Hvilke elsparkesykler er i Trondheim?

Trondheim kommune har gitt tillatelse til utleieselskapene Tier, Voi og Ryde til å drive utleie av elsparkesykler i Trondheim. Tillatelsen gjelder for sesongen 2022, som varer fra 15. mars til 1. desember.

Når stenger Elsparkesykkel Trondheim?

Elsparkesykkel-selskapet Ryde opplyser i en pressemelding at de nattestenger tjenesten i Bergen, Trondheim og Stavanger. Til nå har kun Voi og Tier holdt stengt i Trondheim fra 01.00 til 05.00, ifølge Adressa. Først i dag følger altså Ryde etter.

Når stenger el sparkesykkel?

Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått på elsparkesykler mellom kl. 20:00 og 07:00 natt til hverdager, og mellom kl. 20:00 og 09:00 natt til lørdager, søndager og helligdager. Tillatelsesordningen gjelder for all offentlig grunn, det vil si grunn som er eid av en kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet.

Hvilke elsparkesykler er i Trondheim? – Related Questions

Er det påbudt med hjelm på elsykkel?

Det er ingen plikt til å bruke hjelm for voksne og for barn over 15 år, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm, enten du bruker elektrisk sparkesykkel, eller sykkel. Hjelm reduserer risikoen for hodeskader betraktelig.

Kan man miste lappen ved å kjøre sparkesykkel?

Fra i dag kan du miste lappen om du kjører i fylla på elsparkesykkel. Du kan også miste forsikringsdekningen om du kjører elsparkesykkel med for høy promille. De nye reglene for elsparkesykkel trer i kraft i dag, og det innføres blant annet en promillegrense på 0,2 og aldersgrense på 12 år.

Når slutter sparkesykler å gå?

Utleie av el-sparkesyklene skal stenge mellom klokken 01.00 og 05.00 på ukedagene. Alarmfunksjoner skal være skrudd av mellom 20.00 og 07.00 på hverdager og 20.00 og 09.00 på lørdag, søndag og helligdager. Det skal være områder hvor det er forbud mot el-sparkesykkel og begrensinger på hastighet.

Kan man kjøre tier på natten?

Tier stenger ikke om natten

– Samarbeidet gjør det enkelt å bestille taxi gjennom vår app.

Hvor lenge kan man kjøre el sparkesykkel?

Du kan i utgangspunktet kjøre overalt så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen.

Når låses elsparkesykkel?

Byrådet i Oslo vedtok tirsdag å stenge utleie av elektriske sparkesykler fra klokken 23 til klokken 05 hver natt hele uken. Det settes også et tak på 8000 elsparkesykler i hovedstaden, opplyser kommunen i en pressemelding. Det er 68 prosent færre enn i dag.

Er det påbudt med hjelm på sparkesykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm. Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Hva skjer hvis du blir tatt med ulovlig el sparkesykkel?

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel. Havner du i en ulykke vil forsikringsselskapet neppe hjelpe deg, og du vil måtte ta erstatningsansvaret selv.

Er det lov å stå to på egen elsparkesykkel?

Det er bare lov med én person på elsparkesykkelen For din egen og andres sikkerhet er det ikke lov å kjøre med passasjer. Brudd gir deg bot på 3000 kroner. Vis hensyn når du parkerer Det er ditt ansvar å parkere elsparkesykkelen slik at den ikke står i veien for andre. Bruk oppmerkede plasser og stativ der det finnes.

Kan man få bot for å kjøre el sparkesykkel uten hjelm?

Dette fremgår av forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 4 . Det er likevel anbefalt at alle bruker hjelm. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm. Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene.

Kan man kjøre elsparkesykkel på natta?

Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder også for elsparkesykkel. Utleie av elsparkesykler er stengt i tidsrommet mellom kl. 23.00–05.00 natt til lørdag og natt til søndag.

Leave a Comment