Hvilket land har verdens lengste kystlinje?

Liste over land etter kystlinje
RankLandKystlinje (km)
1Canada202 080
2Indonesia54 716
3Grønland44 087
4Russland37 653

Har Norge en lang eller en kort kyst?

Landareal. Norge har en lang og sterkt innskåret kystlinje med mange fjorder og bukter. Med alle fjorder, bukter og de 239 057 registrerte øyene, holmene og skjæra utgjør kystlinjen 102 936 kilometer. Det er verdens nest lengste kyst for et enkelt land; kun Canada har en lengre kystlinje.

Hvor mange ganger går Norges kystlinje rundt jorden?

God måleteknologi, fjorder og øyer bidrar til at Norge har en svært lang kyst. Til sammenligning er Ekvator, som går rundt hele kloden, «bare» 40.000 kilometer. Det vil si at den norske kystlinjen går to og en halv gang rundt jorda.

Hvilket land har verdens lengste kystlinje? – Related Questions

Hvilket land er lengst unna Norge?

New Zealand er det lengste du kan komme unna Norge og landet blir derfor en eksotisk destinasjon i seg selv.

Hvor mange km er Norge på det smaleste?

På sitt bredeste er Norge 431,7 kilometer bredt. På sitt smaleste er Norge 1,6 kilometer bredt. Av kystlinjen vår på 103 000 kilometer, befinner 71 963 av disse kilometrene seg på øyer.

Har Norge verdens nest lengste kystlinje?

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada – hele 100 915 kilometer med alle øyer. Havområdene våre er Barentshavet i nord, Norskehavet i vest og Nordsjøen og Skagerrak i sør. Norskehavet er et dyphav med dyp ned mot 3000–4000 meter, men med grunnere områder nær fastlandet.

Er Chile lenger enn Norge?

Chile er 4270 km langt (over dobbelt så langt som Norge) og i gjennomsnitt 177 kilometer bredt. Det har et totalt landareal på 756 102 km² inkludert Påskeøya, Juan Férnandez-øyene, Desventuradasøyene og Sala og Gómezøya, og en kystlinje på 6435 km.

Hvor mange km er Norge?

385 207 km²
Norge / Område

Hva regnes som kyst?

Kyst eller kystlinje er den delen av (fast)land som grenser mot hav. Kysten og omkringliggende områder på begge sider av kystlinjen er viktige deler av lokale økosystem, da blandingen av fersk- og saltvann har mange næringsstoffer for livet i havet og på land.

Hvilket hav er utenfor Norge?

Norskehavet er havet mellom Norge, Svalbard og Island. Det er et randhav til Atlanterhavet, og grenser blant annet til Nordsjøen og Barentshavet.

Hva kalles store havdyp?

Abyssal betyr noe som angår større havdyp enn 800–1100 meter under havets overflate.

Hvordan måle kystlinje?

Lengden på «linjalen» man måler kysten med påvirker den totale lengden. Med en liten nok linjal vil vi «oppdage» så små detaljer at kysten lett blir like lang som avstanden mellom jorda og månen. Kanskje i praksis til og med som avstanden til sola! Jo mindre målestav, jo lenger kyst.

Hvilket land har ikke kystlinje?

Bolivia er i dag verdens største land uten kystlinje, men landet har egen marine.

Hvor lang er Sveriges kystlinje?

Sveriges kyst har en samlet lengde på 11 600 km. Deler av kysten har skjærgård, med et meget stort antall større og mindre øyer og holmer. Samlet strandlengde for Sveriges 103 000 øyer er 33 000 km.

Har Sverige en kystlinje?

Sverige er eit land i Skandinavia i Nord-Europa. Det grenser til Noreg i vest, Finland i nordaust og Austersjøen og Bottenhavet i aust og sør. Sverige har ei lang kystlinje på austsida og Dei skandinaviske fjella på vestsida, ei fjellkjede som skil Sverige frå Noreg.

Er Sverige rikere enn Norge?

Nå er Norge storebror målt ut ifra hva vi produserer: Tall fra norsk og svensk Statistisk sentralbyrå viser at Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) er høyere enn svensk BNP: I tredje kvartal var BNP i Norge 1445 milliarder norske kroner. I samme kvartal var BNP i Sverige 1437 milliarder svenske kroner.

Ville dyr i Sverige?

Rev, ulv, gaupe, rådyr, bjørn og bever er nordiske arter vi kjenner til, men Sverige har i tillegg en god del villsvin. Elgen er skogens konge i Sverige også. Om lag 300.000 elg løper rundt i Sveriges dype skoger. Rundt 100 av dem er litt mer spesielle enn andre.

Leave a Comment