Hvilket år brant Drammen teater?

Teatret ble modellert over pariserteatrene Porte St. Martin og Châtelet og ble det første «moderne» teaterhus i landet. Teatret ble regnet som et av de vakreste i Norden. Drammens Teater ble totalt ødelagt av en påsatt brann i 1993.

Hvor mange er det plass til på Union Scene?

Hovedscenen har kapasitet på opp til 1 350 personer med galleriet, mens klubscenen har plass til 250 personer.

Hva skjer i Drammen 24 september?

24. september går blant annet Globusfestivalen, en internasjonal mat- og kulturfestival, av stabelen. En festival Louise Winness Prestgard i Byen Vår Drammen (BVD) beskriver som vår «andre nasjonaldag». – Det kommer mat fra alle verdensdeler, så det blir 35 matboder.

Hvilket år brant Drammen teater? – Related Questions

Hva kan man finne på i Drammen?

Det er mange måter å oppleve Drammensregionen på. Bli med på guidet omvisning i Bragernes kirke, på Drammens museum, eller besøk Friluftsmuseet, Gulskogen gård eller Fossekleiva på Berger på egenhand. Prøv fiskelykken i Hokksund, gå Kjøsterudjuvet eller prøv downhill i Skimore Drammen.

Når stenges Bybrua Drammen?

Den ble midlertidig stengt for vanlig trafikk like etter (på grunn av byggearbeider) og deretter stengt for godt. 18. mai 2022 ble brua stengt da den skal rives og erstattes med en ny bru som etter planen stå klar til bruk høsten 2025. I september 2022 var bybrua revet, bare pilarer gjenstår.

Hvorfor flagger vi i dag Drammen?

DRAMMEN: Mandag vaier det norske flagg langs hele bybrya i Drammen. Bakgrunnen er markering av Nordens dag. 23. mars hvert år markeres denne dagen for inngåelse av helsingforsavtalen i 1962, dette er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag, ifølge foreningen Norden.

Hvorfor heter Drammen Drammen?

Navnet. Bynavnet kommer fra Drafn, det norrøne navnet på den indre delen av Drammensfjorden. Trolig kom dette i sin tur fra Drǫfn, som var navnet på Drammenselva.

Hvem bor i Drammen?

Innbyggerne i Drammen kalles drammensere.

Hvor startet bybrannen i Drammen?

juli 1866 startet egentlig 11. juli på Losjeplassen da 12 bygninger brant ned. Dagen etter brøt det ut brann i Waagards eiendom i Øvre Storgate, antakelig i en sidebygning hvor det var et strykeri. Det var sterk nordavind den dagen og det meste av Bragernes sto etter hvert i flammer.

Hva het Drammen før?

juni 1811 ble Bragernes og Strømsø offisielt slått sammen til en by. kommer av Drofn, Drafn eller Dramn. Disse navnene ble i middeladeren brukt om hele vassdraget fra Vikersund til Svelviksundet. Rundt år 1600 får selve fjorden betegnelsen Drammen, mens elva ble kalt Eikerelven eller Storelven.

Hvor mange er det i Drammen?

Kommunedeler og befolkning

Antall innbyggere i Drammen kommune er ca. 102 000.

Når ble Drammen by grunnlagt?

Drammen by ble grunnlagt i 1811, men bosetningene rundt utløpet av Drammenselva skriver seg fra det 14. århundre. Den viktigste handelen var med tømmer og fra midten av 1700-tallet var Drammen den viktigste utskipningshavnen i Norge.

Hva er dårlig med Drammen?

Drammen har stor barnefattigdom, lav arbeidsdeltakelse, forurensning, lavt utdanningsnivå og høy andel på sosialhjelp og store inntektsforskjeller. Mens medianinntekten på Fjell er 263.000 kroner i året, er medianinntekten på Bragernes og Toppenhaug det dobbelte.

Hvorfor blir Drammen hatet?

Hatet mot Drammen kommer av at Drammen har brukt altfor mye tid og penger på å snakke seg selv opp. Folk er lei av å høre skryt om byen, sier Tangen. Omdømmeprosjektet var et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen næringsforening og Byen Vår Drammen. Kampanjen foregikk fra 2005–2016.

Leave a Comment