Hvilke faktorer er viktigst for at det skal dannes en isbre?

En isbre er en masse av is og snø som sakte beveger seg. Det er nettopp isens tyngde og bevegelse som forårsaker endringer i landskapet. Isen dannes på grunn av tining og frysing av snø, i tillegg til at trykket som påføres når det er store mengder snø gjør at snøkrystaller omstruktureres til iskrystaller.

Hva er en isbre enkelt forklart?

Ein isbre er ein masse av is som er danna ved snøfall og rim, og som under påverknad av tyngda sig langsamt nedover, lik ein seig, plastisk masse.

Hvorfor beveger en isbre seg?

En isbre eller jøkel er en stor, langvarig masse av is som er blitt til på landjorden og som beveger seg på grunn av gravitasjon og som gjennomgår indre deformasjon.

Hvilke faktorer er viktigst for at det skal dannes en isbre? – Related Questions

Hva består isbre av?

Isbreer består av mange lag med snø som over tid har blitt komprimert til is. Breene beveger seg kontinuerlig som sakterennende elver. Dette skjer blant annet på grunn av indre deformasjon og fordi isen sklir på underlaget. Ismassene kan bli flere hundre tusen år gamle.

Hva er verdens største isbreer?

Lambertbreen i Øst-Antarktis er verdens største isbre. Den er 14 millioner kvadratkilometer. Det er så stort at hele Norge kunne fått plass 36 ganger.

På hvilke måter beveger breen seg?

På hvilke to måter beveger breen seg? De har en indre bevegelse der isen kan strømme nedover, i tillegg til at breen glir på underlaget. Hvordan oppstår sprekker og brefall på breen? Brefall oppstår der breen beveger seg over en brattere del av underlaget.

Hva vil det si at en isbre kalver?

Kalving er når isblokker losnar frå ein isbre som endar i vatn (i ein innsjø eller i havet). Isen som vert broten laus og flyt i vatnet, vert kalla isfjell. Når isbrear kalvar, oppstår det gjerne eit høgt brak eller drønn før isblokker losnar og styrtar ut i vatnet.

Hvorfor kan det være farlig å bevege seg på en bre eller i nærheten av en bre?

Hvorfor kan det være farlig å bevege seg på en bre eller i nærheten av en bre? Fordi det er sprekker i breen som kan være dekket av et tynt snølag. Hvordan og når er det alpine landskapet dannet? Botnbreer graver seg inn i et fjellmassiv fra flere sider samtidig, til slutt blir det stående isolert.

Hvordan transporterer isbreer løsmasser?

Isbreer flytter jordens overflate

I bunnen av isbreen fryser sand og grus fast i isen. Når breen beveger seg over landskapet, vil denne sanden og grusen virke som et sandpapir som skurer underlaget med voldsom kraft. Når isbreene smelter avsettes store mengder løsmasser i det som heter morener.

Finnes det isbreer i Norge?

På bakgrunn av tellingen ble det definert 2534 isbreer, hvorav 1252 lå i Sør-Norge og 1282 i Nord-Norge. Det samlede arealet som var dekket av breer og flerårige snøfelt var 2692 km², noe som tilsvarer 0,7 % av Norges samlede landareal. 57 % av isbrearealet befant seg seg i Sør-Norge.

Når var den siste istiden i Norge?

Siste istid var en periode fra om lag 117 000 til 10 000 år siden, da opptil 3000 meter tykke isbrekapper dekket store deler av Nordvest-Europa og Nord-Amerika. Hele Norge, Barentshavet og Svalbard var i denne perioden dekket av is.

Når kom isbreer til Norge?

Norske isbreer var helt bortsmeltet

Etter omtrent 6000 år før nåtid begynte breene imidlertid å vokse og breene nådde deres største utbredelse under ‘den lille istiden’ (ca. AD 1500-1920).

Er det isbreer i Sverige?

Sulitjelmaisen (lulesamisk: Sálajiegŋa) er en isbre som dekker store deler av Sulitjelmamassivet på grensen mellom Norge og Sverige. Med et areal på 44 km² er den Skandinavias niende største isbre. Flateinnholdet er fordelt med 3/4 på norsk side og 1/4 på svensk side.

Hva heter de 5 største isbreene i Norge?

De største breene på Norges fastland
Isbrekm2
Jostedalsbreen458
Svartisen, vestre190
Folgefonna, søndre154
Svartisen, østre125

Hvor ligger Norges største isbre?

Jostedalsbreen ligger i kommunene Luster, Sogndal, Jølster og Stryn, og brearmen Briksdalsbreen kan bestiges med utgangspunkt i Olden innerst i Nordfjord.

Hvor gammel er Svartisen?

Svartisen er Norges nest største isbre, og dekker et areal på om lag 370 kvadratkilometer. I den lille istid på midten av 1700-tallet var Svartisen én sammenhengende isbre, men er i dag delt i to: øst- og vestisen. Breen strekker seg gjennom kommunene Rana, Meløy og Rødøy, alle i Nordland fylke.

Hvor stor er Svartisen?

369 km²
Svartisen / Område

Leave a Comment