Hvilken vgs i Oslo har høyest snitt?

I år som i fjor har studiespesialisering på Elvebakken høyest poenggrense (karaktersnitt ganger ti) med 53,6. Like bak følger Nydalen med 52,6. Gjennomsnittlig karaktersnitt for de som har kommet inn, er henholdsvis 56,8 og 55,3 på disse to skolene.

Hva er den beste vgs i Oslo?

I år er det Foss videregående som troner øverst, med høyest gjennomsnittlig inntakssum på 53,8 poeng. Oslo katedralskole ligger like under, med 53,5 poeng. Totalt er det seks av Oslo-skolene som etter førsteinntaket har et snitt på over fem. Det er tilsammen 23 videregående skoler i hovedstaden.

Hvilken vgs har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Hva er snittet vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Hvilken vgs i Oslo har høyest snitt? – Related Questions

Er 3 i snitt bra?

3,3 er ikke nødvendigvis et dårlig karaktersnitt. Du har mange muligheter både til å studere og finne jobber med 3,3. Du kan prøve å plotte inn karakterene dine i karakterkalklatoren og se hvilke studier du ligger an til å kunne gå. Du sier du ønsker å jobbe i barnehage eller med utviklingshemmede.

Er 4 7 i snitt bra?

Et snitt på 4.7 er et flott snitt.

Er 4 9 i snitt bra?

4.9 er et høyt snitt. For å beholde det må du opprettholde den gode innsatsen du har nå. Hvis du skulle gå litt ned til sommeren, får du jobbe på videre slik at du justerer det litt neste skoleår.

Er 5 i snitt bra?

Altså, et bra snitt er 3,5 og oppover, mens et godt snitt er 4 og oppover.

Er 5 en bra karakter?

Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget.

Hva er det gjennomsnittlige snittet?

Det høye karaktersnittet har vedvart de to neste skoleårene, og har i tillegg økt litt, med 0,1 karakterpoeng hvert av årene. I 2021–2022 fikk jentene i snitt 45,6 grunnskolepoeng, som er det samme som 2020–2021. Blant guttene øker imidlertid gjennomsnittlige grunnskolepoeng; fra 41,1 i 2020–2021, til 41,3 i 2021–2022.

Hva er gjennomsnittlig snitt i Norge vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Hva er den beste vgs i Norge?

Norges største private videregående skole, Akademiet, scorer svært høyt på elevundersøkelser. I Drammen gikk skolen helt til topps som Norges høyest rangerte videregående skole på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse hele ni år på rad (2011–2019).

Hva er vanlig å få i snitt i 8 klasse?

Landsgjennomsnittet ligger på rundt 3,8-4,1, og med dine karakterer ligger du altså langt over dette.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor.

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Er 5 8 i snitt bra?

5,8 er et veldig bra snitt for en 9. klassing. Til sammenligning var gjennomsnittet for alle 10. klassingene i Norge i 2019 4,2.

Leave a Comment