrid Øyre Slind for det nye laget Team Koteng Eidissen.

Hvor bor Ivar Koteng?

Han er fra Tørhaug i Åfjord. Han driver innen eiendom og er en av de rikeste i Trondheim. Han var styreleder i Rosenborg Ballklub fra 2012 til 2022.

Hvem er styreleder i Rosenborg?

Cecilie Gotaas Johnsen (46) ble valgt til Rosenborgs nye styreleder under onsdagens årsmøte i klubben. Hun erstatter mangeårig styreleder Ivar Koteng.

Hvor mye tjener styremedlemmer?

Median for styrelederhonorar er på 500 000 kroner, som er det samme nivå som året før. Snitthonorar for aksjonærvalgte styremedlemmer er 310 000 kroner, som er en økning på 3 prosent fra året før. Medianen ligger på 300 000 kroner.

Hvem tjener mest i eliteserien?

Skattelistene for 2021 ble offentliggjort onsdag og i den sammenheng har Discovery sett igjennom listene for å finne ut hvor mye Eliteserie-spillerne tjente i 2021. Øverst på listen troner Rosenborgs Markus Henriksen, med en inntekt på hele 10 039 331 kroner.

Hvem eier RBK?

I dag eier RBK Lerkendal sammen med Trondheim kommune, DNB, DDB, Siemens, Skanska og I.K. Lykke.

Hvem er styremedlemmer?

Et styremedlem er en person er valgt inn styret til et selskap eller annen en organisasjon. Sammen med styreleder og eventuelle andre medlemmer har styremedlemmet ansvar for at selskapet utfører sine oppgaver og overholder sine plikter.

Hvem er kaptein på Rosenborg?

Det sier kaptein Markus Henriksen etter å ha vært med på å karre seg videre fra cupen etter en tøff batalje mot Levanger.

Hvem skal sitte i styret?

Styret ledes vanligvis av en styreleder, men tittelen kan også være formann eller president. Alle selskaper må ha et styre. I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (ASA) velges styret av aksjonærene under generalforsamlingen.

Hvem velger styrets leder?

Når generalforsamlingen velger styreleder, blir den som får flest stemmer, valgt. Får flere kandidater like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. Dette gjelder imidlertid ikke hvis selskapets vedtekter foreskriver en annen avgjørelsesmetode.

Kan styret sparke daglig leder?

Styret kan ansette eller avsette daglig leder. Styret kontrollerer at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner. De kan også fastsette instruks for daglig leder. Hvis selskapet ikke har en daglig leder, skal resten av styret føre tilsyn med styreleder, som i slike tilfeller utøver funksjonen som daglig leder.

Hvor lenge sitter man i et styre?

Aksjelovens hovedregel er at styremedlemmer skal sitte i to år. I vedtektene kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid, og at styremedlemmene sitter på ubestemt tid.

Kan man ha to daglige ledere?

Et selskap kan ha flere daglige ledere, såfremt dette er angitt i vedtektene. Styret har ansvaret for å tilsette en daglig leder hvis det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen jf. aksjeloven § 6-2 annet ledd.

Er CEO det samme som daglig leder?

I mange aksjeselskaper av en viss størrelse benyttes ofte tittelen administrerende direktør ved rollen som daglig leder. I Storbritannia og USA benyttes ofte tittelen Managing Director (MD) eller Chief Executive Officer (CEO) som daglig leder.

Hvor mye tjener en daglig leder?

Hvor mye mer tjener daglig leder?
Månedslønn (kr)
Gjennomsnitt
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter52 66053 040
2111 Fysikere og astronomer65 75071 010
2112 Meteorologer55 550:

Har daglig leder alltid signaturrett?

Styret i aksjeselskapet har alltid signaturrett i fellesskap. Styret kan i tillegg tildele signaturretten til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte hver for seg eller i fellesskap. Signaturrett kan tilbakekalles når som helst.

Leave a Comment